הדרה מתמשכת מדי

"קול ברמה": שישה חודשים מיותרים

הארכה שקיבלו הרשות השנייה והתחנה החרדית לשילוב נשים בשידורים היא בדיחה לא מוצלחת, כותב עידן יוסף ב-News1

קול ברמה. צילום: zeevveez, flickrקול ברמה. צילום: zeevveez, flickr

מדוע הצוות למניעת הדרת נשים מצא לנכון לתת לרשות השנייה ארכה של שישה חודשים להסרת החסמים המונעים שילוב נשים בשידורי תחנת הרדיו "קול ברמה", שואל עידן יוסף באתר News1. האגודה לזכות הציבור לדעת הגישה ליועץ המשפטי לממשלה קובלנה בעניין זה באפריל 2011. הקובלנה הוגשה על רקע מה שהאגודה הגדירה "אזלת היד שמגלה הרשות השנייה בנושא הדרת נשים בשידורי 'קול ברמה'".

יוסף מציין כי משרד המשפטים התבקש לבחון את חוקיות ההסדר בין הרשות השנייה ל"קול ברמה" ב-1 בפברואר 2012. הצוות הבין-משרדי למניעת הדרת נשים הודיע על בטלות ההסדר לפני למעלה מחודשיים וגם היועץ המשפטי לממשלה נתן את הסכמתו לכך בשבוע שעבר. "אבל את הפירות נזכה אולי לראות רק בנובמבר 2013, אלא אם כן מישהו יחליט לתת עוד ארכה..." כותב יוסף.

הארכה שניתנה לרשות השנייה ול"קול ברמה" היא בדיחה לא מוצלחת, הוא מוסיף. אם נוהג מסוים פסול ופגיעתו כה חמורה, יש לחדול ממנו מיד ולגלות אפס סובלנות. לדבריו, לשילוב מאזינות בשידורי התחנה אין צורך בשישה חודשים. לעניין זה "מספיקה

לשילוב מאזינות בשידורי התחנה אין צורך בשישה חודשים. לעניין זה מספיקה שנייה אחת של פתיחת הקווים לכולם

שנייה אחת של פתיחת הקווים לכולם".

הרשות השנייה צריכה לדרוש מ"קול ברמה" להגיש לה תוכנית לביצוע, הכוללת הגדרת יעדים ולוחות זמנים ברורים, מתוך שאיפה לקצר את התהליך לפחות מחצי שנה. יש לוודא, למשל, שיתפרסמו מודעות דרושים שוויוניות, כדי לאפשר שילוב מגישות בטרם תחלוף אותה חצי שנה. כבר עכשיו יש להפסיק את ההודעה שמושמעת בתחילתן של תוכניות מסוימות, כי הן פתוחות לקהל המאזינות, ולבטל את האיסור להעלות לשידור ילדות בתוכניות הילדים.

יוסף כותב גם, כי יש לוודא ששדרניות לא יוגבלו לתוכניות ייעודיות לנשים בלבד, ושיוכלו לעבוד גם כקרייניות חדשות ומגישות של משדרי אקטואליה. אחרי הדרה רבת שנים בתחנה יש לבצע אפליה מתקנת, הוא מציין. גם אם זו לא תבוא בדמות ריבוי שדרניות, התשדירים הבאים מטעם הרשות השנייה צריכים להימסר בקול נשי ולא בקול גברי ולהיפרס על פני כל שעות השידור.

למאמר המלאאיך תוכל לפעול?