צרפו את קולכם ושמכם!

הצהרת חזון: ישראל כמדינה דמוקרטית יהודית

מסמך עקרונות זה מוגש לציבור בישראל ובתפוצות*, לקובעי המדיניות בישראל ולמנהיגות היהודית בעולם. החתומים עליו הם רבנים ומנהיגים קהילתיים בעלי השקפות שונות ומגוונות, בישראל ומחוצה לה, אשר שותפים לתחושת הערכה עזה להישגיה של מדינת ישראל בתחומים אין ספור. ישראל הינה דמוקרטיה דינמית וחברה יצירתית.

Israeli flag

מבוא: מסמך עקרונות זה מוגש לציבור בישראל ובתפוצות*, לקובעי המדיניות בישראל ולמנהיגות היהודית בעולם. החתומים עליו הם רבנים ומנהיגים קהילתיים בעלי השקפות שונות ומגוונות, בישראל ומחוצה לה, אשר שותפים לתחושת הערכה עזה להישגיה של מדינת ישראל בתחומים אין ספור. ישראל הינה דמוקרטיה דינמית וחברה יצירתית. מאז הקמתה שאפה ישראל לא רק לקיים מדינה ריבונית לעם שניטלה עצמאותו ואשר נכפו עליו חיי גלות, אלא גם להגשים ערכי יסוד עליהם הכריזה במגילת העצמאות – מדינה המושתתת על ערכי החופש הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, המבטיחה חירות ושוויון זכויות וחובות לכל אזרחיה.

אנו מבקשים לבטא במסמך זה את מחויבותנו למימוש ההבטחה לחופש דת ומצפון ולשוויון ללא הבדל דת. אנו מעריכים את שעשתה ישראל בתחום זה עד היום, אך הגשמה מלאה של הבטחת מגילת העצמאות לחופש דת ושוויון ממתינה עדיין לקיום הלכה למעשה. זהו אתגר חיוני הניצב בפני ישראל הן כמדינה יהודית והן כמדינה דמוקרטית. אנו, המחויבים לחיזוקה של ישראל בחומר וברוח ולברית שבינה לבין יהדות העולם, גורסים כי אתגר זה אינו יכול עוד להישאר נחלת הזירה הפוליטית בלבד. אנו נפעל כמיטב יכולתנו, ובשותפות אמת בין ישראלים ליהודים ברחבי תבל, כדי להתמודד עם אתגר זה עד שנצליח יחדיו להפוך את ההבטחה למציאות.

* * * * * * * * * *

כמדינה יהודית, ישראל חייבת לטפח את מאפייניה היהודיים של המדינה;

כמדינה דמוקרטית, ישראל חייבת להעניק שוויון זכויות לכל אזרחיה, ללא הבדל השקפה והשתייכות דתית;

כדי להגיע אל היעד – מדינה יהודית ודמוקרטית, הנאמנה הן למורשתה היהודית והן לערכי הדמוקרטיה – חייבת מדינת ישראל ליישם ערכי יסוד של חופש דת ושוויון זכויות וחובות, המפורטים להלן:

  1. מדינת ישראל, כמדינה יהודית, גאה בזהותה ותיתן לה ביטוי בחייה הציבוריים – תכבד את השבת ומועדי ישראל, תבטיח כשרות המזון במוסדות ציבור, תטפח בחינוך הממלכתי היהודי הוראת תנ”ך לצד ספרי יסוד מארון הספרים היהודי ונכסיה של תרבות ישראל, ברוח של הערכה למורשת היהודית רבת הפנים והפרשנויות שעיצבה את עם ישראל לדורותיו.
  2. מדינת ישראל, כמדינה דמוקרטית, תבטיח חופש דת ומצפון, תנהג בשוויון, ותעניק שירותיה, לרבות תמיכה כספית, ללא אפליה לכל אזרחיה, היהודים והלא-יהודים כאחד.
  3. מדינת ישראל תאפשר לאזרחיה לבחור את מנהיגותם הדתית כרצונם, בלא כפיפות לממסד דתי מטעמה של המדינה. המדינה לא תאציל סמכות שלטונית לממסד דתי כלשהו – בין במישור הארצי ובין במישור המקומי. כל קהילה יהודית תהיה בת חורין להעסיק רבנים על פי בחירתה [ובדומה לכך – גם בני דתות וכהני דת של דתות אחרות]. המדינה לא תיתן את חסותה לשום תנועה דתית או ממסד דתי, אלא שומה עליה לכבד את חירותם ואת שוויון ההזדמנויות, הזכויות והחובות של כל אזרחיה.
  4. אלה הרוצים להביא את מחלוקותיהם וסוגיות אחרות בפני בתי דין דתיים, יוכלו לעשות זאת באופן פרטי, מרצונם החופשי ועל פי אמונתם, ללא שהמדינה תיטול חלק בהליך זה. המדינה לא תאציל סמכות שלטונית ולא תממן פעילותם של בתי דין דתיים.
  5. מדינת ישראל תאפשר ותכיר בחלופות לנישואין וגירושין של אזרחיה על פי בחירתם, בטקס דתי לגווניו השונים או אזרחי. זוג יהודי הבוחר להינשא במסגרת זו – יפנה לאותה מסגרת דתית או אזרחית בה נישא לצורך התרת הנישואין, ביטולם או גירושין.
  6. אלה הרוצים להצטרף לעם ישראל בדרך של גיור דתי יהיו זכאים לבחור את המסגרת הרבנית בה יעברו את הליך הגיור מקרב הרבנים שהוסמכו לרבנות ואשר מוכרים על ידי זרם או תנועה דתית, הפעילים ומוכרים בעם היהודי. גיורים אלה, באופן שוויוני ובכפוף לחוקי השבות והמרשם, יתקבלו על ידי מדינת ישראל כראיה תקפה ליהדותם של הגרים, וזאת בד בבד עם כיבוד זכותן של קבוצות דתיות שונות להחיל את אמות המידה והמבחנים שלהן על תקפות הגיור ככל שהן מתבקשות להכיר בו.
  7. בצד הבטחת חופש הבחירה ושוויון ההזדמנויות והזכויות לכל אזרחיה, ישראל תעמוד על כך כי כל אזרחיה ימלאו את חובותיהם האזרחיות וישתתפו באופן הוגן והולם בנטל הביטחוני/שירות אזרחי, כמו גם בשוק העבודה, וזאת ללא אפליה מטעמי דת, גזע ומין.
  8. חופש הפולחן לבני כל הדתות במקומות הקדושים להם הוא זכות המוכרת בישראל משכבר הימים. במימושה של זכות יסוד זו, תנהג ישראל ברגישות להבדלי מנהגים ומסורות דתיות כמו גם לשוויון מגדרי, ברוח של כבוד הדדי.

 

נוסח על ידי הרב מרק אנג’ל, הרב אורי רגב

 

* אלה מאתנו שאינם אזרחי ישראל מבינים כי הכרעות בדבר אופיה ומדיניותה של מדינת ישראל נעשות על ידי אזרחיה ונציגיהם, אך כיהודים הנאמנים למרכיביה המגוונים והשונים של הקהילה היהודית, הן בתוך ישראל והן מחוצה לה, אנחנו שואפים לתמוך ולסייע למאמץ חשוב זה.

 

צרפו את שמכם

 

חותמים יוזמים

רבנים מארה"ב

   
פרופ' דוד אלנסון   מנהל מרכז שוסטרמן ללימודי ישראל באוניברסיטת ברנדייס
מרק אנג'ל   מנהל המכון לרעיונות ואידאלים יהודיים
ברדלי שביט ארטסון   דיקאן בית המדרש לרבנים ע"ש זיגלר
ריק ג'ייקובס   נשיא האיחוד ליהדות רפורמית [URJ]
שרה הורביץ   מייסדת משותפת ונשיאת ישיבת מהר"ט
פרופ' דבורה וקסמן   נשיאת המכון לרבנים ואיחוד הקהילות הרקונסטרוקציוניסטיות היהודיות [RRC]
ד"ר דוב זקהיים   יו"ר הקואליציה היהודית לשוויון דתי
אריק יופה   נשיא לשעבר של האיחוד ליהדות רפורמית [URJ]
רחל נתן יורוביץ   נשיאת אוהלה: התאחדות רבנים וחזנים להתחדשות יהודית
אשר לופטין   נשיא ישיבת חובבי תורה [YCT]
רוברט סלוסברג   יוֹשב רֹאשׁ, הקרן המסורתית
דוד ספרסטיין   האיחוד ליהדות רפורמית
אהרון פנקן, ז״ל   נשיא ההיברו יוניון קולג' - מכון למדעי היהדות
מרשה פרגר   מנהלת תוכנית ההסמכה של אלף - הברית למען התחדשות יהודית [ALEPH]
דברה ניומן-קימן וג'ייקוב בלומנטל   הנשיאה והמנכ"ל - כנסת הרבנים הקונסרבטיבים [RA]
פרופ' מיכאל צ'רניק - יו"ר סטנלי דייוידס אליס וכטרמן גורדון טאקר מרק לוין פמלה פריידמן   הוועד המנהל של "רבנים וחזנים למען חופש דת ושוויון בישראל"
דוד שטרן וסטיבן פוקס   נשיא ומנכ"ל של ארגון הרבנים הרפורמיים בצפון אמריקה [CCAR]
פיליפ שיים וג'ולי שונפלד   הנשיא והמנכ”לית לשעבר - כנסת הרבנים הקונסרבטיבים [RA]

 

רבנים מישראל

   
ד"ר מיכאל אברהם    
אביטל הוכשטיין   נשיאת מכון הדר - ישראל
ד"ר דניאל הרטמן   נשיא מכון שלום הרטמן
עו"ד גלעד קריב   מנכ"ל התנועה הרפורמית - יהדות מתקדמת בישראל
אורי רגב   מנכ"ל חדו"ש – לחופש דת ושוויון
דוד רוזן   המנהל הבינלאומי של יחסים בינדתיים – הועד היהודי אמריקאי

 

