אפליה בגיור

עתירה: משרד הפנים אינו מכיר בגיורים אורתודוכסים

מכון עתים טוען בעתירה לבג"ץ, כי מדיניות משרד הפנים יוצרת מצב אבסורדי – דווקא גיורים של רבנים אורתודוכסים בחו"ל אינם מוכרים לצורך קבלת אזחות

מועמדת לגיור בפני בית דין רבני לגיור בירושלים. 21.07.03. צילום: פלאש 90מועמדת לגיור בפני בית דין רבני לגיור בירושלים. 21.07.03. צילום: פלאש 90

בעתירה שהגיש לבג"ץ טוען מכון עתים, שמשרד הפנים אינו מכיר בגיורים שעורכים רבנים אורתודוכסים בקהילות יהודיות מוכרות בתפוצות לעניין מתן זכות עלייה למתגיירים. לפי העתירה שהוגשה ביום חמישי, 12 במאי, בכל פעם שאדם שהתגייר באחת הקהילות האלה פונה למשרד הפנים, המשרד מתייעץ עם הרבנות הראשית לישראל.

המכון טוען כי ההתייעצות עם הרבנות הראשית אינה תואמת את החוק. לפי ידיעה שמפרסם קובי נחשוני ב-ynet, היא גם יוצרת מצב אבסורדי – גיורים שנערכים בקהילות רפורמיות וקונסרבטיביות בחו"ל מוכרים בישראל לעניין חוק השבות, ואילו גיורים אורתודוכסיים רבים אינם מוכרים.

לפני כשלושה חודשים פנו עשרות רבנים אורתודוכסים מצפון אמריקה לשר הפנים, אלי ישי, בדרישה כי יכיר בגיורים שלהם. במכון עתים אומרים, כי כל הניסיונות להגיע לפתרון הסוגיה כשלו ולכן עתרו לבג"ץ באמצעות דיקן מכללת "שערי משפט" עו"ד ד"ר אביעד הכהן.

בעתירה, שעליה חתום מלבד מכון עתים גם תומס דולהן – אזרח קנדי שנפגע ממדיניותו של משרד הפנים – נטען כי הכרה בגיור אינה נמנית עם סמכויותיה של הרבנות הראשית לישראל. על מדיניות משרד הפנים נכתב בעתירה: "בידה האחת קוראת המדינה

העתירה: בידה האחת קוראת המדינה לכל יהודי לעלות ארצה... ובידה השנייה – באמצעות משרד הפנים – היא דוחה אותם

– מדינת העם היהודי – לכל יהודי לעלות ארצה (וגר צדק שנתגייר – יהודי לכל דבר הוא), ובידה השנייה – באמצעות משרד הפנים – היא דוחה אותם, מערימה עליהם קשיים, תוך שהיא מבזה ומשפילה אותם ופוגעת בעקרונות יסוד של שוויון ואיסור אפליה ופגיעה בזכויותיהם הבסיסיות".

ראש מכון עתים, הרב ד"ר שאול פרבר, אמר ל-ynet: "לצערנו הרב, הדרך היחידה שבה ניתן להגן המתגיירים היא באמצעות בית המשפט העליון. כך נפתרה סוגיית גיורי צה"ל, בבג"ץ הקודם שהגשנו, וכך אנו מקווים שיקרה גם הפעם".

עו"ד ד"ר אביעד הכהן: "עתירה זו ממחישה את האפליה הקשה שנוקט משרד הפנים כלפי גרי צדק המבקשים להצטרף לעם היהודי, תוך פגיעה בכבודם, בחירותם וביכולתם לנהל חיים נורמליים. פגיעה זו קשה שבעתיים נוכח העובדה שהיא סותרת ערכי יסוד יהודיים ודמוקרטיים כאחד, ועולה לכאורה כדי ביזוי החלטות קודמות של בית המשפט".

לידיעה ב-ynetאיך תוכל לפעול?