הקיצוץ יתבטל

שכרם של רבני הערים יעלה באלפי שקלים בחודש

השר לשירותי דת, דוד אזולאי, גיבש הצעת החלטה ברוח זו, שתובא לאישור הקבינט החברתי-כלכלי

שר הדתות, דוד אזולאי מש''ס. צילום: אבי אוחיון, לע''משר הדתות, דוד אזולאי מש''ס. צילום: אבי אוחיון, לע''מ

הקבינט החברתי-כלכלי ידון בקרוב בהצעה של השר לשירותי דת, דוד אזולאי מש"ס, להעלאה משמעותית בשכרם של רבני הערים. אם ההצעה תאושר, שכר הרבנים יעלה כבר החודש, באופן רטרואקטיבי.

לפי ההצעה, שכרם של רבני ערים שנבחרו לתפקידם החל מ-1 בינואר 2006 יעלה באלפי שקלים בחודש. לשכרו של רב עיר שבה עד 5,000 תושבים יתווספו כ-6,000 שקלים, עלייה של 39%. שכרו של רב בעיר המונה מעל 250 אלף תושבים יעלה בכ-4,000 שקלים. שכרו של רב עיר המונה בין 20 ל-30 אלף תושבים יעלה בכמעט 5,000 שקלים.

הממשלה, מציין ואלה, הפחיתה ב־2005 את שכר הרבנים כדי להקל על קופת העיריות, המדינה והמועצות הדתיות. בשנת 2012, שגם בה שלטה ש"ס במשרד לשירותי דת, שכרם שב ועלה.

בהצעה שיתבקש לאשר הקבינט החברתי-כלכלי שבראשו עומד שר האוצר משה כחלון נכתב, בין השאר: "לדעת המשרד לשירותי

לשכרו של רב עיר שבה עד 5,000 תושבים יתווספו כ-6,000 שקלים, עלייה של 39%

דת, השכר הנהוג כיום לא משקף נאמנה את היקף המטלות, האחריות והסמכות המסורות בידיו של רב עיר". בישראל יש יותר ממאה רבני עיר. את עלות התוספת בשכרם – המוערכת במיליוני שקלים בשנה – יספגו המועצות הדתיות.

לפי החלטת הממשלה, בקרוב יובא לאישור חוק שיסמיך את מנכ"ל הרבנות הראשית למנות ועדה לבדיקת תפקודו של רב עיר. ועדה זו תמליץ לשר אם להעביר רב מתפקידו לפני תום תקופת כהונתו, במקרה שבו לדעת מנכ"ל הרבנות קיים חשש שהרב אינו ממלא את תפקידיו כנדרש.

ההסכם הקואליציוני שנחתם בין ש"ס לליכוד מתייחס בין השאר לשכרם של רבני הערים. לפי סעיף 57 בהסכם, "הממשלה תקים צוות בין משרדי אשר יכלול, בין היתר, גם את נציגי הרבנים הראשיים ונציגי הרבנים בכדי לבחון ולתקן את מעמדם, תנאי שכרם וכן את בחירתם של רבני ההתיישבות, רבני שכונות ורבני ערים".

לידיעה בוואלהאיך תוכל לפעול?