מנהיגים ופעילים חברתיים מארה"ב

   
פרופ' ארנולד אייזן   נגיד הסמינר התיאולוגי היהודי [JTS]
גדעון ארונוף   מנכ"ל בפועל, הקרן המסורתית
מים ביאליק   שחקנית, חוקרת מוח ופעילה חברתית
ד"ר סטיבן ביים   מנהל המחלקה לחיים יהודיים בוועד היהודי-אמריקני [AJC]
צ'רלס ברונפמן   מייסד משותף של "תגלית"
סטנלי גולד   יו"ר חדו"ש – חופש דת לישראל
מיכאל וסוזי גלמן    
מייקל דאגלס   שחקן, מפיק ופעיל חברתי
עו״ד מורי לוליכט    
ד"ר בת שבע מרקוס וד"ר שרון וייס גרינברג   נשיאת ומנכ"לית הברית הפמיניסטית היהודית-אורתודוכסית [JOFA]
דארל סטיינברג   ראש עיריית סקרמנטו ונשיא הסנאט של מדינת קליפורניה לשעבר
ריצ'י פרלסטון   יו"ר לשעבר של חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית לישראל
דוד דניאל קליפר   יו"ר מועצת המנהלים של אלף - הברית למען התחדשות יהודית
ג'יין שרמן    

 

מנהיגים ופעילים חברתיים מישראל

   
ערן ברוך   מנכ"ל בינה
יוסי קליין הלוי   עמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן
עו"ד יזהר הס   מנכ"ל התנועה המסורתית בישראל
ד"ר תומר פרסיקו   מכון שלום הרטמן ואוניברסיטת תל אביב
אורי קידר   מנכ"ל ישראל חופשית
פרופ' אמנון רובינשטיין   המרכז הבין תחומי בהרצליה
ג'י רודרמן   נשיא קרן משפחת רודרמן

 

צרפו את שמכם

 

