ניגוד עניינים בש"ס

חיים ביטון לא יוכל לכהן כמנכ"ל תנועת ש"ס

בעקבות פנייה של עמותת חדו"ש קבעה לשכת היועץ המשפטי לממשלה, שביטון אינו יכול להיות מנכ"ל תנועת ש"ס ובה בעת גם מנכ"ל רשת מעיין החינוך התורני

הרב חיים ביטון, מנכ''ל ש''ס. צילום: ''רווח הפקות'', ויקיפדיההרב חיים ביטון, מנכ''ל ש''ס. צילום: ''רווח הפקות'', ויקיפדיה

לשכת היועץ המשפטי לממשלה קובעת בחוות דעת משפטית כי חיים ביטון, מנכ"ל תנועת ש"ס וגם מנכ"ל מעיין החינוך התורני, רשת החינוך הענקית שהקימה ש"ס, שממומנת במלואה מקופת המדינה, לא יוכל להמשיך לשאת בשני התפקידים בעת ובעונה אחת.

ההחלטה התקבלה במענה לפנייה של עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון, שביקשה לבחון את חוקיות התפקיד הכפול. הרב עו"ד אורי רגב, מנכ"ל חדו"ש, הביע סיפוק מהחלטת היועץ המשפטי לקבל את דרישת חדו"ש ולהורות לביטון שאינו רשאי להמשיך לשאת בתפקיד מנכ"ל ש"ס ובה בעת גם בתפקיד מנכ"ל רשת החינוך הגדולה שהקימה המפלגה.

"לאחר כשנה וחצי הגענו לשורה תחתונה, שבה התקבלו טענותינו. חדו"ש תעקוב אחרי ביצועה ותוודא שלא תתאפשר עוד מציאות שבה מפלגה פוליטית שולטת ברשת חינוך גדולה על חשבון הציבור, תוך רתימתה לצורך קידום ענייניה והצלחתה בבחירות", מסר רגב. רגב הוסיף: "מצער מאוד שלמרות שאנחנו שבים ופונים לרשויות זה שנים, רק לאחר שהודענו שלא נסכים להמתין עוד ונפנה לבג"ץ התעוררו האחראים להבהיר לש"ס ולמנכ"לה שגם הם חייבים בציות לחוק, ולא רק ל'מועצת החכמים' שאינה ידועה בכיבוד החוק האזרחי של מדינת ישראל. עתה תעקוב חדו"ש מקרוב אחרי ביצוע הוראות היועץ המשפטי לממשלה ולא תהסס לפנות לבתי המשפט כדי לאכוף על מפלגה זו לציית לחוק, אם לא יעשה זאת היועץ המשפטי לממשלה".

עוד אמר רגב: "הזלזול בחוק ובמציאות של ניגוד עניינים מתמשך עומד גם מאחורי דרישתן של המפלגות החרדיות למנוע התערבות של בג"ץ בנושאי דת ומדינה ולהגביל את סמכותו ואת עצמאותו. חדו"ש תמשיך לפעול במרץ בערוצים משפטיים וציבוריים, בישראל ובקרב יהדות התפוצות, להגן על שלטון החוק ולמנוע את השלכותיה החמורות של הברית הבלתי-קדושה בין דת לפוליטיקה בישראל".

רקע

זה כמה שנים פועלת חדו"ש ליצירת הפרדה אמיתית בין המפלגות החרדיות לבין רשתות החינוך החרדיות. ההפרדה נועדה למנוע תופעות פסולות של שימוש במשאבי רשתות החינוך (המתקבלים, כמובן, ממשרד החינוך) לשם קידום אג'נדות פוליטיות,

הקביעה הסופית עמומה. הוחלט רק שעל הרב ביטון לפרוש "בהקדם" מאחד התפקידים. יש לקוות שלא ייעשה ניסיון לנצל את הניסוח העמום כדי למסמס את ההחלטה

בניגוד לחוק מימון מפלגות והוראות הדין ולשם סיכול התחייבויותיהן ללמד תוכנית ליבה מלאה במוסדותיהן. החוק בישראל וחוזרי המנכ"ל של משרד החינוך דורשים הפרדה מוחלטת בין הפוליטי לחינוכי ואוסרים ככלל על עובדי הוראה לעסוק בפעילות פוליטית.

אחד המופעים החמורים ביותר של תופעה זו היה כהותנו הכפולה של הרב חיים ביטון כמנכ"ל רשת החינוך "מעיין החינוך התורני – בני יוסף" וכמנכ"ל מפלגת ש"ס, תוך התעלמות מניגוד העניינים הברור ובניגוד לאיסורים שנקבעו. ביטון עומד בראש המדרג הארגוני הן במפלגה והן ברשת החינוך, ובכך יש מסר ברור להורי התלמידים ברשת "למי תודה ולמי ברכה", לדרבנם לתמוך בש"ס ולחזק אותה בבחירות, כדי להבטיח את יכולתה של הרשת לשאוב את כספי המדינה הדרושים לפעילותה. הרשת כבר פעלה כך בעבר. לדוגמה, לאורך שנים היא חייבה מורים לרכוש מנוי לעיתון ש"ס וכך הזרימה לכיס המפלגה מיליונים – בניגוד לדין – והבטיחה צינור העברת מידע מפלגתי לכל אלפי העובדים ברשת. המפלגה פעלה לשלב בתעמולת הבחירות שלה את העובדים ברשת, תופעה שנעצרה רק בעקבות פעילות משפטית קודמת של חדו"ש.

חדו"ש פנתה תקופה ארוכה למשרד החינוך בעניין זה, אך לא זכתה למענה ענייני. בינואר 2019 הפנתה העמותה את תשומת לבו של היועץ המשפטי לממשלה לבעיה, ובעקבות זאת החלה בדיקה מחודשת של טענותיה ונערך לרב ביטון שימוע בפני המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, רז נזרי. כאמור – היום, אחרי כשנה וחצי (ויום אחרי שחדו"ש הוציאה תזכורת אחרונה ללשכת היועץ המשפטי, עם איום מפורש בהגשת עתירה אם לא תינתן החלטה לאלתר) – הודיע היועץ המשפטי לממשלה שהוא מקבל את טענות חדו"ש ואסר על הרב ביטון לכהן בשני התפקידים בה בעת.

עם זאת, הקביעה הסופית עמומה וכל שהוחלט הוא שעל הרב ביטון לפרוש "בהקדם" מאחד התפקידים. יש לקוות שלא ייעשה ניסיון לנצל את הניסוח העמום כדי למסמס את ההחלטה. אם כך יקרה והרשויות לא ידאגו ליישמה – תפעל חדו"ש בנחישות להפסיק את ההפרה הבוטה באמצעות עתירה משפטית.איך תוכל לפעול?