אין בסיס להתערבות

בג"ץ: המענה להנהגת נישואים אזרחיים – בידי המחוקק

השופטים דחו עתירה שביקשה לאפשר לרשומים כחסרי דת להינשא בישראל וכתבו כי בית המשפט אינו יכול להורות לכנסת לחוקק חוק שיאפשר נישואים אזרחיים

כנס בכנסת למען נישואים וגירושין אזרחיים. 27.7.2011. צילום: אסף מוסמן, חדו''שכנס בכנסת למען נישואים וגירושים אזרחיים, 2011. צילום: אסף מוסמן, חדו''ש

בג"ץ החליט אתמול לדחות עתירה שביקשה לאפשר לבני זוג הרשומים כחסרי-דת להינשא בישראל, או לאפשר ליהודים להתחתן בנישואים אזרחיים. השופטים כתבו כי בג"ץ אינו יכול להורות לכנסת לחוקק חוק שיאפשר נישואים אזרחיים בישראל.

נשיא בית המשפט העליון, אשר גרוניס, והשופטים מרים נאור ואליקים רובינשטיין, קבעו כי "אין בסיס להתערבותו של בית המשפט" במצב המשפטי הנוהג, וכי העניין מסור להכרעתו של המחוקק.

בידיעה ב"גלובס" נכתב כי את העתירה הגישו אנשים הזכאים לעלות לישראל לפי חוק השבות, שאינם יהודים על פי ההלכה מפני שאמם אינה יהודייה. השופטים גרוניס ונאור ציינו שבשנתיים האחרונות נדחו שתי עתירות דומות שהוגשו לבג"ץ, וכי עתירה זו אינה שונה מהן במהותה. "הפתרון לבעיה הקשה צריך לבוא על דרך חקיקה של הכנסת", קבעו גרוניס ונאור.

השופט רובינשטיין: על המדינה לעצב פתרון הוגן, שלפיו לא יחוש מי מאזרחיה כמעין 'סוג ב''

"אין בידי בית המשפט להורות למחוקק לחוקק חוק. קיים הבדל תהומי בין ביטולו של חוק בשל פגם חוקתי לבין ציווי על המחוקק להסדיר נושא כלשהו בחקיקה".

השופט רובינשטיין הוסיף: "העותר לא חטא ולא פשע, הוא אזרח ישראלי טוב ככל אחד מאתנו, הנושא בחובות וזכאי לזכויות, הזכות לנישואין עומדת לו. הזכות לנישואין כוללת בהגדרה גם אזרחים זכאי שבות וצאצאיהם. חוק ברית הזוגיות לחסרי דת מ-2010 אינו חל על עניינו של העותר, שכן מבקש הוא לשאת אשה יהודייה. לכן על המדינה לעצב פתרון הוגן לשכמותו, שלפיו לא יחוש מי מאזרחיה כמעין 'סוג ב''. הדבר מסור במובהק למחוקק".

לידיעה ב"גלובס"איך תוכל לפעול?