גידול מואץ

לראשונה: האוכלוסייה החרדית בישראל מונה כמיליון נפש

לפי שנתון החברה החרדית, ב-2030 יהוו החרדים 16% מאוכלוסיית ישראל. עם זאת, הילודה החרדית יורדת. ההשתתפות של החרדים בשוק העבודה עולה וכך גם מספר התלמידים החרדים במוסדות להשכלה גבוהה

תלמידים בתלמוד התורה פועלי מנחם בביתר עילית. צילום: מנדי הכטמן, פלאש 90תלמידים בתלמוד התורה פועלי מנחם בביתר עילית (צילום אילוסטרציה). צילום: מנדי הכטמן, פלאש 90

האוכלוסייה החרדית בישראל מונה כמיליון נפש, שהם 12% מכלל האוכלוסייה במדינה. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, האוכלוסייה החרדית הגיעה לראשונה לכמיליון נפש. עד שנת 2030 יהוו החרדים 16% מאוכלוסיית ישראל וב-2065 הם יהיו שליש מכלל האוכלוסייה בישראל וכ-40% מהאוכלוסייה היהודית במדינה.

החרדים הם אוכלוסייה צעירה, גילם של 58% מהחרדים הוא בין 0 ל-19. עם זאת, מאז 2005 חלה ירידה בשיעור הפריון של נשים חרדיות. בעוד שב-2003 היו לכל אשה חרדית 7.5 ילדים בממוצע, ממוצע הילדים לאשה חרדית היום הוא 6.9. לנשים יהודיות לא חרדיות יש 2.4 ילדים בממוצע.

הנתונים הללו מופיעים בשנתון החברה החרדית לשנת 2017, המתפרסם היום. את השנתון עורכים ד"ר לי כהנר, ד"ר מאיה חושן, ד"ר גלעד מלאך ודפנה שמר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה וממכון ירושלים למחקרי מדיניות.

לפי השנתון, במערכת החינוך החרדית לומדים היום כ-300,000 תלמידים, המהווים 18% מכלל התלמידים בישראל. עם זאת, קצב הגידול של החינוך החרדי הואט בין 2013 ל-2016, מ-4.2% בשנה ל-3.2% בשנה. אחוז התלמידים החרדים שניגשים

עד שנת 2030 יהוו החרדים 16% מאוכלוסיית ישראל וב-2065 הם יהיו שליש מכלל האוכלוסייה במדינה

לבחינות הבגרות עלה מ-23% ב-2005 ל-33% ב-2015. העלייה נובעת מגידול באחוז התלמידות החרדיות הלומדות לבגרות, בעוד שבקרב התלמידים החרדים יש ירידה בהיקף הלומדים לבגרות.

מספר החרדים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה גדל פי עשרה בעשור האחרון – מ-1,000 ל-10,800. כיום לומדים כ-1,500 סטודנטים חרדים לתארים מתקדמים. 69% מהסטודנטים החרדים הם נשים.

בלימודים לתואר ראשון, סטודנטים חרדים בוחרים במקצועות אחרים מרוב האוכלוסייה. לדוגמה, 34% מהסטודנטים החרדים לומדים חינוך לעומת 18% מהאוכלוסייה הכללית. 11% מהם לומדים מקצועות עזר רפואיים, לעומת 6% באוכלוסייה הכללית. לעומת זאת, רק 8% מהחרדים לומדים הנדסה לעומת 18% מהאוכלוסייה הכללית.

מאז 2002 מורגשת עלייה ניכרת באחוז החרדים המשתלבים בשוק העבודה. ב-2002 רק 35% מהגברים החרדים ו-50% מהנשים יצאו לעבוד. בשנה האחרונה, 52% מהגברים ו-73% מהנשים עבדו. עם זאת, מציין האתר "בחדרי חרדים", ב-2015 וב-2016 נפסקה העלייה הרציפה באחוז החרדים העובדים שאפיינה את השנים האחרונות. נראה כי המדיניות שנקטה הממשלה הנוכחית, שהקטינה את התמריצים ליציאה לעבודה והגדילה את התמיכה באברכים ובבני ישיבות, תרמה לבלימת היציאה לעבודה.

לידיעה ב"בחדרי חרדים"איך תוכל לפעול?