מחיר הבטלה

העלות של היעדרות החרדים משוק העבודה

הנזק בשל העדרות הגברים החרדים משוק העבודה עומד על 11 מיליארד שקלים. התועלת אם יצטרפו תגיע כנראה "רק" ל-8 מיליארד (בשל השכר הנמוך יחסית). כך עולה מתחקיר ב"כלכליסט"

יריד עבודה לחרדים 24072011 צילום ליאור מזרחי פלאש 90יריד עבודה לחרדים. צילום: ליאור מזרחי, פלאש 90

אילו שיעור התעסוקה של גברים חרדים היה דומה לשיעור התעסוקה בקרב כלל הגברים היהודים, התוצר הגולמי של ישראל היה גדל ב־8.25 מיליארד שקל לפחות. כך עולה מנייר עמדה שהכין גלעד מלאך, דוקטורנט בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית. מלאך היה היועץ האקדמי של ועדת פלסנר לקידום השוויון באוכלוסייה.

בתחקיר המתפרסם ב"כלכליסט" נעשה ניסיון לאמוד את המשמעות הכלכלית של אחוז התעסוקה הנמוך בקרב הגברים בחרדים. שיעור התעסוקה בקרב גברים יהודים לא חרדים בגיל 25 עד 64 בשנת 2010 היה 81%. שיעור התעסוקה של גברים חרדים באותה שנה היה 45% בלבד. מלאך מעריך, כי אילו שיעור התעסוקה של גברים חרדים היה זהה לזה של היהודים הלא חרדים, היו מתווספים למשק כ־44 אלף עובדים. תוספת כזאת היתה מביאה לעליית התוצר הגולמי בכ־11 מיליארד שקל.

מלאך סבור כי יש להתחשב בהעדר הכלים של העובד החרדי, ולכן התוצר שמפיק עובד זה הוא כ־75% מזה של מקבילו הלא חרדי. על פי חישוב זה, באחוז תעסוקה גבוה של הגברים החרדים היו נכנסים לקופת המדינה 8.25 מיליארד שקל.

נתון נוסף שיש להביא בחשבון הוא ההכנסות שמאבדת קופת הביטוח הלאומי בגלל האי־תעסוקה בקרב החרדים. אברך הלומד בכולל משלם דמי ביטוח לאומי של 20 שקל בחודש ומס בריאות מינימלי של 100 שקל לחודש. סכום דומה משלם גם סטודנט

ב־2012 זכאים 11 אלף אברכים לקצבת "תורתו אומנותו". התקציב לתשלום הקצבה מסתכם ב־111 מיליון שקל

שאינו עובד. אבל סטודנט יוצא בסופו של דבר לשוק העבודה. אדם עובד שמשכורתו דומה לשכר הממוצע במשק, 8,800 שקל בחודש, משלם 616 שקל בחודש דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות. אם שיעור תעסוקת הגברים החרדים היה שווה לזה של הגברים היהודים הלא חרדים, הכנסות הביטוח הלאומי היו גדלות ב־262 מיליון שקל בשנה.

תלמידי הכוללים זכאים לקצבת "תורתו אומנותו", שהיא למעשה קצבת הבטחת הכנסת בגובה 1,040 שקל בחודש לאברך. ב־2012 יש 11 אלף אברכים הזכאים לקצבה זו, והתקציב לתשלום הקצבה מסתכם ב־111 מיליון שקל. כל תלמיד ישיבה, ללא קשר למצבו הכלכלי, זכאי גם לקצבת אברך של 823 שקל בממוצע בחודש. כיום כ־66 אלף אברכים מקבלים את הקצבה. התקציב מסתכם ב־652 מיליון שקל בשנה. העלות השנתית של שתי הקצבאות היא 763 מיליון שקל בשנה.

כ־60 אלף אברכים מקבלים הנחה בארנונה. סך ההנחות בארנונה לאברכים מוערך ב־93 מיליון שקל מדי שנה. הנחות בארנונה ניתנות בעיקר על סמך רמת ההכנסה ומספר הילדים במשפחה. שיעור מקבלי ההנחה בארנונה בקרב האברכים מוערך ב־80%, וההנחה הניתנת להם נעה בין 40% ל־90%. לדוגמה, אברך המשתכר עד 2,550 שקל מקבל הנחה של 80% בארנונה. משפחה בת עשר נפשות ומעלה המשתכרת פחות מ־1,164 שקל לנפש זכאית להנחה של 90% בארנונה.

לתחקיר ב"כלכליסט"איך תוכל לפעול?