משקרות ומשתחררות

הוועדה לביטול פטור משירות צבאי בגלל הצהרה כוזבת אינה פועלת

כ-20,000 צעירות מקבלות פטור משירות צבאי מטעמי דת בכל שנה. לפי צה"ל, אלפים מהן קיבלו את הפטור על סמך תצהירים כוזבים. לפני שמונה שנים וחצי התקבל תיקון לחוק, המאפשר לצבא לבטל פטורים שהתקבלו על סמך הצהרה כוזבת, אבל הוועדה שאמונה על כך לא התכנסה ולו פעם אחת. עמותת חדו"ש: "יש לראות בחומרה יתרה את הערבוב של דת, פוליטיקה וביטחון, הגורם לסירוב של משרד הביטחון וצה"ל לפעול כמתחייב בחוק ולעצור את הפרצה המתרחבת"

חיילות צה''ל. צילום: הדס פרוש, פלאש 90חיילות צה''ל (צילום אילוסטרציה). צילום: הדס פרוש, פלאש 90

19,462 צעירות הגישו בקשה לקבל פטור משירות צבאי מטעמי דת בשנת 2019. רק 519 בקשות לא אושרו. כך עולה מבקשת חופש המידע שעמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון הגישה לצה"ל. לפי הנתונים, מספר המועמדות לגיוס שמקבלות פטור מטעמי דת עולה. בבקשת חופש המידע נכתב גם, כי הוועדה שהוקמה לפני שנה ושבסמכותה לבטל פטור על בסיס הצהרת דת כוזבת, לא התכנסה ולו פעם אחת.

על פי ההערכות של הממונים על כך בצה"ל, בכל שנה לפחות כ-2,000 צעירות מקבלות פטור על בסיס הצהרה כוזבת. בצבא מעריכים גם ש-10% עד 25% מן הפטורים מושגים שלא כדין. מנתונים שפרסם צה"ל ביחס לשנים קודמות עולה שלמעלה מ-80% ממקבלות הפטור מסתמכות על הצהרת דתיות – פי חמישה יותר מכל עילות הפטור האחרות (רפואי, נפשי, חו"ל, נישואים וכו') יחדיו.

בתגובה לתשובת צה"ל פנתה חדו"ש במכתב בהול לשר הביטחון, בני גנץ, ולרמטכ"ל אביב כוכבי בדרישה להפעיל לאלתר את הוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית ולהפעיל את המנגנונים הנדרשים לשם פעילותה התקינה ועצירת המבול של הצהרות שקריות. חדו"ש הזהירה שאם לא יינתן מענה מיידי לפנייתה היא תעתור לבג"ץ בפעם השלישית.

מנכ"ל חדו"ש – לחופש דת ושוויון, הרב עו"ד אורי רגב, אמר עם שליחת המכתב: "עקרון השוויון בנטל הוא עקרון יסוד בתפיסת המדינה היהודית והדמוקרטית. נכונותן של הרשויות לעצום את עיניהן לנוכח השתמטות המונית משירות, גם בהסתמך על הצהרות כוזבות ופליליות, היא נדבך נוסף ומטריד של הפוליטיזציה של הדת בישראל. אלפי הצעירות המשתמטות בשל הברית הבלתי קדושה בין דת לפוליטיקה פוגעות הן בביטחון המדינה ובסולידריות הלאומית והחברתית והן בשלטון החוק. חדו"ש לא תשקוט ותעשה ככל יכולתה כדי לחייב את משרד הביטחון וצה"ל לעמוד בחובותיהם ולפעול ביעילות ובנחישות להבטחת השוויון בנטל. כך פעלנו בעבר, וכך נמשיך ונפעל גם בעתיד".

רקע

לפי סעיף 40 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, נדרשות נשים המבקשות לקבל פטור משירות חובה בצה"ל מטעמי הכרה דתית להגיש תצהיר בפני שופט או דיין בבית דין רבני.

על פי הערכת צה"ל, בכל שנה לפחות כ-2,000 צעירות מקבלות פטור על בסיס הצהרה כוזבת. בצבא מעריכים ש-10% עד 25% מן הפטורים מושגים שלא כדין

עליהן להצהיר כי: (1) טעמים שבהכרה דתית מונעים אותן מלשרת בשירות ביטחון. (2) הן שומרות על כשרות בבית ומחוצה לו. (3) הן אינן נוסעת בשבת.

לנוכח הידיעה הברורה כי פטור זה מנוצל לרעה על ידי אלפי נשים בשנה וכי החוק לא אפשר ביטולו של הפטור בדרכים מינהליות, גם במקרים שבהם מתברר לצבא כי הושג בהצהרה כוזבת, אישרה הכנסת בשנת 2012 תיקון לחוק שירות ביטחון. התיקון קובע שתוקם ועדה שבה חמישה חברים, שתוסמך לבטל פטור שקיבלה מועמדת לגיוס על בסיס הצהרת דת שקרית או במקרים שבהם תנאי הפטור הפסיקו להתקיים בה (למשל, חדלה לשמור שבת או כשרות בשנתיים שלאחר ההצהרה).

התיקון בחוק נדרש מפני שלהבדיל מפטורים מצה"ל שניתנו על בסיס רפואי או אחר, שניתן לבטלם בהחלטה של קצין בכיר אם התברר שניתנו על בסיס טעות או הטעיה, פטור של מצהירות דת אפשר לבטל רק במקרה שיורשעו בהליך פלילי סופי בהצהרה שקרית.

יישום התיקון בחוק היה מותנה בהתקנת תקנות, ולאחר מכן – במינוי ועדה שתבחן את ביטול ההיתרים. בשל לחצים פוליטיים נמנעו הממשלה והכנסת במשך שנים מלאשר את התקנות שיאפשרו את הקמת הוועדה ובכך מנעו את יישום התיקון מ-2012. רק בעקבות עתירה שהגישה עמותת חדו"ש (בג"ץ 90/17, חדו"ש נ' שר הביטחון) הותקנו באפריל 2018 תקנות כפי שהחוק מחייב. בתקנות נקבע כי בתוך שלושה חודשים ימונו חברי הוועדה והיא תחל לפעול; אך הוועדה לא הוקמה, ולפיכך נאלצה חדו"ש להגיש עתירה נוספת, באמצעות עורך הדין הרב אורי רגב ועורך הדין שגיא אגמון (בג"ץ 9202/18, חדו"ש נ' שר הביטחון).

לפני למעלה משנה, ביולי 2019, הודיע משרד הביטחון כי ראש הממשלה ושר הביטחון אז, בנימין נתניהו, מינה את הוועדה והיא תתחיל לפעול. לראש הוועדה מונתה השופטת בדימוס שולמית דותן, לשעבר נשיאת בית המשפט השלום בירושלים, וחברים בה נציגי צה"ל, הרבנות הראשית והרבנות הצבאית. אולם כאמור, עברה יותר משנה מאז הקמת הוועדה, וכעת התברר שצה"ל ומשרד הביטחון לא אפשרו לוועדה להתחיל בעבודתה.

לידיעה בוואלהאיך תוכל לפעול?