הכנסה צדדית

22% מהחרדים שקיבלו פטור - עובדים

לפי הסדר "תורתו אומנותו", חרדים הפטורים משירות צבאי מקבלים קצבה ואינם אמורים לעבוד. מחקר שערך משרד התמ"ת מגלה כי רבים מהם עובדים בניגוד לחוק

משמרת מחאה של הפורום לשוויון בנטל בבני ברק לרגל עשור להגשת חוק טל. מרץ 2010משמרת מחאה של הפורום לשוויון בנטל, לרגל עשור להגשת חוק טל, מרס 2010

21.8% מהחרדים שאינם משרתים בצבא, במסגרת הסדר "תורתו אומנותו", עובדים בתקופה שבה תקף ההסדר – ארבע שנים – ומשתכרים כ-3,300 שקל בחודש בממוצע. הממצא על העבודה בניגוד לחוק עולה ממחקר של משרד התמ"ת על מתנדבים לשירות הלאומי בקרב הציבור החרדי. לפי המחקר, בקרב רבנים יש שיעור גבוה של תמיכה בהתנדבות של תלמידי ישיבה לשירות הלאומי.

את המחקר ערך אסף מלחי, חוקר המתמקד בחרדים במינהל המחקר במשרד התמ"ת. השתתפו במחקר 605 חרדים, שהיו כמעט כל המשרתים בשירות הלאומי בשנת 2009. לפי ידיעה שפרסמו חיים לוינסון ויאיר אטינגר ב"הארץ", בשנת 2010 היו בישראל 62,700 אזרחים שקיבלו פטור משירות צבאי במסגרת הסדר "תורתו אומנותו". על פי ההסדר, עליהם ללמוד בישיבה לפחות 45 שעות שבועיות, כתחליף לשירות הצבאי. הנשואים ביניהם מקבלים מהמדינה קצבה של 850 שקל בחודש.

בכל שנה נוספים למקבלי הפטור על פי ההסדר 7,700 תלמידי ישיבה, רובם המכריע חרדים. בשנים האחרונות פועל משרד האוצר לצרף את החרדים לשוק העבודה ולכן הוא מנסה לצמצם ככל האפשר את המגבלות המוטלות על מקבלי הפטור. ממצאי המחקר מאששים הערכות של חוקרים העוסקים במגזר החרדי, כי חלק ניכר מהחרדים הרשומים בכוללים, ששירותם הצבאי

חרדים שעבדו השתכרו בממוצע 3,280 שקל בחודש, בתמורה לכ-28 שעות עבודה בשבוע

נדחה מתוקף הסדר "תורתו אומנותו", עובדים למעשה באופן בלתי חוקי. 21.8% ממשתתפי המחקר העידו שעבדו עוד לפני שהחלו לעבוד במסגרת השירות הלאומי.

חרדים מתקבלים לשירות הלאומי אם גילם מעל 22 ואם קיבלו ארבע שנים רצופות פטור במסגרת הסדר "תורתו אומנותו". חרדי שעבד לפני כן, עשה זאת בד בבד עם לימודיו בישיבה או במקומם. חרדים אלה השתכרו בממוצע 3,280 שקל בחודש, בתמורה לכ-28 שעות עבודה בשבוע. משכורת זו מתווספת לקצבת הקיום שמקבלים אברכי כולל. חוק טל מתיר לחרדי שלומד 45 שעות שבועיות לעבוד בזמנו הפנוי. עם זאת, לא סביר שאדם הלומד 45 שעות בשבוע יעבוד בהיקף של 28 שעות. לפיכך, אותם תלמידי ישיבה עבדו לצד הלימודים או במקומם.

המחקר בדק גם עמדות של הציבור החרדי ביחס לשירות הלאומי. נמצא כי 64% מהרבנים של המשרתים בשירות לאומי עודדו אותם להתנדב ו-18% מהם התנגדו לשירות הלאומי. בקרב בני משפחה של מתנדבי השירות הלאומי, שיעור התמיכה נמוך יותר – 58%.

 לידיעה המלאהאיך תוכל לפעול?