שוויון בבית הספר

דרישות משרד החינוך פוגעות בתלמידות

חדו"ש פנתה לשר החינוך בעקבות ידיעות על בתי ספר ממלכתיים שמטילים על תלמידות מגבלות הנוגעות ללבושן

תלמידה במעבדה בביולוגיה בתיכון הראל במבשרת ציון. צילום: בית ספר תיכון הראל, flickrתלמידה במעבדה בביולוגיה בתיכון הראל במבשרת ציון (למצולמת אין קשר לכתבה). צילום: בית ספר תיכון הראל, flickr

שוויון מגדרי בבית הספר: זה זמן שבות ומתפרסמות ידיעות ממקומות שונים בארץ, שלפיהן מוטלים הגבלות ואיסורים על תלמידות בבתי ספר ממלכתיים חילוניים בכל הנוגע ללבושן.

הדבר בולט במיוחד בגזירות שונות שמטילים בתי הספר על תלמידות הלובשות מכנסיים קצרים, שמונעים מהן להיכנס לשטח בית הספר או שולחים אותן לביתן להחליף בגדים. גישה זו נוגדת את ההוראות של משרד החינוך, שלפיהן על בתי הספר

בולטות האפליה והפגיעה בכבודן של התלמידות, מכיוון שאין כל מגבלות דומות המוטלות על תלמידים בנים

להעניק יחס שווה לתלמידים ולתלמידות.
במקרה זה בולטות האפליה והפגיעה בכבודן של התלמידות, מכיוון שאין כל מגבלות דומות המוטלות על תלמידים בנים. הפגיעה גדולה במיוחד בימי הקיץ, שבהם החום מקשה על לבישת מכנסים ארוכים.

חדו"ש יזמה פנייה לשר החינוך בדרישה להורות על ביטול מגבלות מגדריות אלה והנהגת מדיניות קוד לבוש שווה לבנים ולבנות, אשר מבטאת התחשבות בכבודם וברווחתם של התלמידים.איך תוכל לפעול?