כשר, אלטרנטיבי וחוקי

פתרון לכשרות האלטרנטיבית: מסעדה לא תוצג ככשרה בכתב, אלא באמצעים אחרים

בית המשפט העליון פסק כי בתי אוכל שאין ברשותם תעודת כשרות כחוק, אינם רשאים להצהיר בכתב שהם כשרים. עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון מציעה לבעלי העסקים לשקול פרסום עסקיהם ככשרים, אם הפרסום לא יהיה בכתב אלא באמצעים כמו הכרזה קולית או פרסום ברדיו וברשתות החברתיות

כשרות. צילום: zeevveez, flickrכשרות. צילום: zeevveez, flickr

בעקבות התגברות המגמה של נטישת הרבנות הראשית ומעבר של מסעדות, בתי קפה ובתי מלון לכשרות אלטרנטיבית מטעם רבני צהר וארגונים אחרים שעוסקים בכשרות, פנתה עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון במכתב לאיגוד המסעדות והברים ולבתי אוכל אשר בחרו בכשרות אלטרנטיבית והציעה להם דרך משפטית אפשרית להודיע על כשרותם. חדו"ש כותבת כי למרות האיסור שבחוק ופסיקת בית המשפט העליון בנושא הכשרות, אין מניעה לפרסם את בית האוכל ככשר אם מדובר בפרסום שלא בכתב.

סעיף 3(א) לחוק הכשרות קובע כי "בעל בית אוכל לא יציג בכתב את בית האוכל ככשר, אלא אם כן ניתנה לו תעודת הכשר". במכתב מציינת חדו"ש כי גם פסיקתו של בית המשפט העליון בנושא מפרשת את החוק בדרך זו. כלומר, לפי הפסיקה בית האוכל אינו רשאי להציג בכתב כל מצג בדבר כשרות המזון המוגש בו, אלא אם כן יש ברשותו תעודת הכשר כחוק.

במכתב לאיגוד המסעדות והברים, המיועד בעיקר לבתי אוכל שנמצאים תחת השגחתו של ארגון רבני צהר, ממליצה חדו"ש כי בעלי העסקים יתייעצו בעניין עם יועציהם המשפטיים. "הגם שנאסר עליכם לתלות בעסקיכם או לכלול בפרסומיכם שבכתב [לרבות

חשוב לאפשר לציבור הרוצה בכך לצרוך מזון כשר, אבל חשוב לא פחות שהדבר ייעשה תוך בחירה חופשית וללא כפייה דתית

ברשתות החברתיות] תעודה או הצהרה כי המזון המוגש 'כשר', הרי איסור זה חל אך ורק על פרסום כתוב, ואינו חל על פרסום הנעשה בדרכים שאינן בכתב, דוגמת הכרזה קולית, בין בבית העסק עצמו או בחזיתו באמצעות מערכת ההגברה המצויה בבית האוכל ומשמיעה מוסיקה, ובין בפרסום קולי ברדיו, טלוויזיה או הרשתות החברתיות, שאינו כולל כיתוב המצהיר במפורש או בעקיפין על כשרות המזון. להערכתנו אין החוק והפסיקה הקיימת אוסרים על שימוש באמצעים קוליים המפרסמים את בית העסק או מוסרים מידע לסועדים והלקוחות הפוטנציאליים, ובהם נאמר מפורשות כי המזון כשר", נאמר במכתב.

למעשה, במכתב מציעה חדו"ש לבעלי עסקים שממילא מגישים מזון שהוכן תוך הקפדה על דיני הכשרות בהלכה, אך אינם מעוניינים להיות כפופים למונופול הרבנות, לפרסם את היותם כשרים באופן שהפרסום לא ייעשה בכתב אלא באמצעים חלופיים.

הרב עו"ד אורי רגב, מנכ"ל חדו"ש: "רוב גדול בציבור תומך בביטול המונופול של הרבנות הראשית על אישורי הכשרות. מונופול זה מייקר את המזון במדינה ועלותו המיותרת, מעבר לעלות ההשגחה עצמה, היא מאות מיליוני שקלים בשנה. חשוב לאפשר לציבור הרוצה בכך לצרוך מזון כשר, אבל חשוב לא פחות שהדבר ייעשה תוך בחירה חופשית וללא כפייה דתית וללא המונופול שניתן לרבנות הראשית משיקולים פוליטיים בלבד, ומביא לשחיתות ולפגיעה בכשרות עצמה".

לידיעה ב"גלובס"איך תוכל לפעול?