הצלחה חלקית

הרפורמה בתקציבים החרדיים

דו"ח שחיבר סמנכ"ל חדו"ש, שחר אילן, מסכם את הגל הראשון של הרפורמה בתקציבים החרדיים: קיצוצים בישיבות, בקצבאות הילדים ובדיור, כישלון בהחלת מיצוי כושר ההשתכרות ועיכוב ביישום תוכנית הליבה

כולל חרדי בקראוון במודיעין עילית 19.10.09. צילום: נתי שוחט, מודיעין עיליתכולל חרדי במודיעין עילית. צילום: נתי שוחט, פלאש 90

לדו"ח המלא

אנשי יש עתיד עבדו באופן יסודי. אין כמעט סעיף במערכת ההטבות למגזר החרדי שלא נבדק בחודשים האחרונים ולא נשקלו בו שינויים. בדיקה וניתוח של חדו"ש מגלים שבחלק מהנושאים אכן בוצעו שינויים דרמטיים, למשל תקציבי הישיבות, קצבאות הילדים והתקציבים להחזרה בתשובה. בנושא התניית הטבות המדינה במיצוי כושר ההשתכרות, לעומת זאת, לא חל כמעט כל שינוי ואפשר להגיד שההר הוליד עכבר. ואילו בתחום תוכנית הליבה משרד החינוך עדיין לא החל ליישם את השינויים ולא ברור מתי הדבר יקרה.

בסך הכל מדובר בכמות גדולה למדי של שינויים, שיכולה לסייע להוצאת הגברים החרדים לשוק העבודה ואולי גם בהקניית ידע כללי לילדים החרדים, שיכין אותם לשוק העבודה. שר האוצר, יאיר לפיד, טען שנחסכו מיליארדים בתקציבים המיועדים לחרדים. אם מחשיבים את קצבאות הילדים, אכן נחסכו מיליארדים. בלעדי הקצבאות (שמיטיבות בעיקר עם החרדים אבל מיועדות לכלל הציבור), מדובר במאות רבות של מיליונים. למשל, אם הקיצוץ בישיבות יישמר (פורסמו ידיעות על כוונה למתנו), הוא יגיע ב-2014 ליותר מחצי מיליארד שקלים לשנה. חוק נהרי שחייב עיריות לממן מוסדות חינוך חרדיים בוטל, תקציב הפנימיות החרדיות בוטל, תקציב קריות החינוך החרדיות בוטל.

אפשר להבין את אנשי יש עתיד, שטוענים שזו רק התחלה ושאלה הישגים משמעותיים מאוד לתקציב ראשון. הבעיה היא שהתקציב הבא יידון בעוד יותר משנה, כלומר כשהקואליציה כבר תהיה הרבה פחות נכונה לבצע מהפכות וכלל לא בטוח שליש עתיד תישמר העוצמה הנוכחית. כך שבהחלט יכול להיות שמה שלא הושג הפעם לא יושג בכלל.

הממשלה והכנסת אישרו את ההחלטות הקובעות שמוסד חינוך יסודי שלא ילמד לפחות 11 שעות של אנגלית, עברית וחשבון יירד ל-30% מהתקציב למוסד ממלכתי. לכאורה זוהי התחלה חשובה מאוד בדרך ליישום תוכנית הליבה בחינוך החרדי. זאת, גם אם בשלב זה תוכנית הליבה לא תיושם בישיבות הקטנות, שהן המוסדות החרדיים לגילאי תיכון. אלא שבשלב זה לא ברור מתי יתחיל משרד החינוך ליישם בפועל את הסנקציות התקציביות על מוסדות שלא ילמדו ליבה.

משרד החינוך נקלע למבוכה גדולה במיוחד בנושא רשתות החינוך החרדיות המפלגתיות, מעיין החינוך התורני של ש"ס והחינוך העצמאי של אגודת ישראל. לא רק שהמשרד דחה את ביטול המעמד התקציבי המיוחד של רשתות אלה וביטל קיצוץ מתוכנן של חצי מיליארד שקלים בתקציביהן. בפועל התקציב של שתי הרשתות גדל בעשרות אחוזים ובמאות מיליוני שקלים.

