מקבלים יותר, משלמים פחות

פי 8 מס הכנסה

חדו"ש ריכזה וניתחה את הנתונים החדשים בנושא הכלכלה החרדית מדו"ח מצב המדינה לשנת 2014 של מרכז טאוב. הממצאים חמורים

תשלומי מס הכסה למשק בית לחודש, חרדים ולא חרדים. ע''פ דו''ח מרכז טאובתשלומי מס הכסה למשק בית לחודש, חרדים ולא חרדים. ע''פ דו''ח מרכז טאוב

לקריאת המסמך המלא

האם יכול להיות שיהודים לא חרדים משלמים פי-8 מס הכנסה מחרדים? קשה אולי להאמין אבל אלה הנתונים. עוד נתון חשוב ולא פשוט: ההוצאה לנפש מתוקננת (ראו הערה בהמשך המסמך) במשק בית חרדי עומדת על חצי מאשר בקרב יהודים לא-חרדים. כלומר, גם תשלום המסים העקיפים קטן בחצי. ההכנסות של משפחה חרדית ממוצעת מעבודה קטנות מ-40% בהשוואה למשפחה יהודית לא חרדית (לא חרדים - חילונים, מסורתיים, דתיים).

כל בכירי המערכת הכלכלית בישראל כבר הזהירו מהסכנה הקיומית הצפויה לכלכלה הישראלית אם רוב הגברים החרדים לא ישתלבו בעבודה. אלא שהדיון בנושא שילוב הציבור החרדי בעבודה סובל, כמו דיונים ציבוריים אחרים, ממחסור בנתונים אמינים שוטפים, מה שמאפשר לערבב בו לא מעט סיסמאות ומיתוסים.

דו"ח מצב המדינה לשנת 2014 של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל פותר חלק מבעיה זו. הוא כולל שורה ארוכה של נתונים השוואתיים לגבי הציבור החרדי מול הציבור היהודי הלא חרדי ומגזרים אחרים. נתונים אלה מדאיגים מאוד בחומרתם, בעיקר לאחר עשור שמדינת ישראל ביצעה השקעה מסיבית בהוצאת הגברים החרדים לעבודה.

חשוב לזכור שמרכז טאוב אינו רק אחד ממכוני המחקר החשובים בישראל. הוא הגוף העצמאי (פועל במסגרת הג'וינט) שהוקם ביוזמת ממשלת ישראל כדי לספק לה נתונים אמינים שאינם תלויים במשרדי הממשלה. לכן ראוי מאוד להטיל זרקור על הנתונים האלה ולהביא אותם למודעות מקבלי ההחלטות ודעת הקהל.

כל הנתונים לקוחים מדו"ח טאוב. רוב הנתונים נחשפים במחקרו של איתן רגב "לגמור את החודש" (עמ' 17-78), אותו מחקר שיצר את הדיון הציבורי בנושא צבירת משיכת היתר של הציבור הישראלי. במקרים שהנתונים לקוחים ממחקרים אחרים בדו"ח ציינתי זאת.

ההכנסות של משק בית חרדי מעבודה מהוות פחות מ-40% מההכנסות של משק בית יהודי לא חרדי מעבודה

הניתוח בחלק מהמקרים הוא שלי ועל אחריותי.

ריכוז נתונים:

תשלומי חובה – פחות מרבע. משק בית חרדי מוציא 705 שקלים בלבד על תשלומי חובה (מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות), פחות מרבע ממה שמוציא משק בית יהודי לא חרדי (2955).

מס הכנסה – שמינית. משק בית יהודי לא חרדי מוציא בממוצע 1721 שקלים בחודש למס הכנסה, כ-660% יותר ממשק בית יהודי חרדי (226 שקלים לחודש).

מיסים עקיפים – חצי. ההוצאה לנפש מתוקננת במשק בית חרדי עומדת על כחצי מזו של משק בית יהודי לא-חרדי, כלומר גם תשלום המיסים העקיפים בהתאם.

הכנסות מעבודה – פחות מ-40%. ההכנסות של משק בית חרדי מעבודה מהוות פחות מ-40% מההכנסות של משק בית יהודי לא חרדי מעבודה.

85% בחמישונים התחתונים. רק 2% מהאוכלוסייה החרדית נמצאים בחמישון העליון של ההכנסה לעומת רבע מהאוכלוסייה הלא חרדית. 85% מהאוכלוסייה החרדית נמצאים בשני החמישונים התחתונים.

זכאות לבגרות – 8%. שני שליש (67%) מדוברי העברית הלא חרדים שסיימו כיתה י"ב ב-2012 היו זכאים לבגרות לעומת 8% בלבד מהחרדים.

התייצבות באחוז החינוך החרדי. לאחר שנים רבות של עליה נבלם הגידול בחלקו של החינוך החרדי במערכת החינוך והוא התייצב בשלוש השנים האחרונות על כ-19%.

תמיכות – פי 6.5. היקף התמיכות שמקבל משק בית חרדי ממוסדות ציבוריים שאינם הביטוח הלאומי עומד על 1,331 שקלים בחודש בממוצע, פי 6.5 ממשק בית יהודי לא חרדי (205 שקלים).

הדירות התייקרו? ב-6%. המחיר הממוצע לדירה שרכשו יהודים לא חרדים עלה בעשור האחרון ביותר משליש (34%). מחיר הדירה הממוצע שרכשו חרדים עלה באותה תקופה ב-6% בלבד מ-740 אלף ל-790 אלף.איך תוכל לפעול?