עלויות עודפות

עלות הכשרות: "מונופול הכשרות מייקר את עלויות המחיה"

בעקבות דרישת חדו"ש והתנועה לחופש המידע נחשף דו"ח עלות הכשרות של משרד האוצר. עלות הכשרות לבתי מלון – 209 מיליון שקל, רכישת עשבי מהדרין לבתי המלון – 24 מיליון; הנזק שגורם מונופול הכשרות – 600 מיליון שקל, עלות הכשרות לעופות – 1.3 מיליארד שקל (46% מעלות הכשרות כולה)

חסרה בכשרות מהדרין ''גוש קטיף''חסה בכשרות מהדרין ''גוש קטיף''

עלות הכשרות בישראל היא 2.8 מיליארד שקלים, המהווים 3% מעלות שוק המזון בישראל. הכשרות מייקרת את מחירי המזון המיובא ב-5% עד 27%. עלות הכשרות לבתי מלון מגיעה ל-209 מיליון שקלים בשנה. מסכום זה, העלות של דרישת הרבנות מהמלונות לקנות עלים ועשבים רק מתוצרת מהדרין מגיעה ל-24 מיליון שקלים. הנזק שגורם מונופול הכשרות הוא כ-600 מיליון שקלים, יותר מחמישית מעלות הכשרות הכללית.

כך עולה מדו"ח רואה החשבון יורם אברמזון ושות' בנושא: "בחינת עלויות הכשרות בישראל ומשמעות המונופול של הרבנות על הכשרות". משרד האוצר חשף את הדו"ח לדרישת עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון והתנועה לחופש המידע. הדו"ח קובע כי מונופול הכשרות "מביא לייקור עליות המחיה בישראל לעומת העולם".

למסמך עלויות הכשרות של האוצר

מנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, אמר בתגובה: "חשיפת מסמך עלויות הכשרות תתרום תרומה חשובה מאוד לדיון הציבורי. עכשיו אנחנו יודעים טוב בהרבה כמה יקר מונופול הכשרות, וכמה מייקר המונופול את המוצרים המיובאים ומונע תחרות. הדו"ח ממחיש כמה חשוב לפרק את המונופול המושחת והמשחית. כל יום שעובר כשהוא ממשיך לפעול משניא עוד יותר את הכשרות בפרט ואת היהדות בכלל על הציבור".

"מצער מאוד", אמר עוד רגב, "שנדרש מאבק של חצי שנה של חדו"ש והתנועה לחופש המידע כדי לחשוף את המסמך הזה, שהוכן בכספי ציבור ויש בו עניין ציבורי מובהק. קשה שלא לחשוד שהסיבה לניסיון להסתיר את המסמך היתה הרצון להימנע

מנכ"ל חדו"ש הרב רגב: המסמך – עוד הוכחה לצורך לפרק את מונופול הכשרות

מעימות עם המפלגות החרדיות. אנחנו נמשיך לפעול כדי לחשוף את המידע על נושאי הדת והמדינה שהממסד מנסה להסתיר".

מסמך עלויות הכשרות הוגש לאוצר ביוני 2015. היתה לו חשיבות מיוחדת בימי הוויכוח בין כולנו לש"ס בשאלת הכשרות על יבוא מוצרים. החשש היה שמגבלות הכשרות יסכלו את רפורמת הקורנפלקס, כלומר, את הניסיון להוריד את מחירי המזון בארץ באמצעות יבוא מתחרה. חדו"ש ביקשה אותו לראשונה מהאוצר באוגוסט, אבל הוא נחשף רק לאחר שאיימה בתביעה באמצעות התנועה לחופש המידע.

מהמסמך עולה שעלות כשרות המזון בישראל היא 2.8 מיליארד שקלים בשנה, שהם כ-3% מעלויות המזון בישראל (100 מיליארד). עלות מונופול הכשרות של הרבנות מוערכת ב-600 מיליון שקלים, 21% מעלות הכשרות הכללית. עלות הכשרות לשחיטת עופות היא 1.28 מיליארד שקלים, שהם 46% מעלות הכשרות בישראל. מתוך סכום זה 540 מיליון הולכים לכשרות מהדרין, שלרוב הציבור אין עניין בה. שחיטת מהדרין מייקרת את העוף ב-5 עד 6.5 שקלים לק"ג. עלות שחיטת הבקר בארץ ובחו"ל היא 760 מיליון שקל, שהם 27% מעלות הכשרות כולה. בסך הכל מהוות הוצאות השחיטה הכשרה על עוף ובשר 73% מעלויות הכשרות של המזון הנמכר בישראל.

עלות הכשרות ביבוא מוצרי מזון (שאינם בשר, חלב, ענבים) היא בין 5% ל-27%. כלומר, בחלק מהמקרים הכשרות מהווה יותר מרבע מעלות המוצר. משרד אברמזון מצין כי עלות הכשרות "מהווה חסם כניסה ליבוא חדש". הדבר בא לביטוי במה שאפשר

אולם שמחות ובו שלטים המכריזים על כשרות המזון. צילום: יעקב, ויקיפדיהאולם שמחות ובו שלטים המכריזים על כשרות המזון. צילום: יעקב, ויקיפדיה

לכנות "מלכוד הכשרות": העלויות הגבוהות של הכשרת קו ייצור גורמות לכך שהיבואן לא יסתכן בכך בלי לנסות את הביקוש למוצר בארץ. אבל הוא לא יכול לערוך בדיקת שוק בלי שהמוצר יקבל תעודת כשרות. עלות הכשרות ביבוא גבינות מחו"ל גבוהה עוד יותר: בין 13% ל-29%. למרות הכמות הקטנה של גבינות שמיובאת, עלות הכשרות ביבוא גבינות מגיעה ל-21 מיליון שקל.

עלות הכשרות בבתי מלון מגיעה ל-209 מיליון שקלים ועלות הכשרות במסעדות ובבתי קפה ל-114 מיליון שקל. עלות הכשרות בבתי המלון מגיעה ל-2.2% מהפדיון. במלונות שבהם יש כשרות של בד"צ (כמקובל ברבים מהמלונות בירושלים), עלות הכשרות היא יותר מ-3% מהפדיון. עלות ההשגחה לפסח מגיעה ל-80 מיליון שקלים, כמעט כמו עלות ההשגחה לכל שאר השנה (83 מיליון). עלות העלים ועשבי המהדרין (המכונים "גוש קטיף"), שהרבנות דורשת מבתי מלון וממסעדות להשתמש בהם, מגיעה ל-24 מיליון שקלים.

משרד רואי החשבון אברמזון כותב כי: "מונופול הרבנות הראשית מצריך אלפי משרות, ובהתנהלותו מייקר את עלויות המחיה בישראל ככל גורם ייצור בלעדי. מצבים העלולים להיווצר, כגון החמרת הדרישות רק במקומות מסוימים, התנהלות בחוסר שקיפות, יצירת עדיפות לספקים מסוימים עד כדי יצירת תחרות מעטים, יצירת מחסומי כניסה למוצרים ויצרנים קטנים, סופם שהם גורמים לעלויות עודפות של המונופול ומהווים התנהלות רגולטורית לא יעילה כלפי השוק. ניתן לראות כי דרישות הגורמים האמונים על אכיפת הכשרות הממלכתית מביאות, בין היתר, לייקור עלויות המחיה בישראל לעומת העולם".

לידיעה ב"כלכליסט"איך תוכל לפעול?