חותמים

מספר חותמים עד יום: 24 בפברואר 2020: 1,699

Rabbi Joshua Aaronson, California, United States
Angelo Abdela, NY, United States
Mr. joseph abid, CA, United States
Marsha Ablowitz, BC, Canada
Shari Abraham, Israel
Dr. Isidoor Abram, Netherlands
Dr. Samuel Abramovich, NY, United States
Mr. Nir Abramovich, Israel
Mr. Joel abramowitz, Illinois, United States
Ms. Devorah Abrams Farmer ON, Canada
Mr. David Abrams, Ontario, Canada
Mr. Ryan Abrams, Ontario, Canada
Tara Abrams, Ontario, Canada
Emily Abrams, Ontario, Canada
Mr. Serge Adam, ON, Canada
Ms. Clare Adam, ON, Canada
Rabbi Ruth Adar, CA, United States
Rabbi David Adelson, NY, United States
Rabbi Seth Adelson, PA, United States
Peter Adler, NJ, United States
Prof. Rachel Adler, CA, United States
Rabbi Benjamin Adler, NJ, United States
Rabbi Esther Adler, Minnesota, United States
Rabbi Richard Agler, Florida, United States
Mr. Elja Akker, Netherlands
Ms. Pam Albert, Ontario, Canada
Ms. Renee Albert, NY, United States
Dr. Jeni Alcakovic, United States
Mr. Kaufmann Aleksander, France
Ms. Anna Aleksandrowicz, Israel
Rabbi Daniel Alexander, VA, United States
Rabbi Mona Alfi, CA, United States
Rabbi Morris Allen, MN, United States
Mr. ofer alon, Israel
Ms. Zahava Alon, Israel
Liz Alpert, United States
Prof. Mark Altabet, MA, United States
Dr. Barry Alter, Florida, United States
Rabbi Yehoyada Amir, Israel
Ms. Batya Amir, Israel
david amsel, United States
Dr. Judith Amsel, UT, United States
Mr. Michael Amsellem, IDF, France States
Rabbi Julia Andelman, United States
Mark S. Anshan, Ontario, Canada
Mr. Yves Apel, Ontario, Canada
Rabbi Howard Apothker, Ohio, United States
Dr. Elizabeth Appelbaum, KS, United States
Mr. Uri Appenzeller Israel
Diane Ariker, CT, United States
Ronda Angel Arking, MD, United States
Dr. Dan Arking, MD, United States
Rabbi Bradley Artson, CA, United States
Ms. ELAINE ASA, CA, United States
Mr. Albert Askal, United States
Rabbi Daniel Askenazi, Atlántico, Colombia
Dr. Nir Atzmon, Israel
Osnat Avigdori, Israel
Bnaya Avramovich, Israel
Mr. Raziel Avron, United States
Ms. Marit Avron, Israel
Rabbi Aryeh Azriel, Nebraskac, United States
Dr. Robert Bagdon, NH, United States
Mr. Alan Baker, Israel
Alana Ballon, CA, United States
Mr. Michael Bandler, CA, United States
Ms. Sherry Barak, United States
Ms. Smadar Bar-Akiva, Israel
Ms. Cathy Bardenstein, Israel
Rabbi Reuven Bar-Ephraim, Switzerland
Prof. Rabbi Pamela Barmash, MO, United States
Dr. Joan Baron, NJ, United States
Rabbi Eliot Baskin, CO, United States
Lonny Baskin, Israel
Rabbi Eliot Baskin, CO, United States
Monte Bassow, OR, United States
Rabbi Dr. David Bauman, Illinois, United States
Steven Bauman, California, United States
Rabbi Steven Bayar, NJ United States
Mr. Mordechai Beck, Israel
Julie Bell, United States
Ms. Diane Belok, NJ, United States States
Alan Belsky, NY, United States
Dr. Shlomo ben Amram PA, United States
Rabbi Golan Ben Chorin Ed.D., Israel
Mr. Yair Ben Joseph, Israel
Roberta Ben Naim, Israel
Ms. Hadas Ben Porat, Israel
Ms. shira ben shalom, Israel
Hanna Benesch, NJ, United States
Rabbi Rachel Benjamin, Middlesex, United Kingdom
Rabbi Allen Bennett, California, United States
Ms. Norene Bergart, Ontario, Canada
Ms. Kimberly Bergart, Ontario, Canada
Mr. David Bergart, Ontario, Canada
Ms. Susan Berger, NJ, United States
Dalya Berger, United States
Robert Berger, Illinois, United States
Lawrence Berger, NJ, United States
Bruce Berk, NH, United States
Cynthia Berk, CA, United States
Ms. Joanna Berke, WI, United States
Rabbi Jonathan Berkun, FL, United States
Rabbi Donald Berlin, MD, United States
Jody Berman, CA, United States
Ms. Vivian Berman, Ontario, Canada
Ms. REVA BERNATT, ONTARIO, Canada
Ms. CAREY BERNITZ, MILANO, Italy
Mr. Adir Bernstein, Israel
Rabbi Seth Bernstein, MD, United States
Mr. David Berry, Alabama, United States
Rabbi Allison Berry, MA, United States
Mr. Robert Bersak, NH, United States
Dr. Roy Bezalel, Israel
Rabbi Jonathan Biatch, Wisconsin, United States
Ms. Barbara Bibel, CA, United States
Ms. Toni Bickart, DC, United States
Mark Biderman, NY, United States
Ms. Sophie Bigot-Goldblum, France
Mr. Ronald Bing, Alberta, Canada
Rabbi Jonathan Blake, NY United States
Emily Blanck, California, United States
Herbert Blecker, NY, United States
Dr. Philip Bliss OAM, Victoria Australia
Ms. Regina Blitt, Ontario, Canada
Matt Blodgett, NE, United States
Rabbi Jacob Blumenthal, NY, United States
Rabbi Simcha Bob, Illinois, United States
Rabbi David Bockman, NJ, United States
Mark Bodenstein, CA, United States
Mr. Yossi Boker, Israel
Laura Bolter, Kansas, United States
Mr. Boyd Bolter, KS, United States
Eleanor Bonder, Ontario, Canada
Mr. Yoel Borgenicht, NJ, United States
Mr. David Bornshtein, United States
Mr. Shyke Bornstein, Israel
Mr. giora borochov-itamar, Israel States
Rabbi Jill Borodin, Wa, United States
Rabbi Barbara Borts, United Kingdom
Rabbi Michael Boyden, Israel
David Brand, NY, United States
Nathalie Bravelet, France
Viviane Bregman, FL, United States
Cantor Joshua Breitzer, NY, United States
Rabbi Anne Brener, CA, United States
Rabbi Noga Brenner Samia, Israel
Stephen Breslauer, TX, United States
Martin Bresler, NY, United States
Rabbi Gary Bretton-Granatoor, MA, United States
Mr. Adam Briones, United States
Rabbi Deborah Bronstein, Colorado, United States
Dr. Daniel Bronstein, ny, United States
Mr. Andrew Brooke, ON, Canada
Cantor Shoshana Brown, State, United States
Mr. Moshe Browning, NY, United States
Rabbi M. Bruce Lustig, United States
Cantor Paul Buch, CA, United States
Rabbi Angela Buchdahl, NY United States
ASSAF BUKOVSKI, West Galilee Israel
Deborah Burg-Schnirman, California, United States
Rabbi Simcha Daniel Burstyn, HaDarom, Israel
Robert Bynder, United States
Emma C, United States
Norman Cagin, NY, United States
Rabbi Meredith Cahn, CA, United States
Rabbi harold caminker, FL, United States
Mr. Aaron Canino, Haifa, Israel
Prof. Daquan Canterbury-Smith, Older Saxin, Albania
Rabbi Debra Cantor, CT, United States
Mr. edward cantor, ct, United States
Warren Cantor, Ontario, Canada
Mr. Amos Carlen, Ontario, Canada
Dr. Richard Carmel, CA, United States
Rabbi Reba Carmel, PA, United States
Mr. Raanan Caspi, Israel
Rabbi Javier Cattapan, Kansas, United States
Mr. Steve Chaleff, NY, United States
Dr. Philip Charney, CA, United States
Mr. Mark Chazin, Esq. NJ United States
Mr. Marc Chelemer, NJ, United States
Mr. Daniel Chervin, Germany
Rabbi Steven Chester, California, United States
Leslie Chudnoff, MN, United States
Mr. Miron Chumash, NJ, United States
Ms. Anne Clark, London, United Kingdom
Ms. Merle Cohen, WI, United States
Rabbi Norman Cohen, NY, United States
Mrs. Susan Cohen, United States
Mr. Russell Cohen, Gauteng, South Africa
Mr. Michael Cohen, CA, United States
Rabbi Jordan Cohen, Ontario, Canada
Dr. Shlomo Cohen, Pennsylvania, United States
Rabbi Tom Cohen, France
Mr. omri cohen, Israel
Ivan M. Cohen, United States
Rabbi Judy Cohen-Rosenberg, United States
Mr. Michael Conn, London, United Kingdom
Rabbi Howard Cooper, United Kingdom
Mr. Charles Cooper, Kansas, United States
Rabbi Mark Cooper, NJ, United States
Ms. Jan Costa, Manchester, United Kingdom
June Crane, KS, United States
Ronald Crane, NY, United States
Mr. Jeremy Dable, Lancashire, United Kingdom
Ms. Rhonda Dahan, Ontario, Canada
Rabbi Julie Danan, NY, United States
Dr. Elinor Dankner, MA, United States
Leslie Dannin Rosenthal, NJ, United States
Mr. Manny Darabaner, Israel
yuda daskal, NH, United States
Ms. Karolina David, France
Mr. Elie DAVID, France
Rochel David, NJ, United States
Rabbi stanley davids, CA, United States
Amy Davidson, NJ, United States
Rabbi Beth D. Davidson, NH, United States
Rabbi Joshua Davidson, NY, United States
Mr. david davidson, Surrey, United Kingdom
sara davies, Israel
Ms. Sheree Davis, ON, Canada
Rabbi Michael Davus, Ks, United States
Mr. Thomas De Almeida, France
Rabbi Israel de la Piedra FL, United States
Mr. Samuel de Leeuw NH, Netherlands
Dr. Lucette de Picciotto, Switzerland
Mr. Alan Dean, Cheshire, United Kingdom
Jeff Denaburg, ON, Canada
Rabbi Shoshanah Devorah, Israel
Ms. Susan Diamond, CA, United States
Martin Diamond, CA, United States
Rabbi Lee Diamond, Israel
Rabbi yossef dini, United States
Rachel Dohme, Germany
Dr. Cindy Dolgin, NY, United States
Moti Dolgin, NY, United States
Mr. James Donadio, PA, United States
Rabbi Elliot Dorff, CA, United States
Michele Downes, CA, United States
Dr. Larry Downes, California, United States
Dr. Edward Drasin, CA, United States
Rabbi Ellen Dreyfus, IL, United States
Ms. Dorothee Driessen, Utrecht, Netherlands
David Drot, United States
Mr. Peter Drutz, Ontario, Canada
Anne Dublin, Canada
Ever Durán, El Salvador
Neldo Duyeb, Regavim, Israel
Nadine Dwork, CA, United States
Rabbi Steven Edelman-Blank, Massachusetts, United States
Rabbi Lisa Edwards, CA, United States
Prof. Carl Ehrlich, Canada
Rabbi Stephen Ei, CA, United States
Rabbi Colin Eimer, United Kingdom
Fran Einiger, NJ, United States
Dr. Ronald Eisenberg, MA, United States
