חזרה לבן-גוריון

מופז מציע: מכסת פטורים, סנקציות כלכליות

ועדת החוץ והביטחון מגבשת הצעת חוק שתחליף את חוק טל: פטור משירות רק לתלמידי ישיבה מצטיינים, שלילת מימון ממשלתי מישיבות שיחרגו מהיעדים

יו''ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח''כ שאול מופז מקדימה, מקבל את דו''ח צוות פלסנר לפיקוח על חוק טל מיו''ר הצוות ח''כ יוחנן פלסנר. 16.01.2011 צילום: מרים אלסטר, פלאש 90.  יו''ר ועדת החוץ והביטחון, שאול מופז, מקבל את דו''ח צוות פלסנר מח''כ יוחנן פלסנר. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

ועדת החוץ והביטחון בכנסת גיבשה את עקרונות החוק שאמור לבוא במקום חוק טל. החוק החדש, שעקרונותיו מתפרסמים חודש לאחר שבג"ץ פסל את חוק טל, מכונה "חוק השוויון בנטל". לפי החוק החדש, תוחזר השיטה של מתן פטור לתלמידי ישיבה מצטיינים, על פי מכסות. עיקרון זה תואם את המודל שהנהיג דוד בן-גוריון עם הקמת המדינה, שבוטל בשנת 1977.

על פי הצעת החוק המתגבשת, שמזל מועלם מביאה את פרטיה לראשונה ב-nrg, בתוך שמונה שנים תונהג חובת שירות לכל. כל אזרח יידרש לשרת במסלול צבאי או בשירות אזרחי ויינתנו תמריצים כלכליים למשרתים. לפי הצעה זאת, רק 10% עד 20% מתלמידי הישיבות, כלומר בין אלף לאלפיים תלמידים, יקבלו פטור משירות צבאי. צעירים שישרתו שירות מלא ייהנו מתגמול כספי. לפי ההצעה, החל משנת השירות השלישית ישולם להם שכר מינימום.

החוק המתגבש קובע גם, שישיבות שיחרגו מההסדר ולא יעמדו ביעדים, ייענשו בסנקציות כלכליות באמצעות שלילת המימון הממשלתי מהן. את ההצעה מקדמים יו"ר ועדת החוץ והביטחון, שאול מופז, וח"כ יוחנן פלסנר, יו"ר הצוות המיוחד בוועדה להצעת

צעירים שישרתו שירות מלא ייהנו מתגמול כספי. לפי ההצעה, החל משנת השירות השלישית ישולם להם שכר מינימום

חלופה לחוק טל.

על פי החלטת בג"ץ, נדרשת הכנסת לחוקק חלופה לחוק טל עד לסוף יולי השנה – מועד יציאתה לפגרה. ב-nrg מצוין כי במפלגות החרדיות מקווים שתימצא נוסחה לקבל ארכה מבג"ץ לאישור חוק חדש. בישראל ביתנו דורשים להביא חלופה לחוק טל עד היציאה לפגרה ואף פועלים להגשת חוק מטעם המפלגה בעניין.

על פי החלופה המתגבשת בוועדת החוץ והביטחון, בתוך שמונה שנים ניתן יהיה לקיים את עקרון ה"שירות לכל". מרבית החרדים ישרתו בצה"ל במסלולים מיוחדים או יבצעו שירות לאומי משמעותי. רק קבוצה מצומצמת של תלמידי חכמים מצטיינים ימשיכו את לימודיהם בישיבות ומספרם ייקבע במכסה שתעוגן בחוק. מספרם יהיה קטן באופן דרמטי מההיקף הקיים היום.

כיום, כ-6,000 צעירים חרדים מוגדרים כתלמידי ישיבות וזוכים לקבלת פטור בחסות חוק טל. עד שנת 1977 התקיים מודל המכסה שהונהג על ידי בן-גוריון ובוטל על ידי ממשלת בגין הראשונה, במסגרתו ניתנו 800 פטורים בלבד בשנה לבחורי ישיבות מצטיינים.

 לידיעה ב-nrgאיך תוכל לפעול?