מהפכת הכשרות מתקרבת

תאגיד כשרות או נאמני כשרות יחליפו את המשגיחים

ועדה לבדיקת מערך הכשרות שמינה הרב הראשי דוד לאו שוקלת שתי חלופות עיקריות, המתפרסמות לראשונה ב"ידיעות אחרונות", שנועדו למנוע ניהול לא תקין, ניגוד עניינים וכפל תפקידים שמעלים חשדות לשחיתות במערך הכשרות הקיים

הרב הראשי, הרב דוד לאו. צילום: Yedidya lau, wikipediaהרב הראשי, הרב דוד לאו. צילום: Yedidya lau, wikipedia

במקום משגיחי כשרות, המועסקים למעשה על ידי המסעדות, בתי הקפה והמפעלים שנתונים לפיקוחם, ייתכן שבזמן הקרוב יונפקו תעודות כשרות על ידי תאגיד שיוקם לצורך זה. אפשרות אחרת היא שאת עבודת הפיקוח בבתי העסק יבצעו נאמני כשרות שימונו על ידי הבעלים ויפעלו בפיקוח הרבנות הראשית.

שינויים אלה הם שתי האופציות העיקריות ששוקלת ועדה מיוחדת לענייני כשרות שהוקמה ביוזמת הרב הראשי דוד לאו, שהמלצותיה הצפויות מתפרסמות לראשונה ב"ידיעות אחרונות". מקורות הקשורים לוועדת הכשרות אמרו כי המהלך המתוכנן זוכה לתמיכה רחבה, אבל שני מכשולים עיקריים עומדים בדרך ליישומו. האחד הוא שאלת המימון של מערך הכשרות החדש, השני הוא התנגדות צפויה של ש"ס ושל גופים פוליטיים נוספים, בשל הפגיעה בכוחם וחששם מהגברת כוחה של הרבנות הראשית.

בסדרת תחקירים שפורסמו ב"ידיעות אחרונות" לאחרונה נחשפו שחיתויות במחלקת הכשרות במועצות דתיות רבות בישראל. בחלק מהמקרים מדובר בחשדות לעבירות פליליות. בין השאר תוארו בכתבות חשדות לניהול לא תקין, סחיטה של בעלי עסקים על ידי משגיחי כשרות, העלמות מס בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים וכפילות תפקידים של מפקחים ומשגיחים. משרד מבקר המדינה שלח בימים אלה טיוטת דו"ח על המועצות הדתיות לידי המבוקרים, כדי שיתייחסו לממצאים החמורים שנמצאו.

תאגיד הכשרות ירכז את כל הפעילות של מערכת הכשרות, מקבלת הבקשות לתעודה, דרך ההשגחה בפועל והפיקוח ועד הגבייה

הרב לאו הקים ועדה מייעצת לענייני כשרות כדי להתמודד עם בעיות אלה. ההמלצות שמגבשת הוועדה עשויות להביא למהפכה של ממש בשירותי הכשרות בישראל. מסקנות הוועדה והמלצותיה יועברו למועצת הרבנות הראשית, לשר האוצר משה כחלון, לשר הדתות דוד אזולאי ואולי גם לשר הפנים אריה דרעי, שאחראי על הרשויות המקומיות ושאזולאי הוא חבר מפלגתו, ש"ס.

כאמור, הוועדה תמליץ על אחת משתי אפשרויות: הקמת תאגיד שירכז את כל הפעילות של מערכת הכשרות מקבלת הבקשות לתעודה, דרך ההשגחה בפועל והפיקוח ועד הגבייה. הסמכות למתן כשרות תחת התאגיד תהיה בידי הרב המקומי. לרבנות הראשית תהיה סמכות מלאה בכל הנוגע לתאגיד הכשרות.

לפי ההצעה השנייה, תשונה מתכונת השגחת הכשרות ותפקיד המשגיח יפוצל בין נאמן כשרות שיועסק על ידי בית העסק לבין מפקח שיועסק על ידי המועצה הדתית או גוף ציבורי כמו התאגיד. נאמן הכשרות יהיה אחד העובדים בעסק. הדרישה העיקרית היה שנאמן הכשרות יקיים אורח חיים דתי. נאמני הכשרות יעברו הדרכה מקיפה בתחום וידווחו למפקח.

בלשכת הרב הראשי לאו אישרו את הפרטים ומסרו: "הוועדה פועלת כבר שנה בצורה אינטנסיבית, ויש כמה חלופות שנבדקות בימים אלה, בתקווה לתוצאות טובות למען הכשרות ולמען אזרחי ישראל".

לכתבה ב"ידיעות אחרונות"איך תוכל לפעול?