Mr. David Eisikovits, NY, United States
Rabbi Mark Elber, MASSACHUSETTS, United States
Mr. Nehorai Eldor, Israel
Rabbi Warren Elf, Greater Manchester United Kingdom
Rabbi Edward Elkin, ON, Canada
Rabbi Dov Elkins, Israel
Rabbi David Ellis, NS, Canada
Elischeva elly Pieterse, Netherlands
Mr. Tzachi Elrom, United States
Dr. Tibor Engel, Colorado, United States
Rabbi Lawrence Englander, Ontario, Canada
Emma Enochs, Kansas, United States
Cantor Estelle Epstein, NJ, United States
Phyllis Epstein, NY, United States
Rabbi Andrew Ettin, NC, United States
Mr. Barney Evans, Florida, United States
Ms. Natali Eydelman, Israel
Fred Faber, Ontario, Canada
Rabbi Edwin Farber, Florida, United States
Rabbi Michael Farbman, Connecticut, United States
Ms. Sophie Feinberg, Israel
Rabbi Michael Feinberg, NY, United States
Mr. Daniel Feinstein, Israel
Mr. Norman Feinstein, Sharon, Israel
Mr. Or Fekler, Israel
Marion Feld, Ontario, Canada
Rabbi MEIR FELDMAN, NY, United States
Rabbi Marla Feldman, NY, United States
Dan Fendel, California, United States
Ms. Yvonne Fernandez, Golan Heights Israel
Rabbi Zev-Hayyim Feyer, CA, United States
Rabbi Mark Finkel, NJ, United States
Rabbi Ezra Finkelstein, NY, United States
Mr. Martin Fischer, United Kingdom
Gila Fischman, CT, United States
Dr. STUART FISCHMAN, NY United States
Ms. Ellen Fisher, NC, United States
Rabbi Sam Fishman, md, United States
Robin Flamm, United States
Stephanie Fleetwood, Ks, United States
Mr. Steven Fleischer, NY, United States
Dr. Sylvia Flescher, NJ, United States
Ms. judith fogel, Florida, United States
Rabbi Lori Forman-Jacobi, NJ, United States
Mr. Dimitrios Foulias, AZ, United States
Rabbi Jeff Foust, MA, United States
Rabbi Karen Fox, CA, United States
Ms. Isabella Fraenkel Glaser-Bennaim NY, United States
Dr. Armando Franco, Florida, United States
Rabbi Adam Frank, Israel
Mary Freeman, ARKANSAS, United States
Rabbi Sarah Freidson, NY, United States
Rabbi Jonathan Freirich, NY, United States
katia frid, Mexico
Karen Frid-Madden, CA, United States
James Friedman, Connecticut, United States
Rabbi John Friedman, United States
Rabbi Matt Friedman, CA, United States
Larry Friedman, CA., United States
Ms. Ruth Lynn Frommer, NY, United States
R David Frum, Wa, United States
Ms. Felice Fryden, Ca, United States
Rabbi Pam Frydman, California, United States
Stephen Fuchs, Florida, United States
Cantor Marlena Fuerstman, Israel
Rabbi Gordon Fuller, Maryland, United States
Rabbi Capers Funnye, Illinois, United States
Mr. Maor Furman, Israel
Rabbi Matthew Futterman, NY, United States
Dr. Jane S. Gabin, NC, United States
Ms. Irit Gal, Israel
Mr. Nadav Gal, United States
Jon Gale, United States
Jonathan Gale, United States
trudi gamliel, United States
Vincent Gammill, California, United States
Joan Garson, Ontario, Canada
Ms. Zulma Gazit, United States
Dr. Martin Gelfand, Ontario, Canada
David Gelfand, NY, United States States
Rabbi Stuart Geller, Israel, Israel
Alan Gennis, CA, United States
Rabbi Daniel Geretz, NJ, United States
Rabbi Kim Geringer, NY United States
tamar gershoni, Israel
Mr. Bernard Gerson, Colorado, United States
Rabbi Matthew Gewirtz, NJ, United States
Rabbi Jams Gibson, PA, United States
Ms. Lois Gimpel Shaukat NY, United States
Harriet Gimpel, Israel
Marvin & Gladys Gimpel, NY, United States
Dr. Hagai Ginsburg, Israel
Ms. Julie Ginzberg Ravinger, Israel
Ms. Nili Gitig, NY, United States
Dr. samuel glaser, FL, United States
Michele Glazer Ben, Israel
Ms. Marilyn Glazier, Misgav, Israel
Ms. Toby Glick, NJ, United States
Rabbi David Glickman, KS, United States
Rabbi Shira Gluck, NY, United States
Rabbi Arnold Gluck, NJ, United States
Ms. Henri Goettel, Missouri, United States
Mr. nir golan, Israel
Antoinette Golbus, CA, United States
Ms. Billie Gold, United States
Rabbi Neal Gold, MA, United States
Ms. Karen Goldberg, CA, United States
Rabbi Paula Goldberg, Pennsylvania, United States
Dr. Jonathan Golden, MA, United States
Rabbi Steve Golden, NY, United States
Dr. Elliot Goldenberg, Quebec, Canada
Mr. Alex Goldman, United States
Brian Goldman, United States
Rabbi Naomi Goldman, United Kingdom
Rabbi Barbara Goldman-Wartell, NY, United States
Lois Goldrich, NJ, United States
Rabbi Mikie Goldstein, Israel
Rabbi Aaron Goldstein, United Kingdom
Steve Goldstein, Ca, United States
Janice Goldstein, United States
Rabbi Josh Goldstein, NJ, United States
Rabbi Prof. David Golinkin, Israel
Rabbi Paul Golomb, NY, United States
Rabbi Robert Golub, NY, United States
Chrys Goodell, CA, United States
Rabbi Evan Goodman, CA, United States
Lisa Goodman, Ontario, Canada
Rabbi Linda & Henry Goodman, NY, United States
Rabbi Evan Goodman, California, United States
Rabbi Stephen Goodman, NY United States
Rabbi Marvin Goodman, CA, United States
Rabbi Yosi Gordon, MN, United States
Stephen Gordon, California, United States
Rabbi Andrew Gordon, MD, United States
Karen Gordon-lakin, Israel
Rabbi Jennifer Gorman, Ontario, Canada
Mr. Eden Gotlieb, United States
Rabbi Pamela Gottfried, Georgia, United States
Dr. Marina Gottlieb, Rio de Janeiro, Brazil
Naomi Gottlieb, Israel
Rabbi mel Gottlieb, CA, United States
Mr. Arnold Graber, NJ, United States
Rabbi Roberto Graetz, CA, United States
Rabbi Jessica Graf, CA, United States
Rabbi Lisa Grant, NY, United States
Rabbi Stuart Grant, NY, United States
Barbara Gray, OR, United States
Mr. Maurice Green, Ontario, Canada
Mr. Norman Green, CA, United States
Mr. Jeffrey Greenbaum, Rome, Italy
Mr. Tommaso Greenbaum, Italy
Mr. David Greenberg, NY, United States
Rabbi Steven Greenberg, MA, United States
Joanne Greene, California, United States
Rabbi Fred Greene, CO, United States
Sim Greene, Ontario, Canada
Dr. Sandra Greenfeld, United States
Dr. David Greenfield, United States
Ms. Rachel Greenspahn, Israel
Mr. Stan Greenspan, NY United States
Rabbi Micah Greenstein, TN, United States
Ms. Ruth Gregg, Florida, United States
Rabbi Nicki Greninger, CA, United States
Rabbi Daniel Greyber, NC, United States
Rabbi Laurence Groffman, NJ, United States
Mr. SAM GRONNER, NJ, United States
Rabbi Victor Gross, Colorado, United States
Rabbi Susan Grossman, Maryland, United States
Mr. Stephen Grossmark, Illinois, United States
Sylvia Gruber, Florida, United States
Dr. Linda Gruson, Ontario, Canada
Rabbi Steve Gutow, NY, United States
Prof. Kenneth Gutwein, NY, United States
Rabbi Jason Gwasdoff, California, United States
Rabbi Ilene Haigh, VT, United States
Ms. shirley haim, United States
Dr. Gabor Halasz, Israel
Mr. Duncan Hales, United Kingdom
Frances Halperin, ON, Canada
Prof. Pinchas Halpern, Israel, Israel
Matthew Halpern, NJ, United States
Mr. Mike Hamel, Israel
Eytan Hammerman, NY, United States
Rabbi Richard Hammerman, NJ, United States
Rabbi Joshua Hammerman, CT, United States
Rabbi Yochanan Hammond, Victoria, Australia
Cantor Ronit Hanan, United States
Judith Hanania, Israel
Rabbi Jonathan Hanish, CA, United States
Mr. Itzik Harel, United States
Ms. Rinat Harel, Israel
Ms. Janet Harness, Kansas, United States
Mr. Rob Harris, United States
Rabbi Maurice Harris, Pennsylvania, United States
Mr. Jeffrey Harris, Michigan, United States
Rabbi Roberta Harris-Eckstein, United Kingdom
Paul Hartley, Mn, United States
Michael Haruni, Israel
Rabbi Abraham Havivi, United States
Rabbi Eliezer Havivi, Pennsylvania, United States
Ms. Pauline Hecht, NJ, United States
Claude Heimann, ON, Canada
Rabbi Sidney Helbraun, Illinois, United States
Rabbi Jordan Helfman, ON, Canada
William Helft, United States
Mr. Arik Hendelsman Sadan, Israel
Malka Hendlish, NJ, United States
David Hendlish, NJ, United States
Rabbi Susie Heneson Moskowitz, NY, United States
Mr. Scott Herckis, CT, United States
Ms. Teresa Hernandez, California, United States
Rabbi Lev Herrnson, NY, United States
Frieda Hershman Huberman, United States
Rabbi Garson Herzfeld, Florida, United States
Naomi Hessel, United States
Arthur Heyman, Georgia, United States
Rabbi David Hoffman, ny, United States
Rabbi Lawrence Hoffman, NY, United States
Rabbi Joshua Hoffman, CA, United States
Mr. Robert Hoffman, KY, United States
Mr. Avi Hoffman, FL, United States
Ms. Raquel Holder, Israel
Ava Hollombe Hoover, OR, United States
Ms. Janis Hollombe, Israel
Mr. Sam Hopkins, MD, United States
Ms. JAYMIE Horowitz, WA United States
Rabbi Daniel Horwitz, TX, United States
David House, SC, United States
Mr. Jacob House, NC, United States
Rabbi Mark Hurvitz, NY, United States
Janis Iceland, California, United States
Ms. Caroline Ingram, United Kingdom
Ms. Holli Irvine, Ontario, Canada
Rabbi Daniel Isaak, Oregon, United States
Rabbi Shaya isenberg, FL, United States
Ruth Ish-Horowicz, Israel
Ms. Judith Ish-Horowicz, London, United Kingdom
Rabbi Israel, MD, United States
Rabbi Debbie Israel, California, United States
Rabbi Marc Israel, Pennsylvania, United States
Cantor Zoe Jacobs, England, United Kingdom
Dr. Steven Jacobs, AL, United States
Deanna Jacobson, IL, United States
Rabbi Paul Jacobson, NJ, United States
Rabbi Howard Jaffe, MA, United States
