בדרך לשיא חדש?

היום הגיוס החרדי הגדול בתולדות צה"ל – 400 חרדים

רוב המתגייסים ישרתו ביחידות קרביות, חלקם יצטרפו לפלוגה הראשונה של גדוד החי"ר החרדי החדש

חיילי גדוד נצח יהודה החרדי במטווח. 24.02.2012. צילום: יעקב נחומי, פלאש 90.חיילי גדוד נצח יהודה החרדי במטווח. צילום: יעקב נחומי, פלאש 90

בבסיס הקליטה והמיון של צה"ל (בקו"ם) מתייצבים היום 400 חרדים, שיעברו את תהליך החיול. זהו הגיוס החרדי הגדול ביותר בתולדות צה"ל.

מצה"ל נמסר שרוב החיילים המתגייסים היום ישרתו ביחידות קרביות. חלקם ירכיבו את הפלוגה הראשונה של גדוד החי"ר החרדי החדש, האחרים ישובצו בפלוגה שתצטרף לגדוד החי"ר החרדי הקיים, נצח יהודה.

לפי נתונים שפרסם צה"ל, בכל 2008 התגייסו 387 חיילים חרדים לכל המסגרות. ב-2009 התגייסו 729 חרדים וב-2010 התגייסו 898 חיילים חרדים. בשנה שעברה התגייסו 1,447 תלמידי ישיבות חרדים. ב-nrg נכתב כי לפי הערכות הצבא, בסוף השנה תהיה עלייה משמעותית בגיוס. "נותרו לנו עוד שני מחזורים לסיום השנה, ואם עכשיו אנחנו עומדים על 400 חיילים

בסקר שביעות רצון אמרו 90% מהחיילים החרדים שחשוב להם להצטיין בשירות הצבאי

צפוי שהשנה ייקבע שיא חדש", נמסר מהצבא.

אגף כוח אדם פרסם אתמול סקר שביעות רצון שנערך בקרב חיילי פרויקט שילוב חרדים. 85 אחוז מהחיילים שהשתתפו בסקר אמרו שהם חשים גאווה על שירותם הצבאי, 75 אחוז מהם הביעו שביעות רצון מהשירות הצבאי. כ-70 אחוז מבין החיילים החרדים ענו כי אינם מעוניינים לבצע בעתיד שירות מילואים ארוך ו-90 אחוז מהם מסרו שחשוב להם להצטיין בשירותם הצבאי.

הסקר נערך לפני כארבעה חודשים והשתתפו בו רק חיילי שח"ר – ולא לוחמים בגדוד החרדי נצח יהודה. אחרי שנאספו נתוני הסקר החלו ברחוב החרדי הקמפיינים האגרסיביים נגד שירות בצה"ל ובעקבותיהם תקיפות של חיילים חרדים.

לידיעה ב-nrgאיך תוכל לפעול?