מקום לתקווה, מקום לדאגה

ניתוח היבטי הדת והמדינה בהסכמים הקואליציוניים

בדיקת ההסכמים הקואליציוניים וקוי היסוד של הממשלה החדשה מגלה הסכמות על רפורמות מרחיקות לכת בתחומי השוויון בנטל אבל מעט מאוד התייחסות לחופש הדת. לוחות הזמנים לרפורמות בתחומי חובת השירות ותוכנית הליבה בעייתים מאוד. אבל תתכן רפורמה מהירה בתחום מיצוי כושר ההשתכרות

חגיגות הניצחון במטה יש עתיד במוצאי הבחירות. מימין חברי הכנסת החדשים דב ליפמן יעל גרמן פנינה תמנו-שטה רינה פרנקל 22.01.2013 צילום פלאש 90.חגיגות הניצחון במטה יש עתיד במוצאי הבחירות. מימין חברי הכנסת החדשים דב ליפמן יעל גרמן פנינה תמנו-שטה רינה פרנקל 22.01.2013 צילום פלאש 90.

תקציר מנהלים

לקריאת המסמך המלא

שוויון בנטל: עקרונות המתווה:

  • ב-4 השנים הקרובות כל תלמידי ישיבה שיגיע לגיל 22 יקבל פטור מלא בלי לשרת ויוכל לעבוד.
  • יקבעו יעדי גיוס גבוהים יחסית לצה"ל של בוגרי חינוך חרדי לארבע השנים הקרובות אבל לא תהיה חובת שירות במהלכן.
  • בתום 4 השנים תוחל חובת שירות אבל תונהג מכסה נדיבה של 1800 תלמידי ישיבות שיוגדרו מתמידים ויהיו פטורים משירות. גיל חובת הגיוס לתלמידי הישיבות יהיה 21 ולא 18. צה"ל יבחר מי מבין תלמידי הישיבות שלא יוגדרו מתמידים יגויס, ומי ילך לשירות אזרחי.
  • על מי שלא יהיו במכסה וישתמטו משירות, יוטלו סנקציות כלכליות.

תפקידים: עמדות מפתח מאוד משעעותיות בתחומי הדת והמדינה הוצאו מידי הסיעות החרדיות: ועדת הכספים (עברה לבית היהודי), משרד הפנים (הליכוד), משרד הבינוי והשיכון (הבית היהודי), המשרד לשירותי דת (הבית היהודי). יש עתיד קיבלה את שתי עמדות המפתח החשובות ביותר לענייני תקציבים בנושאי דת ומדינה – משרד האוצר ומשרד החינוך.

לוחות זמנים: לוחות הזמנים הם נקודת התורפה של ההסכם. היישום של חובת השירות נדחה בארבע שנים כלומר עד לסוף הקדנציה. החלת תוכנית הליבה נדחתה בשנתיים.

תוכנית הליבה: קווי היסוד של הממשלה קובעים: "הממשלה תפעל להעניק לכל ילד וילדה בישראל השכלה רחבה שתכשיר אותו להתמודדות עם אתגרי

עמדות מפתח מאוד משעעותיות בתחומי הדת והמדינה הוצאו מידי הסיעות החרדיות: ועדת הכספים (עברה לבית היהודי), משרד הפנים (הליכוד), משרד הבינוי והשיכון (הבית היהודי), המשרד לשירותי דת (הבית היהודי). יש עתיד קיבלה את שתי עמדות המפתח החשובות ביותר לענייני תקציבים בנושאי דת ומדינה – משרד האוצר ומשרד החינוך

העולם המתחדש ולחיים בכבוד".

מיצוי כושר ההשתכרות: הסעיף העוסק במיצוי כושר ההשתכרות הוא אולי הסעיף החשוב ביותר בהסכם של יש עתיד ולבטח המעשי ביותר. נאמר שם: "עם הגשת התקציב, יגבש שר האוצר תכנית לשילוב הדרגתי של קריטריון "מיצוי כושר השתכרות", לכל הטבה או הנחה או פטור שמעניקים משרדי ממשלה". אם תיושם התוכנית הזאת יפחת סיוע המדינה לאברכים בצורה דרמטית מה שיעודד אותם לצאת לעבודה.

תקציבים: יבוטלו תקציב הפנימיות החרדיות במשרד הרווחה והמימון לתלמידי ישיבות מחו"ל ויוגדל התעריף שמשלמים אברכים לביטוח הלאומי.

חופש דת: בניגוד לפרוט הרב בנושאי השוויון בנטל והתקציבים, קווי היסוד וההסכמים הקואליציוניים לא כוללים התייחסות מפורטת לנישואים אזרחיים, גיור או תחבורה בשבת. עם זאת, הם יוצרים מסגרת שבה ניתן אולי להשיג שינויים כאלה. לראשונה בתולדות ממשלות ישראל קווי היסוד של הממשלה אינם כוללים סעיף שמירה על הסטטוס קוו בתחומי הדת והמדינה, מה שמאפשר לגייס תמיכה רחבה בכנסת לחוקים שיקדמו חופש דת. אלא שבהסכם הקואליוני של הבית היהודי יש סעיף שמגן במידה רבה על הסטטוס קוו: "שינויי חקיקה בנושאי דת יהיו בהסכמת כל מרכיבי הקואליציה"

הדרת נשים: ההסכם של יש עתיד מסתפק באמירה כללית שהממשלה תטפל בבעיה "ותבחן שימוש בכלים משפטיים".איך תוכל לפעול?