בניגוד לרצון הציבור

תקציב המשרד לשירותי דת גדל פי 2.5 מ-2014

בבדיקה שערכה חדו"ש התברר שמאז תחילת 2016 עלה תקציב המשרד ב-60%

שר הדתות, דוד אזולאי מש''ס. צילום: אבי אוחיון, לע''משר הדתות, דוד אזולאי מש''ס. צילום: אבי אוחיון, לע''מ

תקציב המשרד לשירותי דת בסוף 2016 מסתכם בכ-1.03 מיליארד שקל. סכום זה משקף תוספת של 60% לתקציב המשרד מאז תחילת השנה. התקציב בתחילת 2016 היה 641 מיליון שקל.

בבדיקה שערכה עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון התברר כי מאז 2014 גדל תקציב המשרד לשירותי דת ביותר מפי 2.5. בניגוד למשרדים אחרים, תקציב המשרד לשירותי דת לא הופחת בקיצוץ הגדול שאישרה הממשלה השבוע, שהיקפו 1.2 מיליארד שקל.

מנכ"ל עמותת חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, אמר בתגובה: "מדובר בהמשך הסחיטה החרדית של קופת המדינה, בניגוד לרצון הציבור וללא כל צידוק ענייני ביחס לתקציבי חברה ורווחה חיוניים שלא זו בלבד שאינם מספיקים אלא שהם אף נתונים לקיצוצים נוספים. העובדה שחדשות לבקרים הציבור מתבשר על צמצום בשירותים ציבוריים בשל העדר תקציב, מלמדת עד כמה צינית וחמורה הכניעה השיטתית של ראשי המפלגות החילוניות לסחטנות החרדית הנמשכת, ביודעם שתקציבים אלה פוגעים באינטרסים החברתיים והכלכליים של מדינת ישראל, אך הם דמי לא יחרץ שהפוליטיקאים מוכנים לשלם כדי לקנות את קולות המפלגות החרדיות".

בין תקציבי המשרד הוגדלו בין היתר גם תקציבים סקטוריאליים, כמו הקמת מבני דת (עלייה של 101%) ושירותי דת (201%), בעשרות רבות של מיליוני שקלים. בנוסף אושרה הגדלת התקציב לפיתוח בתי עלמין בעשרות רבות של מיליוני שקלים והביאה לגידול של 838% מתחילת השנה. אף על פי שהמשרד מועל באחריותו למימוש החוק בדבר הזכות לקבורה אזרחית חלופית מאז חוקק החוק לפני 20 שנה, עדיין לא ברור כמה מתקציבי הענק שהתווספו למשרד ייועדו להקמת התשתיות לקבורה אזרחית.

הרב רגב: הגידול בתקציב המשרד הוא המשך הסחיטה החרדית של קופת המדינה

סעיף המועצות הדתיות גדל ביותר מ-55 מיליון שקל, עלייה של 15%. בשנה האחרונה עבר תקציב מערך הגיור מהמשרד לשירותי דת למשרד ראש הממשלה ובמקומו הצטרפו התקציבים של בתי הדין הרבניים והרבנות הראשית שעברו ממשרד המשפטים וממשרד ראש הממשלה. תקציב הרבנות הראשית, שהיה כ-22 מיליון שקל, הגיע ל-37 מיליון שקל לאחר תוספת של 64%. תקציב בתי הדין הרבניים הוא 219 מיליון שקל, לאחר עלייה של 40% מתחילת השנה.

על פי הנתונים נראה כי תקציב המשרד לשירותי דת הוא פיקטיבי. המדינה אישרה תקציב נמוך שהולך וגדל בתוך שנת התקציב, כנראה כדי למנוע ביקורת ציבורית. כך נעשה גם בשנים קודמות: "TheMarker" מזכיר כי בתחילת 2015 תקציב המשרד היה 511 מיליון שקל ובסופה 823 מיליון. גם בשנת 2014 עלה התקציב מ-384 מיליון בתחילת השנב ל-823 מיליון שקל בסופה. לאחרונה הוחלט על תקציב המשרד לשירותי דת לשנת 2017 ו-2018. לפי ההערכה, התקציב יהיה 659 מיליון שקל ב-2017 ו-638 מיליון שקל בשנה שאחריה. בהחלט אפשר לצפות שגם תקציבים אלו ימשיכו לגדול במהלך השנה.

להלן פירוט ההעברות התקציביות האחרונות של המשרד לשירותי דת: תקציב המועצות הדתיות גדל ביותר מ-45 מיליון שקלים והביא לעלייה של 15% בתקציב מתחילת השנה. המרכז למקומות קדושים קיבל תוספת של יותר מ-29 מיליון שקלים, עלייה של 232% בתקציב מתחילת השנה. התמיכה בשירותי הדת עלתה ב-201% והתמיכה בהקמת מוסדות דת עלתה ב-101% מתחילת השנה. תקציב הרבנות הראשית עמד על כ-22 מיליון ולאחר תוספת של 64% הוא עומד כעת על 37 מיליון ובתי הדין הרבניים עומדים כעת על תקציב של 219 מיליון, עלייה של 40% מתחילת השנה.

לידיעה ב-"TheMarker"איך תוכל לפעול?