אל תקשיבו

הרבנות הצבאית – רצוי לא להביא זמרת לטקסים

בחוות דעת שגובשה ברבנות נקבע עם זאת, כי חייל דתי אינו צריך לעזוב טקס שבו יש שירה של נשים. ארגון "קולך": עמדת הרבנות הצבאית להימנע משיתוף זמרות בטקסים נוגדת את ההלכה ואת חוקי היסוד

הרב הצבאי הראשי, תא''ל רפי פרץ. צילום: Alonnardi, wikipediaהרב הצבאי הראשי, תא''ל רפי פרץ. צילום: Alonnardi, wikipedia

חייל דתי אינו צריך לעזוב טקס שבו יש שירת נשים, אם הוא נמנע מלהביט בזמרת ואינו מקשיב לקולה. עם זאת, ראוי שבטקסים צבאיים יופיעו זמרים ולא זמרות. הקביעות האלה נכללות בחוות דעת הלכתית שגובשה באחרונה ברבנות הצבאית. קובי נחשוני מתאר ב-ynet את חוות הדעת, שחיבר אלוף משנה אייל קרים מהרבנות הצבאית הראשית. חוות הדעת הוגשה לאישור הרב הצבאי הראשי, תת אלוף רפי פרץ.

כך מתמצת המסמך את עמדתה של הרבנות הצבאית הראשית: "ראוי ליצור אופי טקסי המכבד את השקפותיהם של כלל הנוכחים בטקס, ולשם כך להביא זמר ולא זמרת... כאשר הדבר אינו מתאפשר מסיבות שונות, יש לפטור את אלו שהדבר פוגע ברגשותיהם מהנוכחות בטקס ולמצוא להם תפקיד חילופי במידת האפשר. מי שנאלץ בכל זאת להיות נוכח בטקס, יימנע מהבטה בזמרת ומהקשבה לקולה, ובזה אינו עובר על שום איסור".

בחוות הדעת, המבוססת על עשרות מקורות הלכתיים, נכתב כי אפשר להקל בשמיעת קול זמר של אישה, כאשר אין כוונה לשמוע או ליהנות ממנו, אם היא מושמעת באמצעות מיקרופון או אם אין מדובר באירוע אינו של קלות ראש ופריצות. "במציאות הקיימת, שבה האדם נחשף מכל עבר לקול זמר של אישה, ואף למצבים מקולקלים יותר, ניתן להניח שחלק גדול מהנוער ומבני אדם

מחוות הדעת: מי שנאלץ בכל זאת להיות נוכח בטקס, יימנע מהבטה בזמרת ומהקשבה לקולה, ובזה אינו עובר על שום איסור

מבוגרים, אפילו היראים והשלמים שביניהם, יכולים לומר בביטחון מלא שקול זמר של אישה אינו מהדברים העלולים להביאם לידי הרהורי עבירה – אפילו על הצד הרחוק ביותר", נכתב עוד.

בתגובה על פרסום חוות הדעת פנה ארגון "קולך", פורום נשים דתיות, לרמטכ"ל בני גנץ ולרב הצבאי הראשי רפי פרץ. באתר סרוגים נכתב כי היועצת המשפטית של הארגון, עו"ד ריקי שפירא-רוזנברג, טוענת כי החלטת הרבנות הצבאית להימנע משיתוף זמרות בטקסים נוגדת הן את ההלכה היהודית והן את חוקי היסוד של ישראל. במכתב ששלח ארגון "קולך" נטען כי החלטת הרבנות הראשית היא הפרה בוטה של הזכות לשוויון ושל כבוד האדם. "דעות רבות בהלכה, מדגישות את העובדה כי שירת נשים כשלעצמה אינה פוגעת במחויבות לצניעות ואינה מהווה עבירה על איסור דתי", כותבת שפירא-רוזנברג.

חוות הדעת גובשה בעקבות הדחת ארבעה צוערים דתיים, שיצאו מטקס שבו שרו חיילות. אחד המודחים הגיש עתירה לבג"ץ. בתשובה לעתירה, כותב נועם שרביט ב-nrg, מסבירה פרקליטות המדינה כי ההחלטה להדיח את ארבעת הצוערים היתה מוצדקת. הפרקליטות קובעת, כי ההחלטה לחייב את הצוערים הדתיים להישאר באולם בעת שחיילות שרו, לא היתה פקודה בלתי חוקית בעליל. לפיכך הדחתם היתה מוצדקת.

לידיעה ב-ynet

 לידיעה באתר סרוגים

 לידיעה ב-nrgאיך תוכל לפעול?