משרד החינוך כפרה חולבת

ליבה פיקטיבית: 44 מוסדות נקנסו ב-11 מיליון שקלים בשל אי עמידה בחובות הליבה

בעקבות בקשת חופש המידע של חדו"ש, משרד החינוך חושף: עשרות מוסדות של רשתות החינוך החרדיות, שמחויבים ללמוד מאה אחוז ליבה, מפרים את חובתם

תלמודי תורה שנקנסו בשל אי עמידה בדרישות הליבהתלמודי תורה שנקנסו בשל אי עמידה בדרישות הליבה

עשרות מוסדות של רשתות החינוך החרדיות, שמחויבים על פי החוק ללמוד מאה אחוז ליבה, מפרים את חובתם. בעקבות בקשת חופש מידע של חדו"ש נחשף: משרד החינוך קנס בשנת הלימודים היוצאת (תשע"ו) 44 מוסדות של רשתות החינוך העצמאי של אגודת ישראל ומעיין החינוך התורני של ש"ס, בשל אי עמידה בחובות לימודי הליבה. המוסדות, שאמורים ללמוד את תוכנית הליבה במלואה, נקנסו בסך הכל ב-11.3 מיליון שקלים. הקנס הממוצע עמד על כרבע מיליון שקלים. את הקנס הגבוה ביותר קיבל תלמוד תורה בשם אהלי סופר – 1.159 מיליון שקלים. הקנס הגבוה ביותר בשנים האחרונות ניתן לתלמוד תורה לב שמחה, 2.5 מיליון שקלים, בשנת תשע"א.

כך עולה ממידע שהעביר משרד החינוך לעמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון, בתשובה לבקשת חופש מידע שהגישה. חדו"ש ביקשה לקבל את הרשימה המלאה של קנסות שהוטלו על מוסדות שחייבים במאה אחוזי ליבה אבל לא עמדו בחובותיהם.

רקע: מוסדות החינוך של רשתות החינוך המפלגתיות החרדיות, החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני (הקרויה גם "בני יוסף"), מוגדרים מוסדות מוכרים שאינם רשמיים (מוכש"ר) ולא מוסדות ממלכתיים. חוק יסודות התקציב קובע שלמרות זאת יקבלו מוסדות הרשתות מימון של 100% מהמימון הניתן למוסדות ממלכתיים ולא 75%, כמו שאר מוסדות המוכש"ר. עשרות רבות של תלמודי תורה חרדיים מצטרפים לרשתות, כדי לקבל מימון של 100%. אלא שמתברר שרבים מהם אינם עומדים בחובה הכרוכה בכך, ללמד את תוכנית הליבה בהיקף של 100%.

מנכ"ל עמותת חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, אמר בתגובה: "מדובר בדוגמה קלאסית של חינוך לישראבלוף. מוסדות מפרים את דרישות הליבה מדי שנה. במקום לסלק אותם מרשתות החינוך או להכפיל את הקנסות, מסתפקים בקנס שבדרך כלל הולך ופוחת". לדברי רגב, "העובדה שהמוסדות הרלבנטיים מעדיפים להיקנס מדי שנה במקום לעזוב את הרשתות המפלגתיות מביאה לשתי מסקנות ברורות: הראשונה – העסקה מאוד משתלמת להם ומאוד לא משתלמת למדינה. השנייה –שהם מתייחסים למשרד החינוך כאל פרה חולבת, ואל דרישות החוק בביטול וזלזול".

מנכ"ל חדו"ש, הרב רגב: זאת דוגמה לחינוך לישראבלוף. במקום לסלק את המוסדות הבעייתיים מרשתות החינוך או להכפיל את הקנסות, הקנס הולך ופוחת

רגב ציין שבולט במיוחד המספר הגדול של מוסדות חסידות גור בין המוסדות הנקנסים מדי שנה. הוא דרש מנציגה של החסידות, שר הבריאות יעקב ליצמן, להודיע אילו צעדים תנקוט החסידות כדי להפסיק את התופעה השערורייתית.

משרד החינוך החל לקנוס מוסדות של רשתות החינוך, שאינם עומדים בדרישות הליבה, בשנת הלימודים תשע"א. מספר המוסדות שנקנסו בשנה הראשונה היה 58. הוא צנח עד ל-36 בתשע"ד ובשנתיים האחרונות שב ועלה: 49 בתשע"ב ו-44 בתשע"ו. בין המוסדות שמפרים את חובת הליבה נמצאים בקביעות חמישה-שישה תלמודי תורה של חסידות גור.

לעומת זאת, בשנים האחרונות חלה ירידה דרמטית בקנס הממוצע המוטל על המוסדות המפרים את חובת לימודי הליבה. בשנת תשע"א עמד הקנס הממוצע על כ-400 אלף שקלים ובשנת תשע"ב עלה ליותר מחצי מיליון. לעומת זאת, בשנתיים האחרונות הקנס הממוצע למוסד שלא עמד במחויבויות הליבה הוא כרבע מיליון שקלים בלבד. כלומר, ירידה של כ-50%. לא ברור אם ירידה זו נובעת מעמידה גבוהה יותר בדרישות הליבה או מגישה סלחנית של מפקחי משרד החינוך האחראים למתן הקנסות. במסמכי משרד החינוך נאמר: "שיעור הקיזוז נקבע בהתאם להמלצות הפיקוח במגזר החרדי".

חדו"ש ביקשה, אבל עד עתה טרם קיבלה, תשובה על הכללים לקביעת הקנסות, ככל שיש כאלה. הקנסות הגבוהים ביותר הוטלו במשך השנים על תלמוד תורה אהלי סופר – 8 מיליון שקלים. במקום השני נמצא תלמוד תורה לב שמחה של חסידות גור, עם 6 מיליון שקלים, אלא שעל מוסד זה לא הוטלו קנסות בשנתיים האחרונות. לא ברור אם הדבר נובע משיפור בלימודי הליבה או מסיבות אחרות. תלמוד תורה בשם נטעי מאיר הגיע לקנסות של קרוב ל-5 מיליון שקלים. למרות הירידה בסכום הקנס הממוצע, אצל תלמוד תורה בשם מאיר עיני ישראל נרשמה במשך השנים עליה כמעט מתמדת, מקנס של 400 אלף שקלים לקנס של 700 אלף בשנה.

בשלוש השנים הראשונות של מתן הקנסות נרשמה ירידה, מרמה של 23 מיליון לכ-17 מיליון. בשלוש השנים האחרונות התייצבה רמת הקנסות על כ-12 מיליון שקלים בשנה. גם בעניין זה קשה לדעת אם הדבר נובע משיפור בעמידה בדרישות בעקבות עצם הטלת הקנסות או מירידה בגובה הקנסות.

לידיעה בוואלה

לידיעה ב-News1איך תוכל לפעול?