Rabbi David Jaffe, MA, United States
Mr. Scott Jaffe, NY, United States
Rabbi Beth Janus, United States
Prof. Tal Jarus Hakak, BC, Canada
Mr. Jeffrey Jaye, NJ, United States
Jennifer Jeanmard, LA, United States
Mr. Jim Jonas, NJ, United States
John Jones, AL, United States
Mr. Sharon Joseph, Israel
Mr. Joshua Goldman-Brown, Hong Kong
Asnat Sara Josting Shalom, Israel
Rabbi Bruce Kadden, Washington, United States
Tomer Kadima, Israel
Prof. Charles Kadushin, NY, United States
Mr. Tzvi Kagn, United States
Rabbi Bruce Kahn, Maryland, United States
Rhonda Kahn, NJ, United States
Rabbi Mark Kaiserman, NY, United States
Rabbi David Kalb, NY, United States
Mr. Amos Kamil, NJ United States
Rabbi Yosef Kanefsky, CA, United States
Rochelle Kanell, Connecticut, United States
Rabbi Greg Kanter, Schechner, United States
Dr. Roy Kaplan, CA, United States
Dr. Stuart Kaplan, NY, United States
Dr. Susan Kardos, United States
Sean-David Karlin, California, United States
Rabbi Molly Karp, NY United States
Eva Karpati, Canada
Alisa Kartch, KS, United States
Rabbi Peter Kasdan, NJ, United States
Rabbi Nancy Kasten, TX, United States
Ms. Jacqueline Kates, NJ, United States
Rabbi Alan Katz, NY, United States
Irina Katz, United States
Jan Katz, NY, United States
Mr. Henry Katz, United States
Milton Katz, Kansas, United States
Sharon Katz, KS, United States
Mr. Martin Katz, AZ, United States
Ms. Judith Katzin, Israel
Jennifer Kaufman, CA, United States
Prof. Menachem Kellner, Israel
Cantor Evan Kent, Yerushalayim, Israel
Rabbi Justin Kerber, IN, United States
Rabbi Yuval Keren, Middlesex, United Kingdom
Ms. Molly Keyes, Ontario, Canada
Bernard Keyes, Ontario, Canada
Mr. Robert Khedouri, NY, United States
Ms. Shiran Kidron, Israel
Rabbi David-Seth Kirshner, NJ, United States
Ms. Elizabeth Kirshner, IL, Israel
Rabbi Michael Klayman, NY, United States
Rabbi Joseph Klein, MI, United States
Ms. Jill Klein, NY, United States
Rabbi Jonathan Klein, CA, United States
Mr. Shimon Z. Klein, Emek Hefer Israel
Dr. Sally Klein-Katz, Israel
Rabbi Elliott Kleinman, United States
Rabbi Monica Kleinman, Kansas, United States
Judy Kleinstein, CT, United States
Rabbi Marc Kline, J.D. NJ United States
Lori Klinghoffer, NJ, United States
Cathy Knowles, United Kingdom
Dr. Daniel Kollek, Canada
Elizabeth Kolodney, NH, United States
Steven Koltai, MA, United States
Rhoda Konigsberg, OH, United States
barak koren, Israel
Rabbi Ira Korinow, Massachusetts, United States
Cantor Leigh Korn, CA, United States
Rabbi Eugene Korn, Israel
Rabbi Audrey Korotkin, Pennsylvania, United States
Rabbi Riqi Kosovske, MA, United States
Rabbi Shelley Kovar Becker, NY, United States
Jane Kovel, CT, United States
Rabbi Michael Kramer, Delaware, United States
Mr. Mitchell Krasnopoler, Kansas, United States
Ilana Kraus, Israel
Rabbi Dr. Yaacov Kravitz, PA, United States
Rabbi Gabriel Kretzmer-Seed, NY, United States
Rabbi David Krishef, MI, United States
Rabbi Charles Kroloff, NJ, United States
Ms. Karen Kronick, CA, United States
Mr. Steven Kuchinsky, NJ, United States
Ms. Francine Kuhn, KS, United States
Rabbi Neil Kurshan, NY, United States
Haya Kurtz, United States
Rabbi Steven Kushner, NJ, United States
Rabbi Howard Laibson, CA, United States
Rabbi Uri Lam, SP, Brazil
Mr. Roger Lamm, California, United States
Valerii Lamm, Russia
Brian Landsberg, CA, United States
Ms. Diana Lang, CA, United States
Mr. Dan Laor, Carmel, Israel
Bobby Lapin, Texas, United States
Michael Laufer, NY, United States
Alan Lavin, NY, United States
Jane Lawless, Kansas, United States
Mr. Howard Lazar, NJ, United States
Mr. Donald Leach, CA, United States
Deborah Leboire, Ca, United States
Karen Legman Segal NJ, United States
Burton Lehman, NY, United States
Rabbi Darby Leigh, MA, United States
Sheila Leiss, Maryland, United States
Eillene Leistner, NJ, United States
Mr. David Leit, NJ, United States
Erica Lending, Israel
Mr. Elad Lending, Israel
Rabbi Michele Lenke, CA, United States
Rabbi David Lerner, MA, United States
Rabbi Michael Lerner, California, United States
Prof. Cheryl Lester, KS, United States
Rabbi Alan Lettofsky, Ohio, United States
Ms. Efrat Lev, United States
Rabbi David Levin, pa, United States
Norman Levin, NJ, United States
Mr. Stephen Levin, United States
Ms. Suzanne Levin, MI, United States
Matthew Levin, NY, United States
Mr. JACOB LEVINE, NJ, United States
Mr. Craig Levine, NJ, United States
Robin Levine-Ritterman, CT, United States
Barbara Levine-Ritterman, Connecticut, United States
Mr. Yuval Levinger, Israel
Joyce Levitan, MN, United States
Zvi Levran, Israel
Sydell Levy, NJ, United States
Rabbi Aaron Levy, ON, Canada
Mr. Motty Levy, ON, Canada
Dr. Joe Levy, Israel
Rabbi Aaron Levy, ON, Canada
Dr. Michael Lewis, Mi, United States
Ms. Virginia Lewis, KS, United States
Ron Lezell, California, United States
Ian Liberman, Ontario, Canada
Rabbi Daniel Lichman, London, United Kingdom
Barry Lichtenberg, NJ, United States
Mr. Maynard Lichterman, CA, United States
Eva Liebmann, NJ, United States
Mr. Alex Limpach, NY, United States
Rick Linsk, MN, United States
Rabbi Dennis Linson, CA, United States
Michael Lipkin, Israel
Cantor David Lipp, KY, United States
Ralph Lipper, Quebec, Canada
William Lipsey, NJ, United States
Lisa Lisser, NJ, United States
BARBARA LISSY, PA, United States
Mr. David Lissy, NY, United States
Ira Litkofsky, NY, United States
Rabbi Alan Litwak, Florida, United States
Prof. Joe Lockard, AZ, United States
Rabbi Martin Lockshin, Israel
Mr. Arthur Loev, PA, United States
Mr. Larry Loev, NA, Israel
Rabbi Neal Loevinger, NY United States
Rabbi Robert Loewy, LA, United States
Mr. Eduardo Londres Pinha, RJ, Brazil
Rabbi Alan Londy, MO, United States
Yosef Lopez, Arizona, United States
Rabbi Emily Losben-Ostrov, NC, United States
Mr. Garry Loss, United States
Amanda Lowe, TX, United States
Rabbi Jonathan Lubliner, Florida, United States
Rabbi Akiba Lubow, NJ, United States
Beverly Philip, MA, United States
Rabbi Paula Mack Drill NJ, United States
Ms. Tracy MacMath, CT, United States
Ms. Laura Magel, United States
Mr. John Maggese, Ny, United States
Melinda Maidens, United States
Rabbi Devin Maimon Villareal CA, United States
Rabbi Nissim Makor, Israel
Chaim Malks, NY, United States
Hadas Manalo, CA, United States
Rabbi Hatry Manhoff, CA, United States
Dr. Jeffrey Mann, california, United States
Ms. Marilyn Mansour, United States
Rabbi Craig Marantz, IL, United States
Ms. Susan Marcus, Israel
Rabbi Randall Mark, NJ, United States
Ms. Sarah Marks, CA, United States
Mr. Edward Marks, FL, United States
Angeni Marque, Utah, United States States
Mr. David Marshak, California, United States
Mr. David Marshall, Georgia, United States
Rabbi Simeon Maslin, PA, United States
Lenore Mass, IL, United States
Rabbi José Rolando Matalon, NY United States
Terry Matzkin, CA, United States
Ms. naomie maurel, Western Galilee, Israel
Ms. Susan Mautner, CA, United States
Mr. Robert Max, NJ United States
Rabbi Monique Mayer, United Kingdom
Allen Mayer, Ca, United States
Ellen Mazow, Massachusetts, United States
Dr. Isabelle Medina Sandoval, NM, United States
Ms. Jessica Mehlman, NJ, United States
Dr. Eyal Meiri, United States
Ms. Smadar Meiri, ON, Canada
Mr. Marc Melzer, NJ, United States
Rabbi Amy L. Memis-Foler, IL, United States
Peter Merkes, Maryland, United States
Ms. Ellen Metz, Oregon, United States
Rabbi David Meyer, MA, United States
Ms. Shoshana Michael Zucker, Israel
Dr. Dayana Michel, Israel
Ms. Asya Mikhaylov, United States
Dr. Rickey Miller, ON, Canada
Dorothy Millman, Ontario, Canada
Dr. Hadar Milloh-Raz, United States
Jonathan Minsberg, MN, United States
Rabbi Yocheved Mintz, NV, United States
Ms. Marcia Minuskin, NJ, United States
Dr. MiraTar MiraTar, US, Australia
Karen Misler, NJ, United States
Rabbi Michelle Missaghieh, CA, United States
Margret Mitchell, Ca, United States
Mr. gad modai, Israel
Ms. Henriette Moëd ROTH, CA, United States
Ms. Elaine Moise, CA, United States
Marsha Molling, CA, United States
Victoire Morgunovsky, Israel
Rabbi Leana Moritt, NY, United States
Steve Morton, IL, United States
Rabbi Lionel Moses, QC, Canada
Dr. Dianne Moses, QLD, Australia
Ms. BETTY MOSES, ONTARIO, Canada
Rabbi Lon Moskow, california, United States
Ira Moskowitz, Israel
Rabbi Steven Moss, NY, United States
Mr. erez mozes, Israel
Rabbi Lea Muhlstein, United Kingdom
Mr. Robert Mulein, California, United States
Dr. Jane Mushabac, NY, United States
Cantor Daniel Mutlu, NY, United States
Ms. Audrey Myers, Kansas, United States
Isaac Naaman, United States
Dr. Yael Naaman, United States
Rabbi Philip Nadel, Israel
David Nadler, Ontario, Canada
Dina Najman, NY, United States
Zvi Bender, Naot Shikma, Israel
Dr. David Nathan, MN, United States
Ms. JoAnn Nathan, MN, United States
Ms. Miriam Nathan, United States
Rabbi Hannah Nathans, Netherlands
Mr. Jose Ovadiah Navarro, Mexico City, Mexico
Mr. Dotan Naveh, Israel
Frederick Nervo, CA, United States
Cathy Shepard, New Jersey, United States
Cantor Neil Newman, FL United States
