הדרה נמשכת

עמותת קולך: תחנת קול ברמה ממשיכה להדיר נשים

בבדיקה שערכה העמותה נמצא כי נשים מופיעות בפחות מ-3% משידורי התחנה

קול ברמה. צילום: zeevveez, flickrקול ברמה. צילום: zeevveez, flickr

בניגוד להנחיה של היועץ המשפטי לממשלה, תחנת הרדיו החרדית קול ברמה ממשיכה להדיר נשים משידוריה. טענה זו עולה מהודעה שהגישה עמותת קולך לבית המשפט המחוזי בירושלים, לקראת דיון שייערך השבוע בתביעה שהוגשה נגד התחנה.

עמותת קולך הגישה בשנה שעברה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד התחנה, בטענה שהיא מפלה נשים ומונעת מהן להשתתף בשידוריה. במאי השנה אימץ היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, מסקנות של צוות שבחן את הדרת הנשים במרחב הציבורי. בדו"ח שהגיש הצוות נכתב, בין השאר: "הצוות לא השתכנע כי ישנה הצדקה עניינית מספקת להגבלות המוטלות על יכולתן של נשים להשתתף בתוכניות הפתוחות למאזינים. על כן עמדתנו היא כי על מגבלות אלו להיות מוסרות בתוך תקופה של שישה חודשים לכל היותר".

ב-News1 מציינים כי לפי בדיקה של עמותת קולך, כמעט חמישה חודשים לאחר הגשת הדו"ח נותרו על כנם ההסדרים המפלים הנהוגים בקול ברמה. העמותה בדקה את שידורי התחנה בין שבע בבוקר לאחת בצהריים שמונה פעמים בחודשים יוני-אוגוסט.

לא חל כל שינוי בכל הנוגע להשמעת נשים ולהעסקת נשים בתחנה, והמצב המפלה בעינו עומד

נמצא כי ב-44.65 שעות שידור הושמעו בקול ברמה 15 נשים. זמן השידור המצטבר שלהן היה 95 דקות, שהן כ-3.35% מזמן השידור הכולל.

"הנשים כולן, ללא יוצא מן הכלל, עלו לשידור אך ורק בשעה 'הייעודית' לנשים, בין 07:00 ל-08:00 בבוקר", נאמר בהודעה שהגישה העמותה לבית המשפט באמצעות עו"ד אסף פינק. בבדיקה נוספת נמצא כי ב-21 וחצי שעות שידור (בין 11:00 ל-16:00) הופיעו בשידורי התחנה שלוש נשים. זמן השידור המצטבר שלהן היה כ-29 דקות, שהן 2.32% מהזמן.

בבדיקה נוספת של שידורי התחנה, שנערכה חמש פעמים בחודשים אוגוסט וספטמבר, נמצא כי ב-21.5 שעות האזנה הושמעו שלוש נשים על פני זמן מצטבר של כ-29 דקות בלבד, כלומר כ-2.32% מהזמן.

בהודעה שפרסמה עמותת קולך בעקבות הבדיקה נכתב, בין השאר: "ניתן לומר כי לא חל כל שינוי בכל הנוגע להשמעת נשים ולהעסקת נשים בתחנה, והמצב המפלה בעינו עומד".

לידיעה ב-News1איך תוכל לפעול?