רוב לקניות בשבת

סקר חדו"ש: 78% מהציבור היהודי תומכים בפתיחת מרכולים בתל אביב בשבת

84% מתושבי תל אביב תומכים בפתיחת מרכולים בעיר בשבת וכך גם 67% ממצביעי הבית היהודי. בסקר של מכון סמית נמצא גם, ש-59% מהציבור היהודי סבורים שהסמכות לאשר חוקי עזר הנוגעים לפתיחת עסקים בשבת צריכה להיות בידי הרשות המקומית, ללא מעורבות הממשלה

סניף AM:PM ביפו. צילום: Urban_Hipster, flickrסניף של AM:PM ביפו. הרשת פועלת בשבת. צילום: Urban_Hipster, flickr

78% מהציבור היהודי תומכים בהפעלת מרכולים בשבת בתל אביב, כולל 98% מהחילונים ו-86% מהמסורתיים. בין התומכים: 84% מתושבי העיר תל אביב. 59% סבורים שהסכמות לאשר חוקי עזר בנושא פתיחת עסקים בשבת צריכה להיות בידי הרשות המקומית, ללא מעורבות הממשלה.

כך עולה מסקר שערך מכון סמית בינואר 2017 בהזמנת עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון. הסקר נערך לקראת הגשת תשובתה של המדינה לבג"ץ בנוגע לפתיחת המרכולים בשבת. המדינה תמסור את תשובתה ב-23 בינואר. הסקר הטלפוני נערך בקרב 500 איש, שמהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת.

מנכ"ל עמותת חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, אמר בתגובה: "סקרי חדו"ש מוכיחים בבירור כי הציבור היהודי תומך בשינוי המגבלות והאיסורים הקיימים כיום בשבת, שולל את מדיניות הממשלה בנושא ורוצה כי סוגיות אלה יושארו לשיקול דעתן של הרשויות המקומיות. בנושא זה, כמו בנושאי דת ומדינה רבים אחרים, הממשלה והקואליציה המתיימרות לייצג את רצון העם פועלות בניגוד גמור לדעתו, מתוך מגמה אחת בלבד: קניית קולות המפלגות החרדיות וכניעה גוברת ומתמשכת לסחטנותן".

השאלה הראשונה בסקר היתה: "באיזו מהעמדות הבאות את/ה תומך/ת במחלוקת על פתיחת המרכולים בתל אביב בשבת". 54% מהמשיבים הביעו תמיכה ב"אישור חוק העזר שהציעה עיריית תל אביב המתיר פתיחת 160 בתי עסק בשבת" ו-24% תומכים ב"אישור מצומצם יותר לפתיחת עסקים, בין מבחינת מספרם ובין מבחינת מיקומם ואופיים". כלומר, 78% מהציבור היהודי תומכים בהפעלה של מרכולים בשבת בתל אביב. מתוכם תומכים בכך 98% מהחילונים, 86% מהמסורתיים, 34% מהדתיים ו-10% מהחרדים.

בקרב תושבי תל אביב, 65% תומכים באישור חוק העזר המאפשר פתיחה של 160 בתי עסק ו-19% בעד אישור מצומצם יותר לפתיחת עסקים. כלומר, 84% מתושבי העיר תל אביב תומכים בהפעלת מרכולים בשבת. רק 22% מהציבור ו-17% מתושבי תל אביב תומכים ב"קבלת דרישת המפלגות החרדיות לא לאשר את חוק העזר העירוני ולא לאפשר פתיחת חנויות ומרכולים בשבת". מדובר בשלוש חלופות שהציעה ועדת מנכ"לים מיוחדת שהוקמה כדי לדון בפתיחת עסקים בשבת בתל אביב.

מנכ"ל חדו"ש הרב רגב: "הממשלה פועלת בניגוד גמור לדעתו ולרצונו של הציבור מתוך מגמה אחת בלבד: קניית קולות המפלגות החרדיות וכניעה גוברת ומתמשכת לסחטנותן"

בקרב מצביעי מפלגות הקואליציה קיימת תמיכה גבוהה בפתיחת עסקים בשבת: 74% ממצביעי הליכוד, 92% ממצביעי כולנו, 100% ממצביעי ישראל ביתנו ו-67% ממצביעי הבית היהודי תומכים בכך. בקרב מצביעי המפלגות החרדיות קיימת תמיכה של 31% ממצביעי ש"ס ו-11% ממצביעי יהדות התורה. בקרב מצביעי מפלגות האופוזיציה: 97% ממצביעי המחנה הציוני, 95% ממצביעי יש עתיד ו-100% ממצביעי מרצ תומכים בהפעלת מרכולים בשבת.

חדו"ש עוקבת זה שנים אחרי עמדות הציבור בנושאי דת ומדינה, לרבות בסוגיה של פתיחת עסקים בשבת, וניכרת עלייה עקבית ומשמעותית ברמת התמיכה בפתיחת עסקים מוגבלת. לדוגמה, בסקר קודם של עמותת חדו"ש באותו עניין, שנערך לפני כשנה, הביעו 72% מהמשיבים תמיכה בהפעלת מרכזי קניות בשבת. כלומר, בשנה האחרונה חלה עלייה של 6% בתמיכה. נוסח השאלה אז היה: "בתל אביב וערים נוספות פועלות בשבת פיצוציות, חנויות נוחות ומינימרקטים. האם אתה תומך או מתנגד להפעלת חנויות כאלו בערים בשבת?"

במדד הדת והמדינה 2013 תמכו 59% מן הציבור היהודי בפתיחת חנויות נוחות, פיצוציות ומינימרקטים בתוך הערים בשבת. השאלה השנייה בסקר הנוכחי ביקשה לבחון אם הציבור תומך בהתערבות של הממשלה באישור חוקי עזר עירוניים המתייחסים לשבת. הממצאים מצביעים בבירור על כך שהציבור מעדיף שהממשלה לא תתערב בעניין, וגם בקרב אלה התומכים בהמשך הדרישה לאישור חוקי עזר עירוניים – הרוב מתנגד לכך שסמכות זו תועבר לרב אריה דרעי, שר הפנים, או לשר דתי אחר.

השאלה היתה: "למי מבין שלושת הגופים הבאים צריכה לדעתך להיות סמכות לאשר חוקי עזר בנשוא פתיחת עסקים בשבת". 59% סברו ש"הסמכות צריכה להיות לרשות המקומית ללא מעורבות הממשלה". מתוכם 91% מהחילונים תמכו בעמדה זו. קיים רוב לתמיכה בעמדה זו גם בקרב הציבור בכל אחד מהמחוזות: 65% במחוז דרום, 72% במחוז צפון, 68% במחוז תל אביב, 64% במחוז ירושלים, 77% במחוז חיפה ו-75% במרכז הארץ.

14% מהמשיבים סברו ש"יש לתת את הסמכות לשר הפנים אריה דרעי" ו-11% סברו ש"צריך לתת את הסמכות לראש הממשלה או לשר אחר לא דתי". 16% מהמשיבים לא הביעו דעה בנושא.

לידיעה בוואלהאיך תוכל לפעול?