Rabbi Danny Newman, United Kingdom
Rabbi Jeffrey Newman, London, United Kingdom
Mr. Scott Newman, NJ United States
Linda Newstead, Ontario, Canada
Stephen Newstead, Ontario, Canada
Mr. RAM NOAM, United States
Deborah Nof, Israel
Dr. HJ Nusbaum, CT, United States
Rachel Nwosu, Israel
Ms. Ruth Ofir, Israel
Ms. Orit Ollier, United Kingdom
Emily Oppenlander, Michigan, United States
Rabbi Hannah Orden, NJ, United States
Mr. Gideon Ordynans, Ontario, Canada
Mr. Oren Ordynans, Ontario, Canada
Rabbi Sue Oren, NY, United States
Mr. Dror Oren, Israel
Rabbi Robert Orkand, MA, United States
Mr. Victor Oscal, Guatemala
Rabbi Joel Oseran, Italy
Alan Oslick, Yucatán, Mexico
Rabbi David Ostrich, Pennsylvania, United States
Rabbi Laura Owens, CA, United States
Mr. Jon Parritz, MN, United States
Ms. Judith Paskind, NJ, United States
Rabbi Lee Paskind, NJ, United States
Rabbi Jack Paskoff, PA, United States
Mr. Alex Paz, Israel
Moises Paz, TN, United States
Ms. Mirit Peisahov, Israel
Mr. Maor Peisahov, United States
John Peiser, TX, United States
Aliza Peleg, CA, United States
Mr. noam peles, Israel
Donna Pencharz, Ontario, Canada
Mr. Julian Pencharz, Ontario, Canada
Dr. Melissa Perkal, CT, United States
Rabbi Carl Perkins, MA, United States
Howie Perlin, CA, United States
Rabbi Amy R. Perlin, VA, United States
Ms. Karin Phillipson, ON, Canada
Mr. James Phillipson, Ontario, Canada
Dr. Ariel Picard, Israel
Nikki Piran, Israel
Rabbi Joel Pitkowsky, NJ, United States
Gloria Pitler, KS, United States
Dr. Howard Pitler, Kansas, United States
Dr. Ronald Platzer, new United States
Rabbi Dr. Adele Plotkin, AZ, United States
Mr. Harry Polak Israel
Rabbi Michael Pont, NJ, United States
Rabbi Charles Popky, NJ, United States
Prof. Bezalel Porten, Israel
Philip M. Posner, Calif, United States
Rabbi Aaron Potek, DC, United States
Rabbi Avi Poupko, United States
Ms. Nancy Prager, Georgia, United States
Michal Preminger, Israel
Fred Pressman, NJ, United States
Tom Pressman, WV, United States
Dr. Joshua Pretsky, CA, United States
Prof. Jonathan Price, Israel
Rabbi Sally Priesand, NJ, United States
Ms. Judith Princz, NY, United States
Terry Pullan, CA, United States
ayelet pullicino-shalom, Israel
Mr. Mark Rabinovitz, CA, United States
Dr. jeffery rabinovitz, California, United States
Rabbi Mayer Rabinowitz, NJ, United States
Renah Rabinowitz, NJ, United States
Rabbi Charles P. Rabinowitz, NY, United States
Rabbi Arnold Rachlis, CA, United States
Marc Rachmuth, California, United States
Mr. Henry Radoff, Texas, United States
christi rambeck, United States
Rabbi Perry Rank, New York, United
Ms. Benita Raphaely, Israel
Prof. Benjamin Ravid, 02459, United States
Cantor Jacqueline Rawiszer, IL, United States
Rabbi Jackie Redner, CA, United States
Rabbi Esther Reed, NJ, United States
Rabbi Lara Regev, CA, United States
Rabbi Yoni Regev, CA, United States
Rabbi Steven Rein, VA, United States
Ms. Sarah Reines, California, United States
Mr. Ivan Reyes, Guayas, Ecuador
Ms. Marlene Rhodes, NJ, United States
Mr. JR Rich, NY, United States
Mr. Phil Richter, NY, United States
Henry Rieser, NY, United States
Mr. Larry Ritter, NJ, United States
Rhoda Ritzenberg, VA, United States
Marilyn Rivkin Crossley, Ohio, United States
Dr. Samuele Rocca, 92346, Israel
Helen Rock, NY United States
Ms. Rita Rodin, NY, United States
rochelle rodney lando, Israel
Mr. Roni Rodrigue, Turkey
Mr. Tom Rogers, jerusalem, Israel
Ms. Judy Roitman, KS, United States
Avidan Rojas, RI, United States
Ms. Susan Romer, California, United States
Ms. Isabella Rosca, Israel
Rabbi Joshua Rose, OR, United States
Mr. Michael Rosen, CA, United States
Elizabeth Rosen, ME, United States
Cantor Aviva K. Rosenbloom, CA, United States
Sandra Rosenblum, NJ, United States
Rabbi Elana Rosen-Brown, CA, United States
Dr. Nancy Rosenfeld, Israel
Rabbi Harry Rosenfeld, NM, United States
Rabbi Ken Rosenstein, MA, United States
Ted Rosenstock, Ontario, Canada
Dr. Alan Rosenthal, Israel
Judi Rosenzweig, NY, United States
Rabbi Amy Ross, TX, United States
Judith Ross, ON, Canada
Rabbi Donald Rossoff, PA, United States
Rabbi Francine Roston, MT, United States
Linda Rothman, CT, United States
Les Rothschild, Ontario, Canada
Rabbi Walter Rothschild, Germany
Ms. Joyce Rothschild, West Midlands United Kingdom
Rabbi Sylvia Rothschild, United Kingdom
Ms. May Rotman, Israel
Cantor Daniel Rous, NY, United States
walter rous, NH, United States
Mr. Bernard Rous, NJ, United States
patsy royer, Ontario, Canada
Dr. Jeffrey Rubenstein, NJ, United States
Rabbi Robert Rubin, NJ, United States
Ms. Eleanor Rubin, New Jersey, United
Dr. Neil Rubin, Maryland, United States
Rabbi Peter Rubinstein, NY, United States
Dr. Justin Rudelson, TX, United States
Dr. Robert Ruderman, Ontario, Canada
Henry Ruschin, Ontario, Canada
Rabbi Arthur Rutberg, TN, United States
m s, California, United States
Mr. Jay Sabin, NJ, United States
Bitsy Sader, KS, United States
Agnes Judy Safran, Ontario, Canada
Paula Saginaw, NJ, United States
Rabbi Ari Saks, NY, United States
Samuel Salkin, CA, United States
don sallinger, TX, United States
Rabbi Maurice Salth, NY, United States
Rabbi David Saltzman, NJ, United States
Alisa Samber, Maryland, United States
Benjamin Samuels, Texas, United States
Mr. Daniel B. Sanders, MA, United States
Ms. Maya Sasson, United States
Rabbi isaac sassoon, NY, United States
Ms. Barbara Saul, Ontario, Canada
Mr. Kenneth Saul, Ontario, Canada
Ms. Jessie Saunders-Drutz, ON, Canada
Rabbi Fabian Sborovsky, Greater Manchester, United Kingdom
David & Norma Schechner, NJ United States
Rabbi Robert Scheinberg, NJ, United States
zina schiff, MA, United States
zsuzsi Schildler, Israel
Cantor benjie schiller, NY, United States
Janice Schindler, NJ, United States
Ms. Harriet Schleifer, NY United States
Rabbi Hanan Schlesinger, United States
Rabbi Jennifer Schlosberg, NJ, United States
Mr. Jon Schneider, IL, United States
Tedra Schneider, Ct, United States
Rabbi Chaim Schneider, CA, United States
Rabbi Sunny Schnitzer, Maryland, United States
Rabbi Avi Schulman, California, United States
Rabbi Neil Schuman, NY, United States
Rabbi Laura Schwartz Harari CA, United States
Jim Schwartz, United States
Dr. Mildred A. Schwartz, NJ United States
Alan Schwartz, NY, United States
Mr. Steven Schwartz, FL, United States
Dr. Howard Schwartz, Arizona, United States
Rabbi Joel Schwartzman, CO, United States
Prof. Mel Scult, United States
Mr. Adi Segal, NY, United States
Mr. Eric Segal, NJ, United States
Rabbi Ahud Sela, CA, United States
Ms. Judith Selakoff, Connecticut, United States
Ms. Mary Selles, MD, United States
Rabbi Gerald Serotta, Maryland, United States
Sally Seymour, NJ, United States
Mr. Amir Shacham, Israel
Lewis Shaffer, CT, United States
Rabbi Susan Shamash, BC, Canada
Rabbi Mark Shapiro, MA, United States
Karen Sharabi, Israel
Rabbi Dina Shargel, United States
Ms. Bar Sharon, Israel
Scott Shay, NY, United States
Andrew Shear, California, United States
Rabbi Michal Shekel, ON, Canada
Glenn Shepard, United States
Cathy Shepard, NJ, United States
Mr. Trenton Sheppard, WA, United States
Rabbi Jeremy Sher, CA, United States
Rabbi Sybil Sheridan, United Kingdom
Rabbi Jay Sherwood, Colorado, United States
Mr. Victor Shields, Ontario, Canada
Nina Shik, KS, United States
Rabbi Irit Shillor, Essex, United Kingdom
Rabbi Camille Shira Angel, CA, United
Elaine Shizgal Cohen, NJ, United States
Rabbi David Shneyer, MD, United States
Dr. Geoff Short, Middlesex, United Kingdom
Devorah Shoua-Haim, Israel
Ms. Sophie Shriki, HaMerkaz, Israel
Ms. Natalie Shrock, FL, United States
John Shuchart, KS, United States
Ms. Stephanie Shuchart, KS, United States
Mr. Herbert Shukiar, California, United States
Rabbi Alexandria Shuval-Weiner, GA, United States
Rabbi Judith Siegal, FL, United States
Ms. risse siegel, CT, United States
Alan H, Silbeman, IL, United States
Mr. Jerome Silber, CT, United States
Dr. Margaret Silberman, Illinois, United States
Ms. Jeanne Silberstein, California, United States
Sharon Silver, IL, United States
Ms. Merrill Silver, NJ, United States
Aileen Silver, NY, United States
Harry Silverman, FL, United States
Rabbi Susan Silverman, Israel
Cantor Richard Silverman, CT, United States
Gordon Silverman, NY, United States
Ziona Silverman, NJ, United States
Rabbi Daniel Silverstein, Israel
Robin Silverstein-Eisen, ON, Canada
Mr. Saul Simon, Israel
Mr. Brian Simon, ON, Canada
Ammihud Simon, Israel
Laura Simonds, MA, United States
Rabbi Suzanne Singer, CA, United States
Ruth Singer, Israel
Cantor Daniel Singer, NY, United States
Vivian Singer, Ohio, United States
Rakhel Singson, Manipur, India
Rabbi Steven Sirbu, NJ, United States
Mr. Ori Sivan, United States
Dr. Anita Skolnick, NJ, United States
Rabbi Jonathan Slater, NY, United States
Arthur Slepian, CA, United States
Rabbi amy Small, VT, United States
Ms. Susan Smith, CT, United States
Rabbi Amnon Smith, United Kingdom
Hugh Smith, Ontario, Canada
Mr. Assaf Sochonitski, Israel
Rabbi Nico Socolovsky, California, United States
