הציבור מתנגד לתקציב

73% מהציבור מתנגדים לכספים הקואליציוניים בתקציב 2024

בין המתנגדים 93% מהציבור החילוני, 67% ממצביעי הליכוד וכמחצית ממצביעי הציונות הדתית ועוצמה יהודית

תמיכה בתקציב המדינה על פי זהות דתיתתמיכה בתקציב המדינה על פי זהות דתית

לקראת ההצבעה על תקציב המדינה במליאת הכנסת מפרסמת עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון סקר חדש המצביע על התנגדות של 73% מהציבור היהודי הבוגר בישראל לקיצוץ נרחב בתקציב המדינה תוך הקצאת מיליארדי שקלים לטובת המגזר החרדי והחזרה בתשובה, על פי ההסכמים הקואליציוניים עם המפלגות הדתיות.

השאלה שנשאלה בסקר היתה: תקציב 2024 העומד להצבעה בכנסת כולל קיצוצים נרחבים בשירותים חברתיים, בריאות, חינוך, תרבות ועוד. לצד הקיצוץ הוקצו על בסיס ההסכמים הקואליציוניים מיליארדי שקלים לישיבות, למערכת החינוך החרדית ולחיזוק זהות יהודית אורתודוקסית בקרב הציבור החילוני. מה עמדתך? 

77% מהמסורתיים הדתיים, 60% מהמסורתיים הלא דתיים ואף 57% מהציבור הדתי הלאומי מתנגדים לתקציב

על פי ממצאי הסקר שערך מכון סמית, בקרב בעלי הדעה (89%) בציבור היהודי הבוגר 73% מתנגדים לכך וסוברים כי "יש להפנות כל תקציב אפשרי לצורכי הלחימה ולשיקום הנגב המערבי, הצפון וחיילי המילואים, ולבטל את הכספים הקואליציוניים שהוקצו למפלגות החרדיות והחרד"ליות". רק 27% תומכים בכך וסוברים כי "יש לכבד את ההסכמים הקואליציוניים וכי ההקצבות לישיבות, לחינוך חרדי ולזהות יהודית דרושות לחיזוק זהותה היהודית של מדינת ישראל".

בקרב הציבור החילוני 93% מתנגדים לתקציב וכך גם 77% מהמסורתיים הדתיים, 60% מהמסורתיים הלא דתיים ואף 57% מהציבור הדתי הלאומי. בקרב מצביעי הליכוד 67% מתנגדים לתקציב. לעומת זאת קיימת 100% תמיכה לתקציב בקרב הציבור החרדי.

יש רוב למתנגדים לאישור התקציב עתיר ההקצבות למגזר החרדי ולהחזרה בתשובה

תמיכה בתקציב המדינה על פי זהות פוליטיתתמיכה בתקציב המדינה על פי זהות פוליטית

בכל המחנות הפוליטיים, מימין ועד לשמאל. נמצא כי ההתנגדות רבה יותר בקרב נשים [76%] מאשר בקרב גברים [70%] ובקרב עולים מחבר המדינות [91%].

הרב עו"ד אורי רגב, מנכ"ל עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון הגיב על ממצאי הסקר ואמר: "ההתנגדות בציבור לשוד הקופה הציבורית לצורך תשלום שוחד למפלגות הדתיות היא עקבית ורבת שנים. הפעם נוסף לה הממד הייחודי והכואב של מלחמת 7 באוקטובר והעימות עם חיזבאללה, אשר ממחישים עד כמה הפוליטיקאים בממשלה אטומים לצורכי המדינה ולרצון הציבור, כולל מצביעיהם, וממשיכים להיות שבויים בידי המפלגות החרדיות והחרד"ליות באופן החותר תחת זהותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, המבטיחה חופש

יש רוב למתנגדים לאישור התקציב עתיר ההקצבות למגזר החרדי ולהחזרה בתשובה בכל המחנות הפוליטיים

דת ושוויון לכל, ובמקום זאת מוסיפה מיליארדי שקלים לחינוך ללא ליבה, המטיף להשתמטות מן השירות הצבאי ומערער את ביטחון המדינה ורווחתה הכלכלית. הפעם בולט במיוחד הצורך לשים גבול לציניות הפוליטית המאפיינת את רוב הפוליטיקאים, מהימין, מהמרכז והמשמאל. חדו"ש פועלת בבתי המשפט לעצור כספים קואליציוניים ולעורר את הציבור להפנים את החובה לדרוש מנבחריו התחייבויות אמיתיות להתנגד לסחטנות המפלגות החרדיות. אין לי ספק כי סוגיה זו תשפיע על תוצאות הבחירות הבאות ותקרב אותנו למימוש הבטחות מגילת העצמאות וחיזוק ערכי הדמוקרטיה".

הסקר בוצע בתאריכים 21 ו-22 בפברואר 2024, בקרב 600 איש/ה המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל. טעות

תמיכה בתקציב המדינה על פי הצבעה בבחירותתמיכה בתקציב המדינה על פי הצבעה בבחירות


איך תוכל לפעול?