בניגוד לחוק החינוך הממלכתי

פנייה לגלנט: מנע מארגונים העומדים בסתירה למטרות החינוך הממלכתי לפעול בבתי ספר

לאחר ששר החינוך החליט לאסור על הכנסת ארגונים המכנים את ישראל מדינת אפרטהייד לבתי ספר, דורשים עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון, הפורום החילוני ועמותת חופש כי יתייחס גם לארגונים אחרים הפועלים בניגוד למטרות החינוך הממלכתי

שר החינוך, יואב גלנט, בכנס שדרות לחברה. צילום: המכללה האקדמית ספיר, ויקיפדיהשר החינוך, יואב גלנט, בכנס שדרות לחברה. צילום: המכללה האקדמית ספיר, ויקיפדיה

בעקבות הפרסום על הוראתו של שר החינוך, יואב גלנט, לאסור כניסתם לבתי ספר של דוברי ארגונים המכנים את ישראל מדינת אפרטהייד, דורשים עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון, הפורום החילוני וחופש – העמותה לחופש מדת, משר החינוך לקבוע כללים למניעת פעילות בבתי ספר גם מארגונים אחרים הפועלים בניגוד למטרות החינוך הממלכתי.

במכתב שנשלח לגלנט מציינת חדו"ש כי תיקון 17 לחוק החינוך הממלכתי מחייב את שר החינוך להתקין כללים לצורך יישומו, בין היתר ביחס למניעת פעילות במוסד חינוך של אדם או של גוף שאינו חלק ממערכת החינוך שפעילותו עומדת בסתירה חמורה ומשמעותית למטרות החינוך הממלכתי.

על פי המכתב, "המטרות המפורטות בחוק החינוך הממלכתי מבטאות את ערכי היסוד של מדינת ישראל, כפי שהם מגולמים ומבוטאים בהכרזת העצמאות, ולפיהם תהא מדינת ישראל מבוססת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, תבטיח חופש דת ומצפון ותקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור, ללא הבדל דת, גזע ומין".

במכתב נאמר עוד: "כיום אנו עדים למקרים רבים שבהם מוזמנים דוברים ו/או ארגונים להרצות, להדריך ולהנחות תלמידים במסגרת החינוך הממלכתי, ואשר פעילותם... סותרת את מטרות החינוך הממלכתי לעיל".

תיקון 17 לחוק החינוך הממלכתי מחייב את שר החינוך להתקין כללים, בין היתר, למניעת פעילות במוסד חינוך של גוף שפעילותו עומדת בסתירה חמורה למטרות החינוך הממלכתי

במכתב מבהירים הארגונים כי אינם נוקטים עמדה באשר לטענת השר שארגון בצלם פועל בסתירה למטרות החינוך הממלכתי ובאשר לשאלת חוקיות הוראתו בטרם הותקנו כללים לצורך הפעלת תיקון 17, אך הם דורשים כי "במסגרת הכללים המותקנים על ידך והאיסורים שאתה מבקש להטיל על בתי הספר הממלכתיים מצופה כי תיאסר כניסת גורמים חיצוניים למוסדות החינוך הממלכתי או הפגשתם עם תלמידי מוסדות אלה כחלק מן התוכנית החינוכית".

הארגונים מפרטים במכתב דוגמאות לאותם גורמים חיצוניים: הם מתכוונים, למשל, לגופים שאינם מכירים בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל, אינם מחנכים לשירות משמעותי בצה"ל או לשירות לאומי, אינם מכבדים את זכויות האדם, את הערכים הדמוקרטיים ושלטון החוק, שוללים את חשיפת התלמידים לתחומי המדע והיצירה האנושית ועוד.

הרב עו"ד אורי רגב, מנכ"ל חדו"ש, מסר: "אם שר החינוך מצא לנכון ליזום פעולה 'מיידית ונחרצת' כדי למנוע כניסה של ארגונים הרואים בישראל מדינת אפרטהייד, עליו לפעול באותן מיידיות ונחרצות גם למניעת כניסה של ארגונים ודוברים אחרים, חרדים למשל, המטיפים לעמדות הפוכות מאלה שהוגדרו כמטרות החינוך הממלכתי".איך תוכל לפעול?