מונופול עם חיוך

מלכודת הדבש

רבני צהר כבולים לפרשנות ההלכתית האורתודוקסית, כותב יזהר הס ב"ידיעות אחרונות". גם אם ישתלטו על הרבנות הראשית, לא הם יביאו את הפתרון ליחסי דת ומדינה בישראל

''דוחסים אותנו למסגרת אחת'', מהקמפיין של המטה לבחירה חופשית בנישואים''דוחסים אותנו למסגרת אחת'', מקמפיין של המטה לבחירה חופשית בנישואים

רבני צהר הם אנשים נחמדים, שמדברים בחילונית שוטפת, אבל הם רחוקים מלהיות הפתרון ליחסי דת ומדינה בישראל, כותב יזהר הס במאמר ב"ידיעות אחרונות".

הס מביא כדוגמה את סיפורו של זוג שפנה לרב של צהר כדי להתחתן. החתן ביקש שמפקדו בצבא – שהציל את חייו לאחר שנפצע במארב של מחבלים – יהיה אחד העדים שיחתמו על הכתובה. הרב, שהיה נחמד ואדיב, סירב לאפשר למפקד להיות עד. הסיבה: הוא אינו שומר שבת.המפקד יכול היה להיות מעלים מס, מעסיק שמתעמר בעובדיו או אנס, אבל הרב לא היה בודק שאלות אלה. מבחינתו, רק יהודי שומר שבת כשר לעדות.

"חילוני, אפילו הוא צדיק, תלמיד חכם או גיבור ישראל, פסול. נשים, אגב, גם אם הן שומרות שבת, פסולות לעדות לכתחילה, מעצם היותן נשים", כותב הס, מנכ"ל התנועה המסורתית. "זאת ההלכה, יאמרו רבני צהר (תוך התעלמות מכל גדולי ההלכה בעידן הפרה-אורתודוקסי, שידעו לעקור הרים מתוך גדרי ההלכה) וישחררו אנחה משתתפת בצער".

כפייה היא כפייה גם כשהיא לובשת צלופן ומתק שפתיים

רבני צהר מנהלים בימים אלה קמפיין לבחירת נציגם לתפקיד הרב הראשי. המועמד, יו"ר צהר הרב דוד סתיו, הוא אדם נחמד, כותב הס, אבל הפסאדה החייכנית של הארגון לא תפתור את הבעיה של מאות אלפי יהודים שעלו מחבר המדינות ואינם יכולים להתחתן בישראל; לא תתיר נישואי כוהן וגרושה; ולא תאפשר נישואים של בני זוג מאותו מין.

"רבני צהר כבולים מרצון לפרשנות ההלכתית האורתודוקסית. השתלטותם על הרבנות הראשית רק תהפוך את הייאוש ליותר נוח", הוא כותב. לא נישואים לא-אורתודוקסיים מאיימים על אחדות עם ישראל, מוסיף הס, אלא המונופול האורתודוקסי. "חילונים שנשבעים אמונים לרבני צהר צריכים ליטול קורה מבין עיניהם. המונופול האורתודוקסי אינו מוסרי גם כשהוא טובל ברטוריקה של אהבת ישראל. כפייה היא כפייה גם כשהיא לובשת צלופן ומתק שפתיים. חופש בחירה בנישואים יהפוך את ישראל למקום יהודי יותר".

 למאמר המלאאיך תוכל לפעול?