המפתח – חוק שירות ביטחון

התנועה לאיכות השלטון: חוק פרי לא חוקתי

התנועה הגישה חוות דעת לוועדה הדנה בהצעת חוק השוויון בנטל

בחור ישיבה בכניסה ללשכת הגיוס בירושלים ביום האחרון שבו היה תקף חוק טל 01.08.2012 צילום נועם מוסקוביץ' פלאש 90.jpgבחור ישיבה בכניסה ללשכת הגיוס בירושלים ביום האחרון שבו היה תקף חוק טל. צילום: נועם מוסקוביץ', פלאש 90

בחוות דעת שהגישה לוועדה הדנה בהצעת חוק השוויון בנטל (חוק פרי), קובעת התנועה לאיכות השלטון כי המתווה לגיוס תלמידי הישיבות שגיבשה הממשלה אינו שוויוני, אינו חוקתי ופוגע פגיעה אנושה בזכויות יסוד של המשרתים בצה"ל. התנועה קובעת כי אין ליצור אפליה בחוק בין ציבורים שונים, בכל הקשור לחובת השירות ולהפקעת זכויות יסוד למען ההגנה על ביטחון המדינה.

לפי עמדתה, כלל אחד צריך לחול על כל אזרחי ישראל. אם דרושות הוראות שיאפשרו גמישות לצורך התחשבות בציבור מסוים, עליהן לחול על הציבור בכללותו. יש לשמור על קיום העקרונות החוקתיים, בהלימה עם ערכי מדינת ישראל. ההסדר הקודם לגיוס תלמידי ישיבות (חוק טל) לא עמד בדרישות אלה.

התנועה לאיכות השלטון סבורה כי החוק לא יעניק פתרון הוגן ואמיתי לסוגיה, אלא יביא לכך שהיא תישאר פתוחה עוד כמה

התנועה קוראת לחברי הוועדה שלא להביא את הצעת החוק להליכי חקיקה מתקדמים

שנים, שבהן יעמיק הקרע ואילו הפתרון השוויוני וההוגן יילך ויתרחק. לכן קוראת התנועה לחברי הוועדה שלא להביא את הצעת החוק להליכי חקיקה מתקדמים.

חברי התנועה מוסיפים כי כיום קיים חוק אחד מסודר ומקיף בעניין, הוא חוק שירות ביטחון. מסיבות השמורות עמן מסרבות הרשויות להכיר בקיומו כמפתח למציאת פתרון לבעיה, על ידי יצירת סטטוס-קוו חדש ושוויוני.

בהודעה שפרסמה מציינת התנועה לאיכות השלטון כי במסגרת הדיון בעתירה שהגישה לגיוס בחורי הישיבות על פי חוק שירות ביטחון, הורה בג"ץ למדינה להגיב על בקשת התנועה לצו ביניים למניעת דחיית צווי הגיוס שהוצאו לבחורי הישיבות לחודש אוגוסט ולקיום דיון דחוף בעתירה.

להודעת התנועה לאיכות השלטוןאיך תוכל לפעול?