ליווי צמוד

מרגי מינה חשבים מלווים ל-40 מועצות דתיות

החשבים המלווים מונו בתחילת השנה, אבל משרד הדתות לא פרסם הודעה על כך

השר לשירותי דת, יעקב מרגי. 24.10.07. צילום: מיכל פטאל, פלאש 90השר לשירותי דת, יעקב מרגי. צילום: מיכל פטאל, פלאש 90

שר הדתות, יעקב מרגי, מינה חשבים מלווים ל-40 מועצות דתיות. בין השאר מונו חשבים מלווים למועצות הדתיות בירושלים, חיפה, בת-ים, גבעתיים, הרצליה, חדרה, טבריה, לוד, ראשון לציון ורחובות.

איתמר לוין, שחשף את דבר מינוי החשבים המלווים באתר News1, מציין כי צעד זה ננקט כבר בתחילת השנה, אבל פורסם ברשומות רק באמצע פברואר, חודש וחצי ולאחר שהמינוי נכנס לתוקף. המשרד לענייני דת לא פרסם הודעה על מינוי החשבים המלווים באתר האינטרנט שלו, בניגוד לתקנות.

חשב מלווה ממונה למועצה דתית בשל הסתבכות בגירעונות כבדים או עקב ניהול לא תקין. החשב המלווה הוא למעשה המנהל הכספי של כל ענייני המועצה הדתית. על-פי התקנות, הוא לבדו קובע את תקציב המועצה – סמכות שמופקעת מן

חשב מלווה ממונה למועצה דתית בשל הסתבכות בגירעונות כבדים או עקב ניהול לא תקין

המועצה עצמה, ממונה על גביית האגרות מטעם המועצה, דואג לקבלת ההשתתפות הממשלתית בתקציבה, יכול להטיל וטו מטעמים תקציביים על כל מינוי של עובד וכל התחייבות כספית של המועצה תקפה רק בחתימתו.

חשב מלווה ממונה לפי התקנה הקובעת, כי ניתן לבצע את המינוי כאשר "קיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן דרוש, לדעת השר, מנימוקים שיירשמו, למנות חשב מלווה לשם הבטחת ניהול כספי תקין של המועצה, בין השאר לשם עריכת תוכנית הבראה למועצה, תוכנית התייעלות או איחוד מועצה עם מועצה אחרת".

לידיעה ב-News1איך תוכל לפעול?