ביד רמה

מאיפה ההיתר להלבין פנים?

הלבנת פנים ברבים היא אחד האיסורים ההלכתיים החמורים ביותר, כותב איתמר לוין ב-News1. מי נתן לחרדים היתר להשפיל נשים?

פעילות ארגוני נשים דתיות וחילוניות מפגינות נגד קווי ההפרדה 2009פעילות ארגוני נשים דתיות וחילוניות מפגינות נגד קווי ההפרדה

הרמב"ם פסק כי אמרתו המפורסמת של רבי אלעזר המודעי, "המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא", היא הלכה. רש"י, בפרשת "וישב", כותב, "טוב לו לאדם שישליך עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים" וידועה גם הקביעה "המלבין פנים ברבים הרי זה שופך דמים".

מהיכן, לפיכך, שואל איתמר לוין באתר News1, נגזר ההיתר להלבין ברבים פניה של אישה? גם אם אישה העולה בביקיני לאוטובוס מלא חרדים, מי התיר להשפיל אותה בפרהסיה?

לוין מביא ציטוט נוסף מהרמב"ם: "ויש דברים אחרים שהם בכלל חילול השם, והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם, ואף על-פי שאינן עבירות – הרי זה חילל את השם... או שדיבורו עם הבריות אינו בנחת ואינו מקבלן בסבר פנים יפות, אלא

גם אם אישה העולה בביקיני לאוטובוס מלא חרדים, מי התיר להשפיל אותה בפרהסיה?

בעל קטטה וכעס. וכיוצא בדברים האלו, הכל לפי גודלו של חכם – צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין". קשה לומר שרובם של אותם עזי-מצח שבאוטובוסים הם בגדר "אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות", כותב לוין. אבל יש להם מנהיגים שלפחות בעיני עצמם ובעיני צאן מרעיתם – בהחלט עונים על ההגדרות הללו. קרוב לוודאי, שמי שמלבין את פני חברו ברבים שוב ושוב, הוא בגדר "עושה עבירות ביד רמה".

"הלבנת פנים ברבים, תוכחה במקום שהיא אסורה, חילול השם, עשיית עבירות ביד רמה. הספק לגמרי לא רע בשביל צעקה או שתיים באוטובוס", מסכם לוין. "איך מי שעושה את זה קורא לעצמו 'חרד לדבר ה' - דבר זה נפלא מבינתי".

למאמר המלאאיך תוכל לפעול?