נשארים בכולל

הרב רגב: ההחלטה על מעונות היום, סבסוד נוסף לאברכים

הממשלה ביטלה את הסעיף שלפיו מיצוי כושר ההשתכרות יהיה תנאי לסבסוד מעונות יום

פרופ' מנואל טרכטנברג, יו''ר הוועדה לשינוי כלכלי-חברתיפרופ' מנואל טרכטנברג, יו''ר הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי

ערב חג הפסח החליט הקבינט החברתי-כלכלי לבטל את הסעיף הקובע כי מיצוי כושר ההשתכרות יהיה תנאי לסבסוד מעונות יום. ההחלטה מנוגדת להחלטה קודמת של הממשלה, שיישמה את ההמלצות שנכללו בדו"ח טרכטנברג. לפי ההחלטה החדשה, נכתב ב"גלובס", עמידה של הורי הילד במבחני תעסוקה לא תהיה תנאי לקבלת סבסוד ממשלתי.

מנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, אמר בתגובה: "ממשלת נתניהו ממשיכה להתעלם מהמחאה החברתית ולקבל החלטות שכולן עוול חברתי ורמיסת מעמד הביניים. מעונות יום מיועדים לסייע ליציאה לתעסוקה ולא לתגמל משתמטים מעבודה. מה שמתחזה לסבסוד מעונות יום אינו אלא מימון נוסף לאברכים".

לדברי רגב, "הממשלה הזאת מדברת על הוצאת חרדים לעבודה, אבל עושה הכל כדי לעודד אותם להישאר בכולל ומוכרת את עתיד החברה והכלכלה למפלגות החרדיות. לא רק שאסור לבטל את קריטריון מיצוי כושר ההשתכרות במעונות יום. יש להחיל אותו על כל הטבת דיור ורווחה. מי שאינו עובד או מנסה לעבוד שיחיה על חשבונו, לא על חשבון הציבור".

מיסז׳ניקוב: ההחלטה מפלה לרעה את האוכלוסייה שנושאת במלוא הנטל הכלכלי והיצרני במדינה

שר התיירות, סטס מיסז'ניקוב מישראל ביתנו, דרש מראש הממשלה לבטל את ההחלטה. הוא הגיש ערר על ההחלטה דורש להביאו להכרעת הממשלה באופן מיידי. לפי nrg, מיסז׳ניקוב מציין שההחלטה מפלה לרעה את האוכלוסייה שנושאת במלוא הנטל הכלכלי והיצרני במדינה ועומדת בסתירה להמלצות ועדת טרכטנברג, בסתירה למדיניות הממשלה ובניגוד לסיכומים עם ישראל ביתנו, שלפיהם יינתן תמריץ לאלה המשתתפים במאמץ הכלכלי.

ח"כ פאינה קירשנבאום מישראל ביתנו אמרה, "המשימה העיקרית של המשק הכלכלי צריך להיות הרחבת שוק העבודה... לכן רוב העזרה שהמדינה נותנת בדיור, במעונות ובסבסודים שונים, בבסיסה צריך לעמוד הקריטריון של מיצוי כושר השתכרות... כדי לעזור לאוכלוסייה זו לצאת מהעוני לא מספיק לתת להם סבסוד במעונות, אלא צריך לטפל בשורש הבעיה והוא הוצאתם לשוק העבודה".

 לידיעה ב"גלובס"

לידיעה ב-nrgאיך תוכל לפעול?