צמיחה בדעיכה

פלוג: יש לקשור סבסוד מעונות יום לעבודת שני הורים

נגידת בנק ישראל אמרה בהרצאה כי ביטול הקישור בין סבסוד מעונות יום לתעסוקה של שני ההורים בהסכמים הקואליציוניים הוא טעות. לדבריה, אם השתתפות החרדים בעבודה לא תגבר צפויה האטה במשק

נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג. צילום: Yaeli778, wikipediaנגידת בנק ישראל, קרנית פלוג. צילום: Yaeli778, wikipedia

בעשורים הקרובים צפויה ירידה בצמיחה, אמרה אתמול נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג. "כדי להבטיח את עתידנו הכלכלי והחברתי עלינו להביט באומץ בתמונת המצב הנוכחית, ולפעול כבר עכשיו כדי להבטיח גידול בפריון שיאפשר עלייה מתמדת ברמת החיים של כלל אזרחי המדינה", הוסיפה פלוג.

בהרצאה בכנס של האגודה הישראלית לכלכלה אמרה הנגידה כי לישראל יש בעיה קשה בתחום פריון העבודה. פריון העבודה בישראל נמוך בכ-13% מהממוצע במדינות החברות בארגון OECD (הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי) וביותר מ-40% מזה של ארה"ב. בין הסיבות לפריון העבודה הנמוך בישראל ציינה פלוג את שיעור ההשקעות הנמוך במשק. ההשקעות בתשתית של הממשלה נמוכות ביותר ואיכות ההשקעות ירודה. להערכת פלוג, התשתיות הגרועות פוגעות קשה בפריון לעובד.

כמו בכל העולם, גם ישראל סובלת מהצמיחה העולמית הנמוכה ומהזדקנות האוכלוסייה. עם זאת, לישראל יש בעיה ייחודית הקשורה להרכב האוכלוסייה שלה. משקלן של האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה החרדית הולך וגדל. שתי קבוצות אוכלוסייה אלה מתאפיינות בשיעורי השתתפות נמוכים בשוק העבודה ובפריון נמוך.

הנגידה ציינה כי בתוך 50 שנה, משקלה של האוכלוסייה היהודית הלא חרדית יפחת מ-70% לכ-50%, משקל האוכלוסייה הערבית יגדל במעט ומשקל האוכלוסייה החרדית יגדל מכ-10% לכ-27%. "אם לא יחול שינוי בשיעורי התעסוקה של הציבור

בתוך 50 שנה, משקל האוכלוסייה החרדית יגדל מכ-10% לכ-27%

 הערבי והחרדי, מעבר למגמת השיפור האטית שראינו בשנים האחרונות, הגידול במשקלן של קבוצות אלו באוכלוסייה יביא גם הוא לירידה בשיעור ההשתתפות ושיעור התעסוקה הכללי", אמרה פלוג. "אם לא יימשך התהליך של עלייה בשיעורי ההשתתפות של האוכלוסייה החרדית והערבית, השינויים הדמוגרפיים המשולבים צפויים לגרוע כ-0.6 נקודות אחוז מהצמיחה השנתית העתידית".

כדי למנוע את המשך ההידרדרות בפריון ובתוצר לנפש, פלוג מציעה בראש ובראשונה לפעול לשילוב האוכלוסייה החרדית והערבית בשוק העבודה. לפי "TheMarker", היא מציעה גם לקשר את התמיכות שמעניקה המדינה לעבודה. פלוג הזכירה כי הקישור בין סבסוד מעונות יום לתעסוקה של שני ההורים הוא "מכשיר חשוב לעידוד ההשתלבות בתעסוקה". ההסכמים הקואליציוניים החדשים ביטלו את הקישור הזה, ולדברי הנגידה זוהי טעות.

פלוג העריכה כי מיצוי התהליך של הגדלת שנות ההשכלה של האוכלוסייה יתרום גם כן להקטנת הצמיחה. רמת ההשכלה בישראל, פרט לחרדים, גבוהה כבר היום. מיצוי הגדלת רמת ההשכלה של הישראלים – פרט לחרדים – יגרע 0.1% עד 0.2% מהצמיחה השנתית.

לדברי הנגידה, יש להמשיך בקידום מערכת החינוך באמצעות הכנסת לימודי ליבה למערכת החינוך החרדית, שיפור מערכת החינוך הערבית והרחבת החינוך הטכנולוגי. היא גם קראה להמשך ההשקעה של הממשלה בתשתיות, בקידום התחרות במשק ובעיקר בענפים מונופוליסטיים – נמלים, חשמל וגז.

לידיעה ב"TheMarker"איך תוכל לפעול?