רפורמה במחטף

עתירה לבג"ץ: למנוע מתן פטור גורף משירות לאברכים

העותרים טוענים כי הממשלה החלה לפטור אברכים משירות צבאי, כדי לייתר את הדיון בחוק טל

משמרת מחאה של הפורום לשוויון בנטל בבני ברק לרגל עשור להגשת חוק טל. מרץ 2010משמרת מחאה של הפורום לשוויון בנטל בבני ברק לרגל עשור להגשת חוק טל. מרץ 2010

בעתירה שהגישו לבג"ץ מנסים עורך הדין איתי בן-חורין והפורום לשוויון בנטל למנוע את החלת הרפורמה המעניקה לאברכים פטור גורף משירות צבאי. העותרים יוצאים נגד המתווה שגיבש מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אייל גבאי, שמעניק לכל תלמיד ישיבה בן 22 ומעלה פטור משירות צבאי, אם יעשה שירות אזרחי של שנה. כל תלמיד ישיבה בן 28 יהיה פטור מכל שירות, צבאי או אזרחי.

למעשה, כפי שאמר סמנכ"ל חדו"ש שחר אילן בראיון לגבי גזית, הרפורמה כבר יצאה לדרך. בימים אלה מקבלים 12 אלף אברכים מכתבים, הפוטרים אותם משירות צבאי. באתר News1 מציינים כי יישום הרפורמה – המעניקה פטור נרחב יותר מאשר חוק טל – החל בעיצומו של הדיון בבג"ץ בחוק טל המקורי. העותרים מזכירים כי שופט בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין קבע, שפגיעה כזאת בעקרון השוויון צריכה להיעשות בחקיקה. "רפורמת גבאי" אושרה בהחלטת ממשלה, אבל לא עוגנה בחוק.

העותרים טוענים כי המדינה ממהרת לפעול כדי לקבוע עובדות בשטח. אם למעלה מ-10,000 אברכים יקבלו פטור, יתייתר

יישום הרפורמה – המעניקה פטור נרחב יותר מאשר חוק טל – החל בעיצומו של הדיון בבג"ץ בחוק טל המקורי

הדיון בבג"ץ בנושא חוק טל. "מובן שלמצב זה יש משמעות מרחיקת לכת בכל הנוגע לשלטון החוק וסדרי השלטון במדינה ולא כל שכן פגיעה עוד יותר גדולה בעקרון השוויון ובכייה לדורות", הם כותבים.

חדו"ש חשפה את פרטי הרפורמה עוד בדצמבר 2010, אז הגישה לחברי הממשלה את "המדריך לרפורמת הכזב". חדו"ש קראה לשרים להצביע נגד הרפורמה בחוק טל וחוק האברכים. הדו"ח חושף את האמת מאחורי הצהרות הממשלה, כי תבוטל ההחלטה להעניק פטור אוטומטי משירות צבאי לאברכים בני 22 וכי בתוך חמש שנים יוכפל מספר המתגייסים לצבא ולשירות אזרחי.

למעשה, ההחלטה להעניק פטור אוטומטי משירות צבאי לאברכים בני 22 ומעלה נותרה בעינה. מעבר לכך, הוחלט להעניק פטור אוטומטי לתלמידי ישיבות רווקים בני 24 ומעלה. לא רק שהרפורמה לא תביא לגידול במספר המתגייסים, אלא סביר שהיא תקטין אותו.

לידיעה ב-News1

 לראיון של סמנכ"ל חדו"ש

לידיעה באתר חדו"שאיך תוכל לפעול?