בעוד 50 שנה

ב-2059 יהיו החרדים בין 23% ל-40% מאוכלוסיית ישראל

כך עולה מתחזית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. סמנכ"ל חדו"ש, שחר אילן: "כל ממשלה שלא תפעל לשילוב החרדים מוכרת את עתיד ילדינו, עתיד הציונות וגם את עתיד ילדי החרדים"

חרדים בצפת. צילום: couturiere7, flickrחרדים בצפת. שיעור החרדים באוכלוסייה עולה בהתמדה. צילום: couturiere7, flickr

בעוד כ-50 שנה יהווה הציבור החרדי בין 23% ל-40% מהאוכלוסייה בישראל. כך עולה מתחזית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהוזמנה על ידי אגף התקציבים במשרד האוצר. בלמ"ס הכינו שלוש תחזיות, לגידול נמוך של האוכלוסייה, לגידול בינוני במספר התושבים במדינה ולגידול גבוה באוכלוסייה.

לפי התחזית לגידול בינוני, מדווח אמוץ שפירא ברשת ב', אוכלוסיית ישראל תמנה יותר מ-16 מיליון נפש ב-2059. חלקו של המגזר החרדי באוכלוסייה עולה בהתמדה. ב-2019 תהיה האוכלוסייה החרדית כ-12% מכלל האוכלוסייה, ב-2034 16% עד 21% מהאוכלוסייה וב-2059 יגיע חלקה עד 40%.

סמנכ"ל חדו"ש, שחר אילן, אמר בעקבות פרסום הנתונים: "לכל ברור שהכלכלה והחברה הישראלית לא יעמדו בנטל כזה של אוכלוסייה שברובה אינה עובדת, אינה משרתת ואינה מקנה לבניה השכלה כללית. התחזית מוכיחה שוב שעל ממשלות ישראל לנקוט צעדים אמיצים וקשים לשילוב החברה החרדית, כדי למנוע את קריסתה של מדינת ישראל. יש להפסיק כל תקצוב של מוסדות חינוך שאינם מלמדים תוכנית ליבה, כולל אזרחות. יש להגביל את מספר תלמידי הישיבות שמממנת המדינה ולהתנות הטבות דיור במיצוי כושר ההשתכרות. ועדת טרכטנברג כבר המליצה המלצות חשובות בכיוון זה, אבל הקואליציה אינה

הגידול באוכלוסייה החרדית עד 2059 יסתכם ב-580%, בעוד שהאוכלוסייה היהודית ללא חרדים תגדל בכמעט 50%

מיישמת אותן מפחד המפלגות החרדיות. כל ממשלה שלא תפעל לשילוב החרדים מבזבזת את מעט הזמן שנותר לשינוי ומוכרת את עתיד ילדינו, עתיד הציונות וגם את עתיד ילדי החרדים".

לפי הדיווח בקול ישראל, הגידול באוכלוסייה החרדית בתקופה זאת יסתכם ב-580%, בעוד שהאוכלוסייה היהודית ללא חרדים תגדל בכמעט 50% והאוכלוסייה הערבית תגדל ב-130%. האוכלוסייה הערבית תשמור על חלקה הכללי באוכלוסייה (20% עד 21%), אבל חלקה בקבוצות הגיל השונות משתנה. בקבוצת הגיל 19-0 שיעור הערבים יורד, ואילו חלקם של הערבים בקבוצות הגיל המבוגרות יותר עולה. לפי הנחות התחזית, אוכלוסיית היהודים ואחרים ללא החרדים, שהם 70% מאוכלוסיית ישראל היום, תהווה בין 66% ל-67% ב-2019, 55% עד 63% ב-2034 ו-37% עד 58% בשנת 2059.

יוסי גרינשטיין מציין ב-nrg, כי שיעור החרדים בקרב אוכלוסיית הילדים (עד גיל 19) יזנק מ-16% ל-46%, בגלל מספר הילדים הגבוה במשפחות החרדיות. מכיוון שהאוכלוסייה החרדית אינה לומדת לימודי חול ורוב בניה אינם עובדים, המשמעות של נתון זה היא עלייה באבטלה והרחבת מעגל העוני.

לידיעה בקול ישראל

 לידיעה ב-nrgאיך תוכל לפעול?