דו"ח בנק ישראל ל-2011

בלי יישום טרכטנברג, הדו"חות הבאים יהיו פחות אופטימיים

מנכ"ל חדו"ש קורא ליישם מיידית את הדרישה להחיל תוכנית ליבה חובה בכל מוסדות החינוך שמקבלים תקציב מהמדינה ולהתנות הטבות לדיור במיצוי כושר ההשתכרות

יריד עבודה לחרדים 24072011 צילום ליאור מזרחי פלאש 90יריד עבודה לחרדים. צילום: ליאור מזרחי, פלאש 90

מנכ"ל עמותת חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, מברך על הגידול ברמת התעסוקה של החרדים, שחושף דו"ח בנק ישראל לשנת 2011. עם זאת, רגב מדגיש שעל פי הדו"ח אחוז תלמידי הישיבה המועסקים כולל גם לא-חרדים הלומדים בישיבות גבוהות. לפי הגדרה מצמצמת יותר, אחוז הגברים החרדים העובדים הוא רק 38%.

על פי דו"ח בנק ישראל, יש סימנים לעלייה מהירה בשיעור התעסוקה של גברים חרדים, בפרט בענפי המגזר העסקי. שיעור התעסוקה של הגברים החרדים גדל מכ-39% בין שנת 2008 לשנת 2009 לכ-45% ב-2011. עם זאת, שיעור התעסוקה של גברים חרדים עדיין נמוך בכ-15 נקודות אחוז מיעדי התעסוקה שקבעה הממשלה לשנת 2020.

בפרק בדו"ח העוסק במדיניות הרווחה נכתב כי העלייה בשיעורי התעסוקה בקבוצות אוכלוסייה המאופיינות בשיעורי השתתפות ותעסוקה נמוכים ובתחולת עוני גבוהה (במיוחד חרדים ונשים ערביות) הגדילה את חלקן של קבוצות אלה בהכנסות ותרמה לצמצום אי-השוויון בהכנסות הכלכליות.

עיקר עבודתם של הגברים החרדים הוא כ"כלי קודש" ובשירות הציבורי

רגב הזכיר, כי על פי הדו"ח הגברים החרדים משתלבים במגזר העסקי בהיקף קטן מאוד בהשוואה לשאר העובדים היהודים. עיקר עבודתם של הגברים החרדים הוא כ"כלי קודש" ובשירות הציבורי. עוד הדגיש רגב, כי "הדו"ח מצביע על כך שנתונים אלה רחוקים עדיין מאוד מיעדי התעסוקה של המדינה והם עדיין מאיימים על פיתוח המשק ורווחת הכלל".

לדברי רגב, "רק מימוש המלצות ועדת טרכטנברג בנושא תעסוקת החרדים, שאותן קובר ראש הממשלה בנימין נתניהו, יכול להגדיל בצורה משמעותית את תעסוקת הגברים החרדים ולהציל את המשק. יש ליישם מיידית את הדרישה להחיל תוכנית ליבה חובה בכל מוסדות החינוך שמקבלים תקציב מהמדינה, להגביל את משך הזמן שבו ניתנות תמיכות לתלמידי ישיבות ולהתנות הטבות לדיור במיצוי כושר ההשתכרות. אם ימשיך נתניהו להשתמט מיישום ההמלצות, צפוי שהדו"חות הבאים של בנק ישראל יהיו הרבה פחות אופטימיים".

 לפרק על שוק העבודה בדו"ח בנק ישראלאיך תוכל לפעול?