מסמך

הנדון: רות המואבייה, בקשת התאזרחות

יו"ר המרכז לפלורליזם יהודי ענת הופמן מתארת מה היה קורה היום, אילו ביקשה רות המקראית להתאזרח בישראל

נשות הכותל בתפילת ראש חודש, צילום: RahelSharon, flickrמימין: ענת הופמן בתפילת ראש חודש של נשות הכותל, צילום: RahelSharon, flickr

לכבוד:

מר אלי ישי

שר הפנים

משרד הפנים

קפלן 2

ירושלים

שלום רב,

הנדון: רות המואבייה – בקשה להסדרת מעמד בישראל

מרשתנו, רות המואבייה, היא אלמנה לא יהודייה של אזרח יהודי (כליון בן אבימלך). בעלה נפטר בחו"ל (מואב) ונקבר שם. הגב' המואבייה נכנסה לישראל כחוק, יחד עם חמותה היהודייה (נעמי), אשר התאלמנה גם היא בחו"ל.

מצ"ב הצהרה של הגב' המואבייה, המעידה על זיקה חזקה לעם היהודי: "באשר תליני אלין, עמך – עמי, ואלוהייך – אלוהי. באשר תמותי אמות, ושם אקבר" (רות א', 16).

בנוסף, מצ"ב פנייתו של אזרח ישראלי (מר בועז בן שלמון) המצטרף לבקשה להסדרת מעמדה מתוקף כוונתו להינשא לגב' המואבייה.

אבקשך להעניק לה מעמד בישראל מכוח נישואיה ליהודי.

בכבוד רב,

ענת הופמן – ראש המרכז לפלורליזם יהודי

התנועה הרפורמית בישראל.

***

 לכבוד:

ענת הופמן

המרכז לפלורליזם יהודי

ירושלים

ג.נ. הנדון: רות המואבייה

בקשתך התקבלה במשרדנו ונדונה על-ידי הגורמים המקצועיים במטה משרד הפנים. הבקשה נדחית בהעדר מסמכים חיוניים לשם טיפול ע"פ נוהלי המשרד:

על המואבייה להביא תעודה נישואין כאשר היא מאומתת באפוסטיל (בהיותם נישואי חו"ל).

משרד הפנים: הצהרתה של הגברת על זיקה ליהדות אינה קבילה כראיה לגיור. בהעדר תעודת גיור היא רשומה כמואבייה

יש לצרף תעודה פטירה של הנפטר היהודי חתומה על-ידי חברה קדישא מוכרת.

הצהרתה של הגברת על זיקה ליהדות אינה קבילה כראיה לגיור. בהעדר תעודת גיור היא רשומה כמואבייה (שאינה יהודייה).

באשר להצהרתה "באשר תמותי אמות ושם אקבר" – אמירה זו מיותרת, באשר אינה ניתנת לביצוע על-ידי מועצת בתי העלמין באזור מגוריה.

הגב' המואבייה מנסה בכל דרך להכשיר את שהייתה בישראל. ראשית על-ידי טענה על היותה אלמנה של יהודי, וכעת על-ידי טענה חדשה שהיא בת זוגו של מר בועז בן שלמון.

לאור הנתונים שלעיל נבקש את יציאת הגברת המואבייה מן הארץ בתוך 30 יום, על מנת להסדיר את מסמכיה בחו"ל. היא תוכל לסור לשגרירות ישראל במואב לשם הצגת כל המסמכים לכשיהיו בידיה.

עמדת השר היא שיש להצטער על כך שאזרח יהודי מכובד, במעלתו של מר בועז בן שלמון, מבקש להינשא לגויה. החסרות נשים ראויות יותר כאן בישראל? ראוי וכדאי לקחת בחשבון את מעמדם של הילדים הצפויים מזיווג שכזה.

בכבוד רב,

מנכ"ל משרד הפנים.

למאמר ב-ynetאיך תוכל לפעול?