פתרון זמין ובעייתי

"ההכרה בידועים בציבור מחלישה המאבק לנישואים אזרחיים"

בספר חדש מבהיר פרופסור מיכאל קורינאלדי כי ידועים בציבור הם מוסד רעוע מבחינה משפטית וכי ההכרה הגוברת בהם מפחיתה את הלחץ לכינון נישואים אזרחיים

פרופ מיכאל קורינאלדי. צילום: Arielinson, wikipediaפרופ מיכאל קורינאלדי. צילום: Arielinson, wikipedia

מספרם של בני הזוג המעדיפים להגדיר את עצמם ידועים בציבור, ולא נשואים לפי הלכה דתית או משפטית, עולה בשנים האחרונות. בישראל יש היום כ-100 משקי בית של זוגות ידועים בציבור. בחיי היום-יום, זכויותיהם של בני זוג ידועים בציבור דומות לזכויותיהם של נשואים, אבל פרופסור מיכאל קורינאלדי אומר כי במקרים כמו מוות של אחד מבני הזוג עלולות להיווצר בעיות.

קוריאנלדי מוסיף כי ידועים בציבור הם מוסד רעוע מבחינה משפטית, הניתן לפירוק מיידי ולכן הוא נתון לגחמותיהם של בני הזוג. קיומו של מוסד הידועים בציבור מחליש את המאבק לכינון נישואים אזרחיים בישראל, אומר פרופ' קורינאלדי לוואלה, מכיוון שהוא מהווה פתרון זמין המפחית את הלחץ הציבורי המופעל על הממסד לאפשר נישואים אזרחיים.

בפרק מספר שכתב עם ד"ר בנציון שרשבסקי, "דיני משפחה – מהדורה חדשה, מעודכנת ומורחבת", דן קורינאלדי בהרחבה בבעיות המשפטיות הכרוכות במוסד הידועים בציבור. לדבריו, התרת הקשר האישי בין ידועים בציבור אינה

קורינאלדי מציין כי מגמת הפסיקה היא להשוות את מעמדם של ידועים בציבור למעמדם של בני זוג נשואים

טעונה גושפנקה חוקית. עם זאת, לפירוד הפיזי יש השפעה על קשרי הרכוש והממון של בני הזוג.

"שיתוף הנכסים עד למועד הפירוד טעון הסדר בין בני הזוג בהסכם או בתביעה משפטית לחלוקת הנכסים המשותפים", נכתב בספר. מעבר לכך, גם ניתוק חד צדדי של היחסים אינו מביא להפקעה של הזכות ל"מזונות משקמים".

קורינאלדי מציין כי מגמת הפסיקה היא להשוות את מעמדם של ידועים בציבור למעמדם של בני זוג נשואים – בעיקר בנושאים כלכליים – אבל ההכרה בזכויות הידועים בציבור אינה מספקת תחליף הולם להיעדר האפשרות להינשא נישואים אזרחיים בישראל.

כאמור, הוא מדגיש כי דווקא החקיקה בשנים האחרונות וכן פתרונות בפסיקה שהתייחסו לסוגיות שונות שקשורות לידועים בציבור מפחיתים את הלחץ לכינון הסדר של נישואים אזרחיים בישראל, בדומה לברית הזוגיות של חסרי דת.

לידיעה בוואלהאיך תוכל לפעול?