100 מיליון בחמש שנים

חשיפת חדו"ש: עיריית ירושלים תומכת במבני דת – ליהדות האורתודוקסית בלבד

מנתונים שקיבלה עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון מעיריית ירושלים עולה, כי התמיכה העירונית במבני דת היא כ-20 מיליון שקל בשנה. התקציב מושקע בטיפול במבני דת יהודיים אורתודוקסיים בלבד. מבני דת של קהילות רפורמיות וקונסרבטיביות, ומבני דת שמשרתים את העדות המוסלמיות והנוצריות בעיר, לא קיבלו תמיכה בחמש השנים האחרונות. חדו"ש: "מדובר בהפרה חמורה של חובתה של עיריית ירושלים לפעול בשוויון כלפי כלל תושביה, ללא הבחנה בין דת וזרם דתי"

מקווה טהרה לנשים בירושלים. צילום: zeevveez, flickrמקווה טהרה לנשים בירושלים (צילום אילוסטרציה). צילום: zeevveez, flickr

מ‏נתונים שקיבלה עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון מעיריית ירושלים עולה, כי התמיכה העירונית במבני דת בעיר מסתכמת בכ-20 מיליון שקל בשנה. בין 2016 ל-2020 העירייה הקציבה כ-105 מיליון שקל לתמיכה במבני דת.

מבחינת הנתונים שקיבלה חדו"ש מסתבר כי מדובר בטיפול במבני דת יהודיים של הזרם האורתודוקסי בלבד, ללא תמיכה במבני דת של העדה הנוצרית או המוסלמית בעיר. מנהלת מבני דת בעיר אף הודתה במפורש שהיא תומכת במבני דת יהודיים בלבד, אך לטענתה היא מטפלת בכל הזרמים. בפועל לא נמצאו כל תמיכות במוסדות שאינם אורתודוקסיים.

בתגובה לנתונים פנתה חדו"ש לראש העיר ירושלים, משה ליאון. במכתב שכתב הסמנכ"ל והיועץ המשפטי של חדו"ש, עו"ד שגיא אגמון, הודגש כי לא רק שהתמיכות לא ניתנו למבני דת שאינם יהודיים, אלא שגם בחינה של הקריטריונים ונתוני התמיכות מבהירה שמדובר בקריטריונים מוטים, שאינם מאפשרים למוסדות שאינם יהודיים ליהנות מהתמיכה.

חדו"ש הדגישה את חומרת הדבר לנוכח העובדה שבירושלים יש קהילות מוסלמיות ונוצריות גדולות, ותושבים לא יהודים מהווים כמעט 40% מאוכלוסיית העיר. ככל שניתן להעריך, קיימים כיום מאות מוסדות דת מוסלמיים ודתיים ברחבי העיר.

לא רק שהתמיכות לא ניתנו למבני דת שאינם יהודיים, אלא שהקריטריונים לתמיכה מוטים ואינם מאפשרים למוסדות שאינם יהודיים ליהנות ממנה

אף בקרב האוכלוסייה היהודית ניתן להצביע על מוסדות דת של קהילות רפורמיות, קונסרבטיביות ואף אורתודוקסיות ליברליות ושוויוניות. "מדובר בהפרה חמורה של חובתה של עיריית ירושלים לפעול בשוויון כלפי כלל תושביה, ללא הבחנה בין דת וזרם דתי", על פי המכתב.

בפנייה לראש העיר דורשת חדו"ש כי תיקבע מדיניות בדבר צורכי הדת של כלל תושבי העיר ויותקנו קריטריונים לתמיכה במוסדות דת באופן שיתאמו את צרכיהם של בני כל הדתות וידאגו שהכספים יוקצו באופן שוויוני, בהתאם לצרכיהם של בני הדתות והזרמים השונים.

מנכ"ל חדו"ש – לחופש דת ושוויון, הרב עו"ד אורי רגב, אמר: "קשה לחשוב על פער גדול יותר בין היומרה של ראשי העיר להציגה בגאווה כעיר הקדושה לשלושת הדתות המונותיאיסטיות ובירתו של העם היהודי כולו, על כל זרמיו, לבין מדיניותה המפלה באופן בוטה בין יהודים ללא יהודים, ובין יהודים מהגוון של הפוליטיקאים החרדים השולטים בה לבין רוב יהדות העולם הפלורליסטית. חדו"ש תפעל להעמיד את ראשי העירייה על כך שהיא אינה בית הכנסת הפרטי שלהם אלא בירת מדינת ישראל, ואם פנייתנו לא תועיל – ניפגש בבית המשפט".איך תוכל לפעול?