Rabbi Joel Soffin, NY, United States
Rabbi David Sofian, Israel
Cantor Alan Sokoloff, NJ, United States
Rabbi Felicia Sol, NY, United States
Dr. Gary Solomon, TX, United States
Rabbi Mark Solomon, UK, United Kingdom
Ms. Dorit Solomon, United States
Rabbi Marc Soloway, CO, United States
Rabbi Ned Soltz, NJ, United States
Prof. Benjamin Sommer, NJ, United States
Mr. david sommer, NY, United States
Rabbi Rifat Sonsino, Ma, United States
Ms. Batya Spector, MN, United States
Noam Sperber, Israel
Rabbi Scott Sperling, United States
Andy Standard, NC, United States
Nancy Stanton, IN, United States
Rabbi Jacob Staub, PA, United States
Rabbi Michael Stein, NY, United States
Rabbi Adam Stein, British Columbia, Canada
Ms. Beatriz Stein, Sur, United States
Mr. Steven Stein, NY, United States
Dr. Jay Steinberg, NY, United States
Rabbi Richard Steinberg, California, United States
Dr. karen Steingarten, Florida, United States
Dr. Mindy Steinholz, NY United States
Rabbi Oren Steinitz, NY, United States
Ms. Miriam Stern, NJ, United States
Mr. Joseph Stern, SC United States
Rabbi Ron Stern, CA, United States
Rabbi sholom stern, NY, United States
Ian Sternberg, Oxfordshire, United Kingdom
Miriam Stevens, Ontario, Canada
Rabbi Debbie Stiel, KS, United States
Rabbi Jeffrey Stiffman, MO, United States
Rabbi Adam Stock Spilker MN, United States
Lee Stolzman, Connecticut, United States
Rabbi Ariel Stone, OR, United States
Ms. Genna Stowe, KS, United States
Rabbi Andrew Straus, California, United States
Philio Strause, California, United States
Rabbi Michael Stroh, Ontario, Canada
Rabbi Elliot Strom, PA, United States
Rabbi Joshua Strom, NY, United States
Rabbi Saul Strosberg, TN, United States
Rachel Sugar, Ontario, Canada
Mr. George Sukhashvili, United States
Rabbi Robert Summers, NY, United States
Jane Susswein, NJ, United States
Rabbi Louis Sutker, British Columbia Canada
Rabbi Loren Sykes, Israel
Rabbi Barbara Symons, PA, United States
Mark Taksa, CA, United States
Ms. Janet Taksa, California, United States
Gabi Tal, Israel
Mr. Yogev Talias, United States
Ms. Vered Talmon-Segev, United States
Mr. TAPANI TALO, NY, United States
Asher Tarmon, Israel
Marc Taub, United States
Dr. Sherry Taub, Ontario, Canada
Tzvi Taub, ON, Canada
Brena Taylor, Ontario, Canada
Ms. Ellen Taylor, Kansas, United States
Steven Teiger, Israel
David Tepper, Ontario, Canada
Rabbi David Teutsch, PA, United States
Ms. Rahel Thiang, Ontario, Canada
Marlene Thier, California, United States
Mr. Yesh Tikvah, United States
Rabbi Debbi Till, NY, United States
Rabbi Howard Tilman, NJ, United States
Jane Tizel, Ontario, Canada
Ms. Libby Tobias, Israel
Hillel Tobias, Israel
Linda Tochterman, California, United States
Ms. Teri-Lee Tracht, CA, United States
Ms. Danit Trau, California, United States
Mr. Dan Tromp, Surrey, United Kingdom
Ms. Hila Tsahi, Israel
Rabbi Lauren Tuchman, United States
Dr. Samuel Tucker, Ca, United States
Mr. Ben Tunkel, United States
Mr. Neil Turner Nash, United Kingdom
Mr. DAVID TVER, OR, United States
Mr. Omri Ulanovski, Israel
Rabbi Victor Urecki, WV, United States
Ms. Judith Usiskin, United Kingdom
Ms. Morly Valach, Israel
Dr. Marieke Van Leeuwen, Netherlands
Alexandra Varese, Brussels, Belgium
channa verbian, ON, Canada
Marvini Verman, Pa, United States
Rabbi Martin Vesole, FL, United States
Mr. Frank Vigon, Cheshire, United Kingdom
Rabbi Andrew Vogel, MA, United States
Mr. Adrian Vonier, Germany
Vicky Vossen, NY, United States
Kinneret Wajsberg, United States
Linda Waldroup, CA, United States
Mr. Andrew A. Walker, TX, United States
Rabbi Hannah Wallick, Wisconsin, United States
Rabbi Ariel Walsh, Maryland, United States
Mr. Sean Ward, CA, United States
Dr. Richard Wasserman, TX, United States
Mr. Dan Wasserman, Canada
Rabbi Donald Weber, NJ, United States
Rabbi Gerald Weider, NY, United States
Mr. Elliot Weiman, WI, United States
Mr. Samuel Weinberg, NY, United States
Mr. Stephen Weinberg, NY, United States
Rabbi Michael Weinberg, IL, United States
Mr. Marc Weingarten, NY, United States
madeline weinstein, california, United States
Ms. Carol Weinstein, NJ, United States
Rabbi Simkha Y. Weintraub, NY, United States
Irit Weisel, United States
Mr. Larry Weisenberg, CA, United States
Rabbi Cory Weiss, ON, Canada
Noah Weiss, NY, United States
Rabbi Shifra Weiss-Penzias, CA, United States
Ms. Judy Weleminsky, Surrey, United Kingdom
Rabbi Margaret Wenig, NY, United States
Barry Werner, Israel
Prof. Arthur Werschulz, NJ, United States
Dr. Laura Wharton, Israel
Rabbi Scott White, MO, United States
Valerie Whitefield, ON, Canada
Rabbi David Widzer, NJ, United States
Orit Will, Israel, United
Ms. Karen Willcox, Pennsylvania, United States
Dr. Marilyn Wind, MD, United States
Dr. Aryeh Wineman, Massachusetts, United States
Mr. Nativ Winiarsky, New United States
Mary Anne Winig, CA, United States
Barry Winiker, NJ United States
Dr. Karen Winkler Weiss Ontario, Canada
John Winston, California, United States
Sue Winthrop, CO, United States
Ms. Sara Wisdom, WI, United States
Rabbi Stephen Wise, ON, Canada
Wojciech Wisniewski, NJ, United States
Diane Wohl, NY, United States
Mr. Howard Wohl, NY, United States
Rabbi David Wolf Silverman, NJ, United States
Rabbi Greg Wolfe, California, United States
Ms. Diane Z. Wolfson, Minnesota, United States
Ms. Racheli Wolfson, מרכז הארץ, Israel
Rabbi Jonathan Woll, NJ, United States
Rabbi David Wolpe, CA, United States
Mr. Zane Womack, Kansas, United States
Shari Womack, Kansas, United States
Mr. Alexander Wulwick, NJ, United States
Mr. Chen Yaniv, United States
Ms. Martina Yehudit Loreggian, Italy
Ms. Gili Yoskovich, Israel
Rabbi Debbie Young-Somers, Greater London United Kingdom
Mr. Andrew Yule, Scotland, United Kingdom
Ms. Ronit Yunovitch, Israel
Rabbi Alan Yuter, Israel
Mr. Shimon Zachary Klein, Israel
Naomi Zacsh, United States
Dahlia Zaide Rusinek Ontario, Canada
Mr. Yonatan Zamir, CT, United States
Rabbi Andrea Zanardo, United Kingdom
Mr. Ira J. Zaretsky, NJ, United States
Rabbi Deborah Zecher, MA, United States
Rabbi Alberto Zeilicovich, NJ, United States
Rabbi Ziona Zelazo, United States
Rabbi Irwin Zeplowitz, NY, United States
Rabbi Lina Zerbarini, NY, United States
Yariv Zerner, United States
Mr. Ilia Zhezmer, Israel
Netta Shay zilberfarb, Israel
Ephraim Zimand, Israel
Rabbi Jill Zimmerman, CA, United States
Dr. Edward Zinbarg, NJ United States
Ms. Marsha Zinberg, ON, Canada
Mr. Evgeniy Zinchenko, Haifa, Israel
Jennifer Zinman, NJ, United States
Adina Zinn, United States
Rabbi David Zisenwine, Israel
Mr. alex zlotsky, Israel
Jeffrey Zonenshine, NJ, United States
Mr. David Zucker, Kansas, United States
Ms. רבקה אביב, Israel
Mr. עופר אביטל, United States
Ms. דניאלה אביטל, Israel
Ms. ליז אברהמי, United States
Mr. עידו אברמסון, Israel
אתי אגמי, United States
Ms. אגי אדלר, United States
Mr. אבי אודלר, Israel
Dr. דגנית אופק, Israel
Mr. אלי אורגד, Israel
שמחה אורן, United States
Mr. אוריאל זיו אזנקוט, United States
Mr. דוד אחדות, Israel
יאיר אטיאס, United States
Mr. עופר אילון, United States
שחר אילן, United States
שרון איציק, United States
Mr. מיכאל איצקוביץ, United States
אביבה איש שלום, United States
Mr. אבי אלבז, Israel
מיכל אלול, United States
Mr. לירון אלון, Israel
דניאל אלון, Israel
לביאה אלון, Israel
מוניקה אלימלך, Israel
הדס אלעני, Israel
Mr. מיכאל אלצופין, United States
ליאון אלקיס, United States
מיכאל אנגל, United States
Mr. נווה אנוש, United States
Mr. איתי אנושי, Israel
יוליה אנציס, United States
מרים אסא, United States
ערן אפלבאום, United States
נעמה ארגמן, Israel
Ms. פנינה אריאב, United States
רוחנה ארמוזה כהן, United States
נירה ארצי, United States
יעל ארצי, United States
Ms. איילת אשכנזי, United States
תכלת אשכר, Israel
Mr. יעקב אשר, United States
Ms. שלומית אשרי, United States
אסתי באומגרט, United States
יארה בבאי-נוי, United States
Mr. מיכאל בוטבול, United States
מיכל בוניאל, United States
Rabbi דניאל שמחה בורשטיין, Israel
Ms. דנה בז׳רנו, United States
Mr. עידן ביטון, Israel
Mr. חזי ביליק, Israel
Ms. אביבה בית הלחמי, Israel
רחל בלוך, United States
זאב בלוך, United States
Ms. קטי בלר, United States
Mr. יצחק בן-יהוידע, United States
Ms. רוברטה בן נאים, Israel
Prof. אריה יהודה בן נאים, Israel
Mr. אורי בן נון, Israel
Mr. יהונתן בן נתן, Israel
אלינורה בן צור, Israel
יוכי בן שמואל, United States
גדי בן שמואל, United States
רונה אלה בני, United States
חוה בניהו, United States
אריה בניהו, United States
Ms. אורית בנימין, Israel
דני בסני, Israel
Mr. דרור בקל, Israel
Mr. גל בקמן, United States
Ms. רינה בקר מולכו, Israel
Mr. יוסי בר-ניב, Israel
Dr. שמואל בר גיל, United States
Ms. רעיה בר דוד, Israel
Mr. אור בר נתן, Israel
חרמונה בר, United States
Ms. טל בר, Israel
דפנה בראונינג, United States
מאיר משה ברגמן, United States
Mr. עודד ברויאר, Israel
ענת ברוך United States
אדם ברומברגר, Israel
Ms. אווה ברוק, United States
Mr. מיכאל ברוש, United States
חיים ברזניק, Israel
תומר ברימברג, Israel
Mr. גיא ברכה, Israel
Mr. דניאל ברלוביץ', Israel
Ms. אהובה ברסלבסקי, United States
Mr. אריאל ברסלבסקי, Israel
גרסיאלה ברצ'ילון, United States
