העולים נשארו בלי מענה

הכישלון של ברית הזוגיות: רק ארבעה זוגות נרשמו השנה

במלאות תשע שנים לחוק ברית הזוגיות, שחוקקה הכנסת בשנת 2010, אפשר לקבוע שהוא נחל כישלון חרוץ. למרות החוק, המאפשר לבני זוג ששניהם חסרי דת לרשום את זוגיותם, המציאות מביכה: 132 זוגות בלבד נרשמו מאז שאושר החוק ובארבע השנים האחרונות – שלושה זוגות בממוצע בשנה. בשנה שעברה נרשם רק זוג אחד בלבד מנכ"ל חדו"ש הרב רגב: "החוק התברר כבלון נפוח וחסר חיים"

שר החוץ ויור ישראל ביתנו אביגדור ליברמן וחבר מפלגתו יור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת דוד רותם בישיבת מליאת הכנסת 20.07.2011. צילום: מרים אלסטר פלאש 90יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן וחבר מפלגתו המנוח דוד רותם, במליאת הכנסת ביולי 2011. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

מערכת הבחירות האחרונה עסקה רבות בנושאי דת ומדינה. בין הדרישות הבולטות שעלו מהציבור ובאו לידי ביטוי במצעי המפלגות היתה דרישה להנהיג בישראל נישואים אזרחיים. מפלגות אחדות תבעו, מנגד, לחזק ולעגן את המונופול של הרבנות הראשית על נישואים וגירושים.

חוק ברית הזוגיות, המאפשר לבני זוג ששניהם חסרי דת להירשם, נועד לפתור את אתגר חופש הנישואים בישראל. החודש מציין החוק תשע שנים לאישורו, אבל המציאות מביכה – 132 זוגות בלבד מיסדו את הקשר ביניהם במסגרת ברית הזוגיות. בין 2016 ל-2019 נרשמו בסך הכל 12 זוגות חדשים – שלושה זוגות בשנה בממוצע. כך עולה מתשובה לבקשת חופש המידע שקיבלה עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון ממשרד המשפטים. על פי בקשת חופש המידע נמסר שמשרד המשפטים לא מבצע תיעוד בדבר דחייה של זוגות מהרישום בעקבות התנגדויות של בית הדין הדתי ואי התאמה.

חוק ברית הזוגיות, שאמור היה לתת מענה לרבים שאינם יכולים להינשא בישראל ובהם מאות אלפי עולים מברית המועצות לשעבר הרשומים כחסרי דת במרשם האוכלוסין, נחל כישלון חרוץ. בניגוד ליומרות ולתקוות של יוזמיו, החוק לא סיפק מענה לצורכי העולים. בניגוד להבטחותיהם, הוא גם לא היווה צעד ראשון לקראת הכרה בנישואים אזרחיים בישראל.

מנכ"ל חדו"ש: החוק שעליו הכריזו כבשורה למאות אלפי העולים אזרחי ישראל, שהרבנות אינה מכירה ביהדותם ואינם יכולים להינשא במדינתם, התברר כבלון נפוח וחסר חיים

מנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב: "החוק שעליו הכריזו כבשורה למאות אלפי העולים אזרחי ישראל, שהרבנות אינה מכירה ביהדותם ואינם יכולים להינשא במדינתם, התברר כבלון נפוח וחסר חיים. אין פתרון לאתגר חופש הנישואים בישראל אלא בחקיקת חוק נישואים אזרחיים ובהכרה מלאה בחופש להקמת משפחה גם בישראל".

רקע

במרס 2010 אישרה הכנסת, ביוזמת ח"כ דוד רותם ז"ל מישראל ביתנו ובהסכמת הרב הראשי הספרדי שלמה עמאר, במענה ללחץ גובר, לפתור את אתגר חופש הנישואין ואת מצוקתם של מאות אלפי עולים שישראל אינה מאפשרת להם להינשא כלל. הצעת החוק מאפשרת רק לבני זוג ששניהם חסרי דת להירשם בברית זוגיות. החוק אינו מאפשר רישום בברית הזוגיות לזוגות שרק אחד מהם הוא חסר דת, ולכן אינו פותר את עיקר הבעיה של מאות אלפי עולים חסרי דת וצאצאיהם. עם קבלת החוק הכריז אביגדור ליברמן, אז שר החוץ, ש"אישור החוק הוא פריצת דרך משמעותית בענייני דת ומדינה. מדובר באחד הרגעים הנרשמים בדפי ההיסטוריה של הכנסת".

ברית זוגיות אינה נישואים. מדובר בהסדר שקיים בכמה מדינות, שמיועד לאזרחים שרוצים למסד את הקשר ביניהם בלי להינשא או לבני אותו מין שהמדינה אינה מוכנה לאפשר להם להינשא. בישראל מציעים אותו כאלטרנטיבה חוקית יחידה לנישואים

זוגות שנרשמו בברית הזוגיות, 2019זוגות שנרשמו בברית הזוגיות, 2019

אזרחיים לחסרי דת. אבל גם מי שיירשמו בברית הזוגיות לא יוכלו להבטיח שבחו"ל יכירו בזוגיות הזו. הברית גם אינה כוללת את המילה "נישואים", שיש לה מטען רגשי משמעותי. בעיה נוספת היא שברית הזוגיות אינה מהווה פתרון לרוב העולים, אשר התערו בחברה הישראלית ולרובם הגדול יש בני זוג ובנות זוג יהודים, שעמם אי אפשר להקים ברית זוגיות (היום החוק הישראלי אינו נותן כל מענה לזוגות כאלה והם נאלצים להתחתן בחו"ל או לחיות כידועים בציבור ללא נישואים).

בדיונים לקראת קבלת החוק הזהירה חדו"ש שמדובר בחקיקה פיקטיבית, שאינה מהווה פתרון לא למצוקת העולים ולא לבעיית חופש הנישואים בישראל. חדו"ש חישבה והבהירה שהפוטנציאל של החוק הוא 200 זוגות בשנה בלבד (שכן רוב העולים נישאים ליהודים) ובפועל גם רוב הזוגות האלה לא יבקשו להירשם, בין השאר משום שהוא מתייג אותם כ"גויים". מתברר שתחזיות חדו"ש היו נכונות וחוק ברית הזוגיות נכשל כישלון חרוץ. החוק הוצג כמהלך היסטורי, אבל התגלה כמהלך מביך.

ישראל היא הדמוקרטיה המערבית היחידה שאין בה חופש נישואים. אתר מפת חופש הנישואים בעולם שיצרה עמותת חדו"ש מדרג את ישראל לצד מדינות האיסלאם הקיצוני. אין ספק, בתחום הזה ישראל היא מדינה חשוכה במיוחד. סקרים רבים שנערכו בנושא, מטעם חדו"ש ואחרים, מוכיחים באופן עקבי כי רובו המכריע של הציבור היהודי רוצה בחופש נישואים, תומך בחקיקה שתאפשר נישואים אזרחיים ונישואים דתיים לא-אורתודוקסיים ומתנגד למדיניות הממשלה.

לידיעה באתר ואלהאיך תוכל לפעול?