הכרה אוטומטית

המדינה תכיר בגיורים אורתודוכסיים הנערכים בחו"ל

משרד הפנים יאמץ מסקנות של ועדה מטעם הרב הראשי ויכיר בגיורים בחו"ל לצורך חוק השבות

הרב שלמה עמאר. צילום: איציק אדרי, wikipediaהרב שלמה עמאר. צילום: איציק אדרי, wikipedia

רוב הגיורים שבוצעו בקהילות אורתודוכסיות בחו"ל יוכרו על ידי משרד הפנים לעניין זכאותם של המתגיירים לעלות לישראל מכוח חוק השבות. משרד הפנים הודיע כי לעניין זה לא יידרש אישור של הרבנות הראשית לגיור.

המשרד פרסם הודעה בסוגיה זו בעקבות טענות שהעלו רבנים אורתודוכסים, שהסבירו כי הרבנות מונעת את ההכרה בגיורים שביצעו. ההודעה פורסמה כחודש לאחר שמכון עתים עתר לבג"ץ בעניין. ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת דנה בסוגיה לפני שלושה חודשים. בישיבה, שנערכה בלשכת הרב הראשי הספרדי, הודיע הרב שלמה עמאר כי הקים ועדה שתבחן את סוגיית הגיור בצפון אמריקה.

ביום שלישי, 14 ביוני, מסרה רשות ההגירה ליו"ר הוועדה, ח"כ דני דנון, את מסקנותיה. קובי נחשוני כותב ב-ynet, שרשות ההגירה קבעה כי רק במקרים מעטים, שבהם מתעורר ספק לגבי הרב המגייר, תתבקש הרבנות לייעץ למשרד הפנים. לרבנות לא יוקנו כל סמכויות אחרת. בעקבות מסקנות הוועדה הודיע משרד הפנים, כי ברוב המכריע של הגיורים הסוכנות היהודית תכריע

ראש מכון עתים: העובדה שאין קריטריונים ברורים המגדירים מהי קהילה מוכרת, מאפשרת לרבנות הראשית שלא להכיר בחלק מהקהילות האורתודוכסיות

אם הקהילה שבה מכהן הרב המגייר מוכרת כיהודית אורתודוכסית. אם יוחלט שכן, הגיור יוכר על ידי המדינה. רק במקרים של ספק תפנה רשות האוכלוסין וההגירה לייעוץ אצל הרב הראשי.

הרב ד"ר שאול פרבר, ראש מכון עתים, בירך על הודעת המשרד, אבל הדגיש כי אין להסתפק בה: "העובדה שאין קריטריונים ברורים המגדירים מהי קהילה מוכרת, אלא הגדרה כללית הניתנת לפרשנות, והעובדה שלא ברור מי מחליט מתי יש ספק בהכרה בגיור מחו"ל, מאפשרות לרבנות הראשית שלא להכיר בחלק מהקהילות האורתודוכסיות. אנו עומדים על דרישתנו כי כל גיור שנערך כדת וכדין על-ידי בית דין אורתודוכסי מוכר בתפוצות, יוכר ללא תנאי וללא התייעצות עם הרבנות הראשית, שכלל אינה מוסמכת לדון בנושא".

פרבר גם הזהיר מפני המשך המצב האבסורדי, שבו המדינה מכירה באופן אוטומטי בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים לצורך חוק השבות, ואילו גיורים אורתודוכסיים נשלחים לבדיקות ולבירורים.

לידיעה ב-ynetאיך תוכל לפעול?