מתחת ל-50%

רבעון שני ברציפות: ירידה ביציאת גברים חרדים לעבודה

נתונים ראשוניים מעלים חשש שההסכמים הקואליציוניים עם המפלגות החרדיות, שהביאו להגדלת תקציב הישיבות וקצבאות שונות, פגעו במוטיבציה של גברים חרדים לצאת לעבודה

יריד עבודה לחרדים 24072011 צילום ליאור מזרחי פלאש 90יריד עבודה לחרדים (צילום אילוסטרציה). צילום: ליאור מזרחי, פלאש 90

ברבעון האחרון של 2016 וברבעון הראשון של 2017 ירד היקף התעסוקה של גברים חרדים אל מתחת ל-50%. ברבעון הראשון של 2017 היה שיעור ההשתתפות של גברים חרדים בשוק העבודה 49.6%, ירידה משמעותית בהשוואה לשיעור ההשתתפות הגבוה ביותר של קבוצת אוכלוסייה זו – 53% – שנרשם ברבעון האחרון של 2015.

מאז אותו רבעון, מדווח "TheMarker", התייצב שיעור ההשתתפות של גברים חרדים בשוק העבודה על 52%. אבל לפי נתונים ראשוניים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בחצי השנה האחרונה היתה ירידה בהשתתפות של גברים חרדים בשוק העבודה. מכיוון שמגמת הירידה איפיינה רק את שני הרבעונים האחרונים, מוקדם לקבוע נחרצות שמדובר בתפנית שלילית בנוגע ליציאה של גברים חרדים לעבודה.

בשנים האחרונות היה שיפור מתמשך בתחום זה, כלומר היתה עלייה בשיעור החרדים היוצאים לעבודה. עם זאת, בעבר גם היו תקופות של ירידה בהשתתפות של גברים חרדים בשוק העבודה, שאחריהן התחדשה העלייה.

ברבעון הראשון של 2017 היה שיעור ההשתתפות של גברים חרדים בשוק העבודה 49.6%

יש הסבורים שהירידה שנרשמה ביציאה לעבודה של גברים חרדים קשורה להסכמים הקואליציוניים שעליהם חתמו הליכוד והמפלגות החרדיות ערב הקמת הממשלה הנוכחית. בעוד הממשלה הקודמת בראשות בנימין נתניהו אילצה חרדים לצאת לעבוד, ההסכמים שעליהם חתמה הממשלה הנוכחית הגדילו מאוד את תקציב הישיבות וכמעט הכפילו אותו.

גם העלאת קצבאות הילדים והתוספת לקצבת אבטחת הכנסה הקלו את הלחץ הכלכלי שבו נתונות משפחות חרדיות – וכך הפחיתו את הצורך של גברים חרדים לצאת לעבוד. ההסכמים הקואליציוניים ביטלו גם צעדים נוספים לשילוב חרדים בחברה הישראלית (בוטל האיום לקצץ את תקציבן של ישיבות שלא ישלחו את תלמידיהן להתגייס; בוטל האיום להפחית את תקציב הישיבות הקטנות, אם לא ילמדו ליבה). אבל חוקים אלה עדיין אינם בתוקף, ולכן לא ברור אם היתה להם השפעה על הנטייה של הגברים החרדים לצאת לעבוד.

לידיעה ב"TheMarker"איך תוכל לפעול?