מצביעים בטבעת

ניתוח חדו"ש לנתוני הלמ"ס: 17% מטקסי הנישואים שבהם מעורבים יהודים ו-20% מטקסי הנישואים שבהם מעורבים יהודים וחסרי דת נערכים בחו"ל

21/08/2014 16:10

תגיות: נישואין ·  נישואין אזרחיים ·  נישואין בחו"ל ·  גירושין ·  חדו"ש ·  למ"ס

כנס בכנסת למען נישואים וגירושין אזרחיים. 27.7.2011. צילום: אסף מוסמן, חדו''שכנס בכנסת למען נישואים וגירושין אזרחיים. 27.7.2011. צילום: אסף מוסמן, חדו''ש

מאת שחר אילן
תקציר: 17% מטקסי הנישואים שבהם מעורבים יהודים ו-20% מטקסי הנישואים שבהם מעורבים יהודים וחסרי דת ("אחרים" בהגדרת הלמ"ס) נערכים בחו"ל. מספר הזוגות שבהם מעורב יהודי שהתחתנו בחו"ל גדל ב-2012 ב-5%. מספר הזוגות היהודים שהתחתנו בארץ ירד באותה שנה ב-2%. התהליך שבו הציבור מצביע בטבעת נגד הרבנות, הן באמצעות נישואים בחו"ל והן באמצעות חיים ללא נישואים, הולך ומחריף.
הרבנות טענה בכותרת המייל שהפיצה (שורת הנושא) ש-"96% מהיהודים מתחתנים ברבנות". זה פשוט לא נכון. 9281 יהודים שהם 11% מהפרטים הישראלים היהודים שנרשמו במשרד הפנים כנשואים ב-2012 התחתנו בחו"ל. 89% התחתנו בארץ. גם הנתונים במייל עצמו של הרבנות חלקיים ומסתירים יותר משמגלים.
כללי: 37751 זוגות יהודים התחתנו ב-2012 בישראל. זו ירידה של 2% לעומת 2011 (38,396).
יהודים שדיווחו על נישואים בחו"ל: 7698 זוגות שלפחות

מספר הזוגות שבהם מעורב יהודי שהתחתנו בחו"ל גדל ב-2012 ב-5%. מספר הזוגות היהודים שהתחתנו בארץ ירד באותה שנה ב-2%

אחד מהם יהודי הרשום במרשם האוכלוסין דיווחו ב-2012 כי התחתנו בחו"ל. זו עליה של 5% לעומת 2011 (7301) בסך הכל מדובר ב-45449 זוגות שנרשמו כנשואים בישראל ב-2012, שלפחות אחד מבני הזוג בהם הוא יהודי הרשום במרשם האוכלוסין. מתוכם 17% נישאו בחו"ל, לעומת 16% בשנה הקודמת.
יהודים וחסרי דת שדיווחו על נישואים בחו"ל: 9220 זוגות שלפחות אחד מהם יהודי או חסר דת ("אחר") הרשום במרשם האוכלוסין דיווחו ב-2012 כי התחתנו בחו"ל. זהו גידול של 5% לעומת 8753 זוגות ב-2011. בסך הכל מדובר ב-46971 זוגות שנרשמו כנשואים בישראל ב-2012, שלפחות אחד מבני הזוג בהם הוא יהודי הרשום במרשם האוכלוסין או חסר דת. מתוכם 20% נישאו בחו"ל, לעומת 18% בלבד ב-2011.
פילוח היהודים שנישאו בחו"ל: הזוגות שלפחות אחד מהם יהודי שנישאו בחו"ל מתפלגים כך:
 

  מספר זוגות באחוזים
שני בני הזוג יהודים 1583 21%
יהודי/ה + ערבי/ה 16 --
יהודי/ה + אחר/ת (חסר/ת דת) 1548 20%
יהודי/ה + לא רשום/מה (דת לא ידועה) 4551 59%
סה"כ 7698  


המסמך מתבסס על ניתוח הנתונים בהודעה לעיתונות שפרסמה הלמ"ס בנושא נישואים ב-10.8.2014איך תוכל לפעול?