שכיר חרב בשירות החרדים

הממשלה מתכננת חקיקה שתנציח את ההשתמטות החרדית מנשיאה בנטל הביטחון

78% מהציבור תומכים בביטול הפטור מגיוס, אבל הפוליטיקאים טרם ויתרו על האפשרות להמשיך בסחר הסוסים שבאמצעותו מושגת תמיכה פוליטית של המפלגות החרדיות תמורת דמם של שאר בני הציבור

תמיכה בביטול הפטור על פי רמת דתיותתמיכה בביטול הפטור על פי רמת דתיות

מאז 2017, אז ביטל בג"ץ את סעיפי חוק שירות ביטחון שמכוחם פטרה ממשלת ישראל מאות אלפי אברכים מחובת גיוס לצה"ל או לשירות אזרחי, עוסקים הפוליטיקאים באקרובטיקה ובתרגילי דחייה. כך הגענו לימים אלה, שבהם לא רק לבג"ץ נמאסו המשחקים הפוליטיים אלא שגם היועצת המשפטית לממשלה החליטה סוף סוף לעמוד לצד ערכי השוויון ופסיקת בג"ץ בגלגולים שונים במשך השנים, שלפיה הפטור ההמוני הניתן לאברכים אינו חוקתי.

הפוליטיקאים טרם ויתרו על האפשרות להמשיך בסחר הסוסים שבאמצעותו מושגת תמיכה פוליטית של המפלגות החרדיות תמורת דמם של שאר בני הציבור, המסכנים את חייהם במיוחד בימים אלה, על הגנת העם והארץ. לפיכך הם דורשים כי היועצת המשפטית לממשלה תאפשר להם להיות מיוצגים על ידי שכיר חרב משפטי פרטי, והם מנסים לרבע את המעגל ולהמציא הצעת חוק חדשה אשר תתיימר לגייס את החרדים בעוד שהיא בפועל מבטיחה שהדבר לא יקרה. 

לבג"ץ נמאסו המשחקים הפוליטיים, וגם היועצת המשפטית לממשלה החליטה סוף סוף לעמוד לצד ערכי השוויון

על המדוכה המשפטית יושב בג"ץ, הדן במגוון עתירות בנושא, אך אנו שבנו ובדקנו את עמדות הציבור היהודי הבוגר והממצאים חד משמעיים: 78% תומכים בביטול הפטור מגיוס! אם תעביר הממשלה "חוק אי-גיוס" חדש, תגיש גם חדו"ש עתירה נגדו.

על פי ממצאי הסקר שערך מכון סמית, בקרב בעלי הדעה מהציבור היהודי הבוגר 48% מתנגדים להמשך הפטור וסוברים כי אברכי הישיבות צריכים להתגייס כמו כולם. לדעת משיבים אלה, אם החרדים יסרבו יש לשלול מהם את התמיכות מקופת המדינה. 30% נוספים תומכים בהמשך מוגבל של הפטור וקביעה מכסה מצומצמת של אברכים מצטיינים, שלא יגויסו. רק 22% תומכים בהשארת המצב הקיים. נתונים אלה התקבלו במענה לשאלה: "בגלל צורכי הביטחון הממשלה מבקשת להאריך באופן משמעותי את שירות המילואים של הציבור המשרת בפועל בלא לבטל או להקטין את הפטור הניתן למאות אלפי תלמידי הישיבות והכוללים. מה עמדתך?" 

תמיכה בביטול הפטור על פי השקפה פוליטיתתמיכה בביטול הפטור על פי השקפה פוליטית

בקרב הציבור החילוני 97% תומכים בביטול הפטור וכך גם 87% מהציבור המסורתי הלא-דתי ו-72% מהציבור המסורתי הדתי. גםקרוב למחצית (47%) מהציבור הדתי הלאומי תומכים בביטול הפטור. זאת בהשוואה ל-87% מהציבור החרדי התומכים בהמשך הפטור. יצוין כי השוואת הסקר הנוכחי למדד הדת והמדינה 2023 שפרסמה חדו"ש לקראת ראש השנה מלמדת כי הגם ששיעור התומכים בהמשך הפטור נשאר זהה [22%], חל מהפך בגישה לשינוי הדרוש: בעוד שלפני המלחמה תמכו 31% בביטול מלא של הפטור ובגיוסם של כלל האברכים, הפעם גדל חלקם ל-48%, ובמקביל הצטמצם שיעור התומכים בהמשך הפטור על בסיס מכסה מוגבלת לעילויים מ-47% ל-30% בלבד.

בקרב מצביעי הליכוד 78% תומכים בביטול הפטור הקיים, וכך גם 56% מאלה שהצביעו עבור הרשימה המשותפת של מפלגות הציונות הדתית ועוצמה יהודית. בקרב עולי בריה"מ לשעבר רק 2% תומכים בהמשך הפטור, 70% תומכים בביטולו המלא ו-28% נוספים תומכים בפטור למכסה מוגבלת של עילויים בלבד.

הסקר בוצע ב-21 ו-22 בפברואר 2024, בקרב 600 איש/ה המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל. טעות דגימה:איך תוכל לפעול?