מערכת ההטבות של המדינה תפורה ברובה לממדי הציבור החרדי. ההטבות מותנות בהכנסה לנפש ואינן מותנות במיצוי

אם הקיצוץ בישיבות יישמר, הוא יגיע ב-2014 ליותר מחצי מיליארד שקלים לשנה

כושר ההשתכרות (עבודה או ניסיון לעבוד). כתוצאה מכך ההטבות הרבות לאברכים יוצרות תמריץ שלילי ליציאה לעבודה. ההסכם הקואליציוני קובע ששר האוצר יכין תוכנית להחלת קריטריון מיצוי כושר ההשתכרות על כל הטבות המדינה. בפועל כללה התוכנית הכלכלית את החלת התנאי בשלושה נושאים בלבד: הטבות דיור במסגרת מחיר למשתכן, הנחות במעונות יום והנחות בארנונה. מכולן הוא ייושם בטווח הקרוב רק לגבי הטבות הדיור. אם לפיד לא יפעל להרחבת יישום הקריטריון לתחומים נוספים, הדבר עתיד לחבל בניסיונות להוציא אברכים לשוק העבודה.

עיקרי הדו"ח:

תקופת יובש בתקציב הישיבות. קיצוצים של יותר מחצי מיליארד שקל לשנה בתקציבי הישיבות הגבוהות והכוללים ובקצבת הבטחת הכנסה לאברכים.

הליבה אושרה, נשאר ליישם. אושרה תוכנית להתניית חלק גדול מהמימון לתלמודי התורה החרדיים בלימודי תוכנית ליבה. עדיין לא ברור מתי היא תיושם. הממשלה התקפלה בשלב זה מהכוונה להחיל את תוכנית הליבה גם בישיבות לגילאי תיכון.

רשתות החינוך – במקום קיצוץ, גידול. לא רק שהקיצוץ של חצי מיליארד שקלים בתקציבי רשתות החינוך החרדיות המפלגתיות, מעיין החינוך התורני של ש"ס והחינוך העצמאי של אגודת ישראל, נדחה. תקציבי שתי הרשתות גדלו במאות מיליוני שקלים.

תקציבים שבוטלו. כמה תקציבים חרדיים בוטלו. למשל, תקציב הפנימיות החרדיות ותקציב קריות החינוך. כן בוטל חוק נהרי, שחייב רשויות מקומיות לממן מוסדות חינוך חרדיים המוגדרים מוכר שאינו רשמי. קוצץ התקציב להחזרה בתשובה.

כישלון במיצוי כושר ההשתכרות. סעיף בהסכם הקואליציוני קובע שקריטריון מיצוי כושר השתכרות, כלומר עבודה או ניסיון לעבוד, יוחל על כל הטבות המדינה. בפועל הוא הוחל רק בנושא אחד – זכאות לדיור במכרזי מחיר למשתכן. כן הוא יוחל בעתיד על הנחות למעונות יום.

חריש עמוק בדיור. הטבות הדיור באזורים חרדיים, שכל כך התנפחו בימי שר השיכון אריאל אטיאס מש"ס, קוצצו דרמטית. העיר החרדית החדשה, חריש שבמרכז הארץ, שקיבלה הטבות כאילו היא יישוב קו עימות, איבדה את כל הטבות היתר.

קצבאות כמעט שוות – קיצוץ של 2.5 מיליארד שקלים בקצבאות הילדים יביא לכך שכל הילדים שנולדו אחרי יוני 2003 יקבלו קצבה זהה, 140 שקל בחודש. פשרה של הרגע האחרון מנעה סיום תהליך השוואת הקצבאות גם לגבי ילדים שנולדו לפני יוני 2003.

כמה מיליארדים? לפיד התגאה בקיצוץ של מיליארדים בתקציבי האברכים. אם מכלילים את קצבאות הילדים, שמיועדות לכלל האוכלוסייה אבל תפורות לממדיה של המשפחה החרדית, יגיעו הקיצוצים ל-4 מיליארד שקל. בלי הקצבאות, הם יסתכמו במיליארד עד שני מיליארד שקל.איך תוכל לפעול?