אישור בספק תמידי

אישורי יהדות של רבנים מוסמכים נפסלים בבתי"ד רבניים

אם קרוב משפחה של אדם שהתגייר מבקש להנפיק אישור יהדות גם לעצמו, הרבנות עשויה לשקול מחדש את אישור היהדות שכבר ניתן

מועמדת לגיור בפני בית דין רבני לגיור בירושלים. 21.07.03. צילום: פלאש 90מועמדת לגיור בפני בית דין רבני בירושלים (צילום אילוסטרציה). צילום: פלאש 90

עולים חדשים, שהגיעו לישראל לאחר שהתגיירו, נדרשים לקבל אישור יהדות מרבנים מוסמכים. אבל גם במקרים שבידי העולים יש אישור יהדות, הרבנות עשויה לקבוע שאין לו תוקף. מפסק דין שנתן לאחרונה בית הדין הרבני הגדול עולה, שאם בעתיד יוטל ספק ביהדותם של קרובי משפחתו של העולה, ייתכן שאישור היהדות שבידיו יבוטל.

הנהלים לפסילת אישורי יהדות פורטו בפסק דין שניתן בעקבות ערעורים שהגישה עמותת עתים על החלטות לפסול אישורי יהדות. אחד המקרים שבגללם הוגש הערעור מתייחס לאדם שהגיע לבירור יהדות בשנה החולפת, אחרי ששלושה מבני משפחתו קיבלו אישורי יהדות.

בבירור היהדות נקבע, מדווח nrg, שהמסמכים שמסר אותו אדם בעייתיים, ושעל סמך המסמכים בלבד אין אפשרות להכיר ביהדותו. בעקבות קביעה זו הוחלט לבטל גם את אישורי

הרב שאול פרבר: אדם הולך לישון כיהודי, קם בבוקר ומגלה שהוא וילדיו הוצאו מהמסגרת היהודית

היהדות שניתנו בעבר לשלושה מקרוביו של אותו אדם. השלושה התחתנו אצל רבנים שקיבלו את הכרת הרבנות והם הורים לילדים. כל השלושה נכללים כיום ברשימת טעוני בירור יהדות של הרבנות.

הרב שאול פרבר, יושב ראש עתים, אמר ל"מקור ראשון": "משמעותן של ההנחיות החדשות היא שלעולם לא יוכל להיות רישום ודאי של אדם כיהודי במדינת ישראל. אדם הולך לישון כיהודי, קם בבוקר ומגלה שהוא וילדיו הוצאו מהמסגרת היהודית".

מדוברות בתי הדין נמסר בתגובה: "לא מדובר בהנחיות חדשות. בית הדין מאז ומעולם לא עצם את עיניו אם עלתה על שולחנו ראיה חדשה הסותרת את החלטותיו. עם זאת, מדובר במקרים נדירים שנידונים בהרכב מיוחד המומחה לנושא בירור יהדות, ורק לאחר שמיעת כל הנוגעים בעניין ומיצוי בדיקת הראיות".

לידיעה ב-nrgאיך תוכל לפעול?