פחות מ-50% עניים

שיעור העוני במגזר החרדי ירד ל-49% בשנת 2016

זהו שיעור העוני הנמוך ביותר בקרב החרדים זה למעלה מעשור. עד לאותה שנה היה שיעור העוני במגזר החרדי 52%

קופות צדקה ברחוב בבני ברק, Whistling in the Dark, flickrקופות צדקה ברחוב בבני ברק (צילום אילוסטרציה). Whistling in the Dark, flickr

בשנת 2016 49% מהמשפחות החרדיות היו עניות. זהו שיעור העוני הנמוך ביותר בקרב האוכלוסייה החרדית זה למעלה מעשור. עד 2016, במשך שנים אחדות 52% מהמשפחות החרדיות היו עניות. הנתונים מתפרסמים היום בשנתון החברה החרדית לשנת 2017, שמפרסמים המכון הישראלי לדמוקרטיה ומכון ירושלים למחקרי מדיניות.

חוקרים משני המכונים שעורכים את השנתון מציינים כי שיעור העוני באוכלוסייה החרדית הגיע לשיאו ב-2005. באותה שנה הוא הגיע ל-58%, בעקבות קיצוץ קצבאות הילדים ותשלומי העברה. עורכי השנתון, ד"ר לי כהנר, ד"ר מאיה חושן, ד"ר גלעד מלאך ודפנה שמר, מציינים שתי סיבות אפשריות לירידת שיעור העוני ב-2016: היציאה לעבודה במגזר החרדי בשנים האחרונות ועלייה בתמיכות הממשלתיות שמקבלים חרדים.

למרות הירידה בשיעור העוני בקרב המשפחות החרדיות, העוני בחברה החרדית עדיין גבוה בהשוואה למגזרים אחרים

בניגוד לטענות על אפליה של חרדים בשוק העבודה, 96% מהחרדים מדווחים שלא חוו מעולם אפליה במקום העבודה

באוכלוסייה. ההכנסה החודשית של משק בית יהודי לא חרדי (20.8 אלף שקל) גבוהה ב-65%, כמעט שני שלישים, מההכנסה של משק בית חרדי (12.6 אלף שקל). ההכנסה לנפש בקרב יהודים לא חרדים היא כ-5,900 שקל, לעומת 2,200 שקל בקרב חרדים – הפרש של 171%.

לפי ידיעה ב"כלכליסט", השכר הממוצע של העובדים היהודים הלא חרדים הוא 10,800 שקל – 61% יותר מהשכר הממוצע של החרדים (6,700 שקל). ממצא מענייו נוסף שנכלל בשנתון: בניגוד לטענות של פוליטיקאים וכלי תקשורת חרדיים על אפליה של חרדים בשוק העבודה, 96% מהחרדים מדווחים שלא חוו מעולם אפליה במקום העבודה.

לידיעה ב"כלכליסט"איך תוכל לפעול?