Mr. רוברט ברק, United States
Mr. רז ברק, Israel
Mr. ארז ברקן, Israel
Ms. ורדה ברקן, United States
נתן ברקת, Israel
Mr. אביב בשארי, Israel
Mr. יואב גבאי, Israel
ענת גבעוני, Ireland
מאיר גוטליב, Israel
נעמי גוטליב, Israel
Dr. איתי גוטמן, Israel
צילה לוי גולדבלט, United States
Ms. נילי גולדפיין, United States
Ms. יבדוקיה גולייב, United States
Ms. נטלי גולן, Israel
Ms. מינה גומא, Israel
Mr. אילן גונן, Israel
Mr. איל גור, Israel
Ms. ליוי גוראל אפל, United States
מלכה גורן, United States
Ms. דנה גינזברג, Israel
Rabbi עמנואל גל, Israel
Dr. רבקה גלובמן, United States
Mr. אלכס גלינסקי, United States
Mr. דני גלעד, United States
Ms. ניצה גן מור דובין, United States
Ms. חנה גרדוש, Israel
Ms. פול גרוס, Israel
אילנית גרטמן, Israel
חיים גרין, United States
Mr. אבנר גרינברג, Israel
Mr. חואן גרינהאוס, Israel
גלית גרינשטיין, United States
Ms. קרן דביר, Israel
Ms. עוזית דגן, Israel
Cantor איתן דגני, Israel
אלונה דובין, Israel
אייל דוד, United States
Ms. שחר דוידי, Israel
Mr. איגור דומרב, Israel
Mr. עמוס דורון, United States
Ms. קרן דין, United States
Ms. אושר דניאל, Israel
ניסים דניאלי, United States
Mr. דני דניאלי, Israel
Mr. מוטי דסקל, Israel
Mr. מני דרבנר, United States
הדר דרורי, United States
Ms. לירן הדר, Israel
Ms. נורית הדרי, United States
Prof. רון הוז, Israel
אבי הולצמן, Israel
Mr. עמירם הלוי, Israel
Ms. רעות הלוי, Israel
רציה הלוי, Israel
Mr. ניצן המבורג, Israel
Mr. שלמה הראל, Israel
Mr. עילאי הרסגור הנדין, Israel
שמעון הרר, United States
Mr. חמי הרשקוביץ, Israel
לוסיה ואלך, Israel
Mr. שי ווינאפל, United States
Ms. מריקה וולפינזון, United States
דרור ויינינגר, Israel
Ms. שרית וייס, United States
צביה וייס, Israel
רחלי וייסגלס, United States
Rabbi מאיר וילנסקי, United States
רחל וינברג, United States
אסתר וינשטוק, United States
Ms. מריה וירוחובסקי, Israel
Mr. איתן וליש, Israel
Mr. יורם ורדיקה, United States
גלי זוהר, Israel
Ms. נופר זיו, United States
Mr. יוסי זיידמן, Israel
מיכאל זילברמן, United States
צבי זינגר, United States
Ms. רחל זיס, United States
Dr. דניאל זיסקינד, Israel
Mr. רגב זכמי, Israel
Ms. מור איילה זלינגר, Israel
אודי זלמן, Israel
Ms. חנה זלצמן, United States
ורה זמלינסקי, United States
רויטל חייט, Israel
Ms. ויקטוריה חייטין, United States
Ms. מלכה חיימוביץ, United States
יורם חיימוביץ׳, Israel
יוסי חמילבסקי, United States
Ms. שושי חן, United States
Ms. שרי חנש, Israel
Mr. שרון חסין, Israel
Dr. גלעד חסקין, Israel
Rabbi נאוה חפץ, Israel
הדר חרמון, Israel
Ms. יוליה טגיל, Israel
Ms. ליבי טוביאס, Israel
Mr. בן טונקל, Israel
נטליה טימופייב, Israel
Mr. ליאור טל שדה, Israel
גיורא טלנברג, United States
אלכסנדרה טמפלון, United States
Mr. מתנאל טסה, United States
גלינה טרטייקוב, Israel
ורד טרי, United States
Ms. מריה טרמבובלר, Israel
Mr. שחר יאורי, United States
Mr. רון יבין, United States
Mr. אלדד ידידיה, United States
גיל יוחנן, United States
מיכל יוכלמן, Israel
Ms. ורד יוליוסבורגר, United States
Dr. גוטליב, יוסף Israel
עינת יורקביץ, United States
Mr. עידן יושע, United States
Mr. יוסף יניב, United States
Rabbi איריס יניב, United States
Ms. מיכל ינקו, Israel
חגית יעיש, Israel
אריק יפה, Israel
נורית ירון, United States
Mr. שמואל ירון, Israel
Mr. אסף ישראל, Israel
שלומית כ"ץ, United States
מירי כ"ץ, United States
Mr. אלי כ"ץ, United States
זהבה כהן אייזיק, United States
שלמה כהן, Israel
נתן כהן, United States
יעל כהן, United States
רחל כהן, Israel
Ms. אביה כהן, Israel
Dr. נחום כהן, Israel
Ms. שימרית כהן, United States
Mr. ניסים כהן, Israel
Mr. נחום כהן, Israel
סימה כהן, Israel
Mr. יניב כהן, Israel
דני כהן, United States
דוד כהן, Israel
Mr. מוני כהן, Israel
Mr. יצחק כוחיי, United States
יזהר כוכבי, United States
Ms. שרית כרמון, Israel
Ms. שני כרמי, United States
Mr. יואל כרמל, United States
עינת לב, United States
Ms. ליטל לביא, Israel
Mr. עמית לביא, Israel
Mr. ארז לבנון, Israel
Dr. אילנה לובוצקי, Israel
Mr. בני לודמן, Israel
Ms. יוכי לוי, United States
רוני לוי, United States
Mr. זיו לוי, Israel
Mr. יבגני לוקובניקוב, Israel
Mr. צביקה ליבנה, Israel
נופר ליבנה, United States
Dr. מיכאל ליבני, Israel
Mr. אבי ליבשיץ, Israel
Ms. רגינה ליוטרין, Israel
Ms. אולגה ליופטמן, Israel
Ms. יערה ליטמן, Israel
Rabbi דוד לילינטל, Israel
Ms. תלמה לין-ניצני, United States
מוטי למסקי, United States
Mr. לאוניד למשקו, Israel
Mr. יאיר לפיד, United States
Mr. אדי לפיד, Israel
שרה לרנאו, United States
עמרי לרנאו, Israel
עדי מאירי, United States
יקי מואב, Israel
Ms. קטיה מוגילבסקי, Israel
אביב מוזס, United States
Mr. משה נח מטות, Israel
Mr. יזהר מיכאלי, Israel
Mr. אהוד מיכליס, Israel
Ms. מרטה מיכנוביץ, United States
Mr. בני מילר, Israel
איריס ניצה מירב, United States
מירי מירון, Israel
Ms. רחל מלבסקי, United States
נגה מליניאק, United States
Mr. אברהם ממן, Israel
כרמלה מנדה, United States
איתן מנור, United States
Mr. אורי מנור, Israel
Ms. טל אור מנשרוב, United States
Mr. יונדב מסיקה, Israel
Mr. דוד מרדר, Israel
Mr. אופיר מרקו, United States
ג'וני משקרנייאש, United States
Mr. תמיר נאטור, Israel
הדס נודלר, Israel
Rabbi אדגר נוף, Israel
Mr. רפאל נורמי, Israel
Dr. צבי ניקומרוב, United States
Mr. רז ניר, United States
Rabbi תמיר ניר, Israel
חנה נצר, United States
Mr. עמית נר גאון, Israel
Rabbi גיל נתיב, United States
Mr. גדי סגרון, Israel
Ms. שרי סווטיצי, United States
Mr. גיא סוטו, United States
Mr. אילן סולודקוב, Israel
Mr. גלב סחרוב, United States
חיה סטודני, Israel
Mr. יוסי סיבוני, Israel
הדר סייפן, Israel
Rabbi יאיר סילברמן, Israel
נועה סימן טוב, United States
Mr. אריה סיקסק דוויק, Israel
Ms. לילי סלבין, Israel
נילי סלע, United States
Ms. ענת סלע, Israel
Ms. רביבה סנפיר עצמון, Israel
Mr. שי סער, Israel
Ms. זיוה ספקטור, United States
Mr. אילן ספקטור, United States
לורה ספרבר, Israel
מתתיהו ספרבר, Israel
חמדיה סקוט, Israel
Ms. אילי סקיף, Israel
Mr. תום סרור, Israel
Mr. אדם עאמר, Israel
Mr. דוד עוז, United States
Mr. יאיר עזרא, Israel
Mr. מיכאל עזרזר, United States
Ms. רחל עינבר, United States
Mr. רפאל עמר, Israel
Ms. שוש ערער, Israel
Mr. גיל פאר, United States
יעקב פזהר, United States
Ms. לינה פישר, United States
Ms. דניאלה פישר, United States
תושיה פלד, Israel
Mr. תנחום פלד, Israel
Mr. אור פליוב, Israel
Mr. אוריאל פליס, Israel
Rabbi אבי פסקל, United States
Ms. חיה פרידמן, United States
לאה פרייליך, United States
ענת פרל, Israel
Mr. דניאל פרלמוטר, United States
Ms. גרדה פרנקל, Israel
Ms. רבקה פרפרקוביץ', Israel
Mr. רפאל פרץ, Israel
Mr. עומר פרץ, Israel
שמואל פרץ, Israel
Dr. רונית פרצלן, United States
Ms. נעמה צ'ורטק, United States
Mr. דיולה צ'קברי, Israel
ארי צ'רצ'ס, Israel
Mr. אלכסנדר צ׳אוסובסקי, Israel
תום צבירן, Israel
שרה צדוק, United States
Mr. איל צור, Israel
מיכל צור, United States
Mr. איתי צידון, Israel
כרמלה צינס, United States
כרמלה צינס, United States
מאיר צמח, Israel
Ms. אליה צנטקר, Israel
Mr. מכין צפריר, Israel
צבי קאהן, Israel
תמרה קארין דעוס, Israel
Mr. יאיר קבקוביץ', Israel
אריאלה קוארטלר, United States
Mr. סטפן קוזין, Israel
Ms. יהודית קונפורטי, United States
Mr. יהודה קונפורטס, Israel
Mr. ניב קורח, United States
Mr. יוחאי קורמן, Israel
עפרה קורקין, United States
בתיה קטון, Israel
Mr. שי קטן, Israel
Mr. גדי קינן, United States
Mr. עמיר קיפר, Israel
Ms. יעל קיפר, Israel
Dr. רות קלדרון, Israel
Ms. דנה קלומיתי, Israel
Mr. מיכאל קלינין, Israel
ליאורה קלפנר, Israel
מרים קמני, United States
‫נאור קפלן‬‎, United States
עודד קפלן, United States
ליאת קפלן, United States
גיתית קרומוי, United States
עדי קרייזלר, United States
Ms. אלינער קרין, United States
גיורא קרן, United States
Ms. מאיה קרקובסקי, Israel
Ms. גלית קשת, Israel
פלורה רביד, United States
Mr. אמיר רביד, United States
גבריאלה רגף, United States
שרה רובין, United States
נלי רובין, United States
ליאורה רודן, United States
יהודית רוזנברג, United States
Ms. סגולה/סיגי רוזנפלד, Israel
Ms. אטל רוטר כץ, United States
Ms. קאלי רוטשטיין, Israel
Ms. מורטון רוני, Israel
טל רונן, United States
עמנואל רוסו, Israel
Ms. מיכל רז, United States
Mr. רוני רחמני, Israel
יובל רטנר, Israel
Ms. טובה ריבייר, United States
Ms. רינת ריישביץ כץ, United States
גחעד רימון, Israel
Ms. שלהבת רמון, Israel
Dr. אודי רענן, United States
Mr. איתן רפאלי, United States
עדי שאנן, United States
Ms. נחמה שאנן, Israel
Ms. סיגל שאנן, Israel
מנשה שביט, Israel
רות שגיא, United States
אלרועי שדה, Israel
מרים שדמי, United States
Ms. אפרת שוב, Israel
Mr. אור שוורץ, Israel
Mr. צבי שולט, Israel
Mr. שמעון שומכר בן ארי, United States
Mr. ישעיהו שוסטר, Israel
Ms. בלה שוסטרמן, United States
ברוריה שחף, Israel
Mr. יעקב שחף, Israel
Mr. עוזי שחר, United States
Ms. יעל שטאובר, United States
עמי שטיינר, United States
כרמית שטיינשניד, Israel
אירנה שטלמן קרביץ, United States
Mr. אריה שטרן, Israel
Mr. גדי שיפרין, Israel
Ms. עדי שיר, Israel
Ms. פנינה שלג, United States
Rabbi חנן שלזינגר, Israel
Ms. אלה שלמית גוטליב, Israel
אסתר שמושקוביץ, Israel
Ms. שיא שמלה, Israel
Mr. אורי שמש, United States
לאשה שמשוני, Israel
Dr. חנוך שמשי, Israel
Ms. אילנה שני, United States
יעל שפיץ, Israel
Dr. שלמה שפירא, Israel
הלה שפר, Israel
Dr. ורדה שקאפ, United States
Ms. יוליה שר, Israel
רינה שרב, United States
נעמי שרון, Israel
Ms. יעל שרף, United States
אמיר תדמור, United States
Dr. גלי תיבון, Israel
Ms. מירה תלם, United States
דבי תמיר, United States

 

צרפו את שמכםאיך תוכל לפעול?