פוליטיזציה בחינוך

הנהלת בי"ס חרדי באשדוד קוראת להורים להצביע ש"ס

בתלונה שהגישה לשר החינוך, ליועץ המשפטי לממשלה וליו"ר ועדת הבחירות המרכזית דורשת חדו"ש לנקוט נגד האחראים צעדים פליליים, לבדוק אם נעשו פעולות דומות בבתי ספר אחרים ולהפסיק את המימון לרשתות החינוך הפוליטיות החרדיות

ילדים בתלמוד תורה בביתר עילית בתחילת שנת הלימודים תשעג 19.08.2012 צילום נתי שוחט פלאש 90.jpgילדים בתלמוד תורה (למצולמים אין קשר לכתבה). צילום: נתי שוחט, פלאש 90

הנהלת בית הספר לבנות "תומר דבורה" באשדוד, השייך לרשת מעין החינוך התורני, קוראת להורים להצביע לש"ס. כך עולה לכאורה מתלונה שהעבירה עמותת חדו"ש לשר החינוך, הרב שי פירון, ליועץ המשפטי לממשלה, יהודה ויינשטיין, ליו"ר ועדת החינוך של הכנסת והמפקח על הבחירות וכן וליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט סלים ג'ובראן.

חדו"ש דורשת לנקוט צעדים פליליים נגד האחראים, לבדוק אם נעשו פעולות דומות גם בבתי ספר אחרים ולהפסיק את המימון לרשתות החינוך הפוליטיות. בחוזר להורים, המתייחס לפטירתו בשבוע שעבר של מנהיג ש"ס הרב עובדיה יוסף, נאמר: "מוטלת עלינו חובת האחריות לשמור על מחננו באחדות לבסס ולחזק את הוראת מרן זצוק"ל... ורצונו והוראתו של מרן היתה לבחור ש"ס. על כן נבקש מכל ההורים להיות נשמעים להוראת מרן ואנו כביה"ס שפועל תחת רשת מעין החינוך מחויבים משום הכרת הטוב למרן ולכל הפועלים ועמלים למען קיומה... נבחר יחדיו בש"ס, בברכת: 'ועשית ככל אשר יורוך', הנהלת ביה"ס".

במכתב ששלח לרשויות הנ"ל, המופקדות על מערכת החינוך, על שלטון החוק ועל טוהר הבחירות, כותב מנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב: "אין צורך להכביר מלים על כך שפעולה זו אסורה הן בכל הנוגע למגבלות החלות על תעמולת בחירות והן ביחס למגבלות החלות על מוסדות חינוך. נוסח כרוז זה הוא לכאורה עבירה פלילית וחריגה חמורה מטוהר הבחירות, המעמידה את מערכת החינוך הממומנת על ידי הציבור לשירות הפוליטיקה המפלגתית".

רגב מציין כי "על פי פרסומיה של ש"ס נכללים ברשת החינוך של המפלגה 700 בתי ספר. עתה עולה חשש כבד כי מדובר

רגב: 'אקווה כי השר ויו"ר ועדת החינוך יפעלו ליזום הפסקת המימון מקופת הציבור למערכות חינוך הפועלות מתוך זיקה וכפיפות למפלגות פוליטיות'

בהעמדת מוסדות ברשת (וכמובן תידרש חקירה לבדיקת היקף התופעה מעבר לבית הספר הנ"ל) לרשות מערכת הבחירות של ש"ס".

לדברי רגב, "זרע הפורענות" נזרע ב-1992, אז נקבע בחוק יסודות התקציב חריג המחייב לתקצב את רשתות החינוך השייכות למפלגות החרדיות – החינוך העצמאי של אגודת ישראל ומעיין החינוך התורני של ש"ס – כאילו הן מוסדות ממלכתיים. החרגת תאגידי חינוך אלה ייצגה חשש מובנה לפוליטיזציה של מערכות חינוך גדולות אלה, המתקיימות מקופת המדינה, אך האינטרסים הפוליטיים גברו ואנומליה זו "הוכשרה".

רגב מבקש מפירון, ויינשטיין ושאר הרשויות שאליהן פנה לנקוט בדחיפות את הצעדים הדרושים, כל אחד בתחום סמכותו ואחריותו, כדי לחקור את העבירות הפליליות והמשמעתיות העולות בעליל מן הכרוז ולהעמיד את האחראים לדין. כן הוא דורש שהמדינה תורה לבתי הספר של הרשתות החרדיות "להודיע לציבור ההורים בבית ספר זה ובמערכות החינוך הפוליטיות האחרות כי נתונה להם הזכות והחירות להצביע לכל אשר יחפצו, וכי אין הנהלות בתי הספר והתאגידים המנהלים אותם מצפים או מורים להם להצביע לשום מפלגה או מועמד, וכי לא יאונה להם כל רע ולא יזכו לשום ברכה אם יצביעו למפלגה או מועמד כלשהם".

"עוד אקווה", כותר רגב, "כי השר ויו"ר ועדת החינוך יפעלו ליזום הפסקת המימון מקופת הציבור למערכות חינוך הפועלות מתוך זיקה וכפיפות למפלגות פוליטיות, שכן הסתירה המובנית והבלתי נמנעת אינה יכולה למצוא תיקון בנהלים גרידא, אלא בהפרדה בין קופת הציבור לבין החינוך המפלגתי".

לידיעה בוואלהאיך תוכל לפעול?