גברים וצניעות בפרסומות

מודעות בעיתונים החרדיים – ללא נשים

גל מור מביא באתר "חורים ברשת" עשר דוגמאות להדרת ילדות ונשים ולהקפדה יתרה על הצניעות בעיתונות החרדית

מודעה של ''אגד'' ו''קידישיק'' שפורסמה ב''המודיע''. מקור: פאשקווילמודעה של ''אגד'' ו''קידישיק'' שפורסמה ב''המודיע''. מקור: פאשקעוויל

מודעה של שירותי בריאות כללית, שבה נראים גברים וילדים, בעוד נשים וילדות נעדרות ממנה, היא רק חלק משלל דוגמאות להדרת נשים וילדות ממודעות המתפרסמות בעיתונים החרדיים שמפרסם גל מור בפוסט באתר "חורים ברשת".

מור, העורך הראשי של האתר, מדגיש שנשים לא הוצגו מעולם במודעות פרסום הפונות אך ורק למגזר החרדי. הסערות האחרונות בעניין הופעת נשים בפרסומות פרצו עקב העלמת נשים ממרחב ציבורי מעורב, של חילוניים, דתיים וחרדים.

מור מביא עוד דוגמאות לשינוי שעברו מודעות המתפרסמות בעיתונים חרדיים. רוב הדוגמאות מבוססות על פרסומים באתר

ב"יתד נאמן" פורסמה מודעה של “אגד” ו”קידישיק” הכוללת איורים של ילדות. באותה מודעה ב"המודיע" נראים רק ילדים

פאשקעוויל. האתר עוקב מקרוב אחר פעילות “המבקר”, ועדה רוחנית הפועלת בכל העיתונים החרדיים, הקובעת אילו מודעות אפשר לפרסם ואילו לא ואילו תכנים ותמונות מחייבים “שיפוץ”.

מור מציין גם כי יש הבדלים בין עיתונים שונים. חלקם מחמירים יותר וחלקם פחות. לדוגמה, ב"יתד נאמן" פורסמה מודעה של “אגד” ו”קידישיק” הכוללת איורים של ילדות. באותה מודעה ב"המודיע" נראים רק ילדים.

מודעה על מבצע דיור. ב''המודיע'' הלבישו את זרועות הבית בשרוולים. מקור: פאשקווילמודעה על מבצע דיור. ב''המודיע'' הלבישו את זרועות הבית בשרוולים. מקור: פאשקעוויל

במודעה לחיתולי פמפרס שפורסמה בעיתונות החרדית מוסתר החלק התחתון של רגלי התינוק וגרביו התארכו. בפרסום לבגדים לנשים הרות, המלה הריון אינה נזכרת. במקומה מופיע הקיצור ה', שלדברי מור יכול לרמוז ל“התקופה שלפני לידה”, או “כשאת מצפה להתרחבות המשפחה”. הס מלהזכיר את המלה המפורשת.

במודעה על מבצע דיור, טרחו חברי ועדת המבקר של “המודיע” להלביש את ידיו של הבית המופיע בשרוולים. ב"יתד נאמן" דווקא התירו לפרסם את איור הבית בזרועות חשופות.

לפוסט המלאאיך תוכל לפעול?