חתירה תחת השירות המשותף

אסור להביט במדריכה, עדיף להימנע מהאזנה לשירת נשים

רבנים צבאיים במילואים ניסחו חוברת הלכות צניעות לחיילים דתיים. חדו"ש: החוברת היא צעד נוסף בדרך למרי של הרבנות החרד"לית הקיצונית במדינה ובצה"ל

חיילות צה''ל. צילום: הדס פרוש, פלאש 90חיילות בפעילות בצה''ל (צילום אילוסטרציה). צילום: הדס פרוש, פלאש 90

רבנים צבאיים במילואים כתבו חוברת שבה מפורטות הלכות צניעות לחיילים דתיים. החוברת קיבלה את ברכתם של רבנים בכירים, כמו הרב הראשי לירושלים, שלמה משה עמאר, הרב של קרית ארבע דב ליאור, רב העיר צפת שמואל אליהו צפת ועוד.

בחוברת נכתב, למשל, "אסור להשתלב ביחידה לוחמת מעורבת. יש לדרוש לשרת במסגרת נפרדת וכשרה... גם סגלי פיקוד, כמפקדי כיתות וסמלים, ואף קצינים ונגדים, אסורים בשירות במסגרת מעורבת קרבית". הרבנים אוסרים על גברים לפקד על נשים או לשרת בכפיפות לאשה: "יש להימנע מכך ביחידה שבה קשרי העבודה אינטנסיביים, ויש להתיר במקום שבו הכפיפות הינה פיקודית-מקצועית בלבד".

"ישראל היום" מציין שהחוברת עוסקת בהרחבה באיסור על ייחוד – הימצאות של גבר ואשה לבדם. "האם דין ייחוד חל גם בשמירה יחד בש.ג. או במגדל שמירה או על נסיעה ברכב בדרך שוממת?" נכתב בחוברת. התשובה: "ייחוד אינו רק במקום סגור אלא אף במקום פתוח שבו לא נמצאים אנשים. גם בנסיעה בדרך שוממת יש איסור ייחוד אם לא עוברים שם רכבים אחרים כל כמה דקות".

בשאלה אם מותר להשתתף באימון ספורט בהדרכת אשה או במד"ס עם חיילות כותבים הרבנים: "אין להשתתף באימון או במשחק משותף שמשתתפות בו גם חיילות. וכאשר לא ניתנת לחייל האפשרות שלא להשתתף באימון המועבר על ידי מדריכה – יימנע מלהסתכל על המדריכה וידרוש שאת ההדגמות של התרגילים יעשו בנים".

הרבנים קובעים גם שאסור להשתתף בטקס שבו שרות נשים. "אסור לשמוע זמר של אשה אחת או מספר נשים. בטקס רשמי הכולל שירת נשים – ישתדל להימנע מהשתתפות, אך אם לא מאפשרים לו או שהוא בעל תפקיד בטקס – יכול להשתתף, ועליו

חדו"ש: יש להפסיק את שירותם ברבנות הצבאית של כותבי החוברת, ולעצור את זליגת הברית הבלתי קדושה בין דת לפוליטיקה לתחום הגנת המדינה

להשתדל שלא ליהנות מקול השירה, ולא להביט. אין היתר להיכנס לאירוע של שירת נשים שכבר החלה".

בתגובה על פרסום החוברת מסרה עמותת חדו"ש: "נעשה צעד נוסף של הרבנות החרד"לית הקיצונית בדרך למרי דתי במדינה ובצה"ל, אשר אינה משלימה עם היותה של ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, אשר בה מובטח שוויון מעמדה של האשה. חוברת הפסיקה ההלכתית שפורסמה עתה מערבת בין הלכות צניעות ברורות ומקובלות לתפיסה מגונה שלפיה נשים אינן יכולות להשתתף ביחידות קרביות, אין לשמוע אותן שרות ואין לקבל מהן פקודות. במציאות שבה הרבנות הראשית החרדית אוסרת על שירות נשים בצה"ל בכלל, פועלים הסמנים הקיצוניים בציונות הדתית כדי לקרב את ישראל ליעד זה על ידי הוראות הלכתיות החותרות תחת השירות המשותף ומעודדות מרי של חיילים וקצינים השומעים למרותם.

"ברור כי יש להפסיק את שירותם ברבנות הצבאית של כותבי החוברת, ולעצור את זליגת הברית הבלתי קדושה בין דת לפוליטיקה לתחום הגנת המדינה. האתגר מונח עתה לפתחו של הרב הצבאי הראשי, אשר צריך להודיע כי אין לציית לשום פרסום הוראות הלכתיות שאינו מטעמה של הרבנות הצבאית, וכי מדובר בפרסום שאינו תואם את מדיניות הרבנות הצבאית. אם לא יעשה זאת – ברור כי הגיע הזמן למנות רב צבאי ראשי אשר מפנים את ערכי היהדות והדמוקרטיה ואת עקרון שוויון מעמד האשה, ולראות את הסיכון לצה"ל ולמדינה שטמון בשירותם של רבנים שאלה הן עמדותיהם, ואסור לאפשר להם להיות מעורבים בפעילות חינוכית.

"את גישתה הפסולה של כותבי ההנחיות ניתן לראות בעליל, למשל בנושא שירת נשים, ויש להדגיש כי כאשר הרבנים הראשיים לישראל נוכחים בטקסים שבהם שרות נשים, אין היתר לפטור קצינים וחיילים מהשתתפות בטקסים צבאיים רשמיים, גם כאשר יש בהם שירת נשים".

לכתבה ב"ישראל היום"איך תוכל לפעול?