ההיקף האמיתי של השתמטות תלמידי הישיבות - 16% לשנה

אחד מכל שישה

6700 צעירים חרדים שהם אחד מכל שישה בני 18 מקבלים דחיית שירות. אחד מכל שני בני או בנות 18 מכל המגזרים לא יתגייסו

אלה נתוני חדו"ש המתבססים על נתונים שמסרה המדינה לבית המשפט, דו"חות ממשלתיים וחישובים המתבבסים על נתונים אלה: הנתונים מתייחסים לשנת 2010.

 • אחד משניים. 50% מהמחזור (כולל גברים, נשים, יהודים וערבים, חרדים ולא חרדים) מתגייסים - 50% (חצי) לא מתגייסים.
 • אחד משלושה. 67% (שני שליש) מהיהודים במחזור (כולל נשים וגברים, חרדים ולא חרדים) מתגייסים - 33% (שליש) לא מתגייסים.
 • אחד מארבעה. 75% מהגברים היהודים במחזור מתגייסים ו-25% (רבע) לא.
 • אחד משישה. 16% (שישית מהמחזור) הם גברים חרדים שמקבלים דחיית שירות בגיל 18.
 • אחד משמונה. 13% (שמינית מהמחזור, יותר מחצי מתוך ה-25%) הם גברים חרדים שמקבלים דחיית שירות ויישארו בהסדר דחיית השירות עד גיל 21.

מספר מקבלי דחיית השירות בשנה – 7700. מתוכם חרדים – 6700 (16% מהמחזור). החרדים מתחלקים: 

 • יקבלו פטור (נפשי, גופני, חוסר התאמה) עד גיל 21 - 900 (יתכן שכמה עשרות מתוכם דתיים לאומיים)
 • יתגייסו לגדוד נצח יהודה (בעבר הנח"ל החרדי) - 400
 • מספר מקבלי דחיית השירות החרדים בגיל 21 - 5400 (13% מהמחזור).

אחוז הגברים היהודים שלא התגייסו בשנת 2010 במיצוי המחזור (גיל 21) - 25%. מתוכם:

 • מקבלי דחיית שירות שתורתם אומנותם- 13%
 • נמצאים בחו"ל – כ-3%
 • חוסר התאמה – כ-3%
 • פטור מסיבות נפשיות – 4.5% (על פי ידיעות אחרונות – 45% ממקבלי הפטור הנפשי הם חרדים)
 • פטור מסיבות רפואיות - 2%

 איך תוכל לפעול?