על לימודים ועבודה

חדו"ש: יום לימודים ארוך, רק עם ליבה

שר החינוך מתכוון לבטל את הקריטריון של תעסוקת ההורים כתנאי לזכאות ליום לימודים ארוך

גדעון סער בהופעה בסוכנות היהודית, צילום: הסוכנות היהודית, flickrגדעון סער בהופעה בסוכנות היהודית, צילום: הסוכנות היהודית, flickr

שר החינוך, גדעון סער, מתכוון להביא לתיקון את החלטת הממשלה, שלפיה הזכאות ליום לימודים ארוך תיקבע על פי מבחן תעסוקה, כפי שנכתב בדו"ח ועדת טרכטנברג. אופן היישום של יום הלימודים הארוך נמצא בימים אלו בדיונים במשרד החינוך ובמשרד האוצר. סער הבהיר כי הממשלה תשנה את קריטריון התעסוקה, שאמור להיות חלק מיישום המהלך.

דו"ח טרכטנברג קבע כי ילדים יהיו זכאים ליום לימודים ארוך, רק אם שני הוריהם מועסקים. בדו"ח נכתב גם שהסבסוד הממשלתי ליישום המהלך ייקבע על פי המעמד הסוציו-אקונומי של כל משפחה. השכבות החלשות יקבלו סבסוד מלא, בעוד משפחות אחרות ייהנו מסבסוד חלקי. הממשלה אישרה את ההמלצות בינואר.

החלת יום לימודים ארוך אמורה להתחיל כבר בשנת הלימודים הבאה ולהתפרס בהדרגה על פני חמש שנים. השינויים שמתכנן סער ייטיבו עם משפחות שבהן אחד ההורים אינו עובד, או ששניהם אינם עובדים. הם ייטיבו גם עם האוכלוסייה החרדית, שכן במשפחות חרדיות רבות לפחות הורה אחד או אינו עובד.

השינויים שמתכנן סער ייטיבו עם משפחות חרדיות, שברבות מהן לפחות הורה אחד או אינו עובד

שחר אילן, סמנכ"ל עמותת חדו"ש, אומר: "יום הלימודים הארוך, בניגוד להטבות כלכליות, באמת לא צריך להינתן לפי מבחן תעסוקה אלא לפי מבחן תוכנית הליבה. אם גדעון סער רוצה לעשות צדק עם ההורים ועם החברה הישראלית, שיעשה את המעשה הנכון – יום לימודים ארוך אך ורק למוסדות שמלמדים תוכנית ליבה מלאה – ולא יוסיף אגורה למוסדות שמחנכים לבורות בתחום ההשכלה הכללית וגורמים נזק אדיר לעתיד התלמידים והחברה הישראלית".

בנאום בכנסת, כותב עמרי מניב ב-nrg, אמר סער: "אין מקום למבחן תעסוקה שיפצל את התלמידים בכיתה לכאלה שימשיכו במסגרת אחר הצהריים ולכאלו שלא יוכלו להמשיך על פי תעסוקת הוריהם. זוהי פגיעה בתלמידים ובערך שוויון ההזדמנויות. הילד לא צריך להיענש פעם נוספת כי ההורה שלו לא מועסק".

משרד החינוך מגבש מסגרת חדשה שתחליף את מבחן התעסוקה. ייתכן שהתוכנית תוגבל ויישובים מבוססים כלכלית לא ייהנו מהסבסוד הממשלתי כלל, אולם אין בשלב זה החלטה בנושא.

 לידיעה ב-nrgאיך תוכל לפעול?